Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0055-0034

Czasopismo

Prace Instytutu Elektrotechniki

Tytuł artykułu

Porównanie przebiegu fotolizy i fotoutleniania roztworów wodnych niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych

Autorzy Perkowski, J.  Szadkowska-Nicze, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Photolysis and photooxidation nonionic and anionic detergents in water solution
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zbadano i porównano proces fotolizy, jak i fotoutleniania dwu środków powierzchniowo czynnych: SDBS (dodecylobenzenosulfonian sodu) i Triton X-100 (produkt kondensacji tlenku etylenu z p-(1,1,3,3 tetrametylobutylo)fenolem w roztworze wodnym. Wydajność fotolizy była badana w zależności od stężenia surfaktantu, mocy lampy UV i długości fali światła. Wyznaczono wydajności kwantowe rozkładu obu surfaktantów. Proces fotochemicznego rozkładu surfaktantów w roztworze wodnym śledzono analizując między innymi: zmiany absorbancji roztworu, chemicznego zapotrzebowania na tlen i ogólnego węgla organicznego. Stwierdzono, że procesy fotolizy obu surfaktantów przebiegają wolno z podobną wydajnością.
EN Photolysis and photooxidation of two detergents: SBDS (sodium dodecylbenzenesulfonate) and Triton X-100 (polyoxyethylene(10)isooctylphenyl ether) in aqueous solutions were examined and compared. Photolysis efficiency was studied depending on surfactant concentration, power of UV lamp, and light wavelength. Quantum yields of decomposition for both surfactants were estimated. Photochemical decomposition of surfactants in aqueous solutions were investigated by absorption spectroscopy, chemical oxygen demand and total organic carbon analysis. It was observed that photolysis of both surfactants proceed slowly with similar yield.
Słowa kluczowe
PL fotoliza   fotoutlenianie   niejonowe SPC   anionowe SPC   SDBS   Triton  
Wydawca Instytut Elektrotechniki
Czasopismo Prace Instytutu Elektrotechniki
Rocznik 2010
Tom Z. 245
Strony 167--183
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Perkowski, J.
autor Szadkowska-Nicze, M.
Bibliografia
1. Bulska A., Perkowski J., Sypniewski S., Jóźwiak W.: Rozkład niejonowych środków powierzchniowo czynnych pod wpływem ozonu. Przemysł Chemiczny 82, 8-9, 1006-1009, 2003.
2. Bzdon S.: Fotokatalityczny rozkład wodnych roztworów dodecylobenzenosulfonianu sodu z wykorzystaniem TiO2. Praca doktorska. Politechnika Łódzka 2010.
3. Ledakowicz S., Olejnik D., Perkowski J., Żegota H.: Wykorzystanie procesów pogłębionego utleniania do rozkładu niejonowego środka powierzchniowo czynnego Triton X-114. Przemysł Chemiczny 80/10, 453-459, 2001.
4. Ledakowicz S., Jamroz T., Sencio B., Perkowski J.: Biotoxicity and biodegradability of aqueous solutions of nonionic surfactants. Part I. Effect of chemical structure of detergents. Tenside, Surfactants, Detergents 39, 4, 108-113, 2002.
5. Ledakowicz S., Perkowski J., Bulska A.: Rozkład niejonowych środków powierzchniowo czynnych w procesach pogłębionego utleniania. II Kongres Inżynierii Środowiska, materiały tom 1, Monografie Komitetu, Lublin, 2005.
6. Masschelein W.J.: Ultraviolet light in water and wastewater sanitation. Lewis Publishers, 2002.
7. Oppenländer T.: Photochemical puriffication of water and air. WILEY-VCH Verlag, GmbH & KgaA, Weinheim, FRG, 2003.
8. Miller J.S.: Fotoliza – fotoutlenianie. Rozdz. 3., 43-80 w: Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska. Red. Zarzycki R., Polska Akademia Nauk, oddział w Łodzi, 2002.
9. Paszyc S.: Podstawy fotochemii. WN PWN, Warszawa, 1992.
10. Paszyc S.: Podstawy promieniowania UV w technologii oczyszczania ścieków. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Promieniowanie UV – oddziaływania, pomiary, zagrożenia i zastosowania", 177-188, Warszawa – Międzylesie, 19-20. 09.2002.
11. Perkowski J., Wolszczak M., Bulska A., Jóźwiak W.K.: Fotoutlenianie niejonowych detergentów w roztworach wodnych. Przemysł Chemiczny 85/1, 27–32, 2006.
12. Perkowski J., Sydor M.: Badania rozkładu niejonowych związku powierzchniowo czynnych w wybranych procesach pogłębionego utleniania. Ochrona Środowiska, rok 29, no. 1, 19-25, 2007.
13. Perkowski J., Szmyt K.: Fotokatalityczny proces utleniania Tritonu X-100 w roztworze wodnym w układzie przepływowym. Przemysł Chemiczny 86/11, 1094-1100, 2007.
14. Perkowski J., Szadkowska–Nicze M., Bzdon S., Łada E.: Fotochemiczny rozkład dodecylobenzenosulfonianu sodu w roztworach wodnych. Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 234, 5-22, 2008.
15. Przondo J.: Środki powierzchniowo czynne, właściwości i zastosowanie. Przegląd Włókienniczy nr. 10, 15-18, nr.11 20-22, nr.12 19-21, 1996.
16. Talmage S.: Environmental and human safety of major surfactants. Lewis Publisher, 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0055-0034
Identyfikatory