Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0049-0022

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu

Tytuł artykułu

Model zużycia abrazyjnego betonów cementowych

Autorzy Horszczaruk, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The model of abrasive wear of cement concrete
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiona w pracy analiza zużycia betonu strumieniem cząstek stałych, zwanych przez autorkę zużyciem abrazyjnym, wykazała istotne różnice w stosunku do procesu tarcia suchego. Autorka wykazała w pracy, że ocena odporności na zużycie ścierne, oparta w głównej mierze na wynikach badań laboratoryjnych, bez znajomości mechanizmów zużycia często prowadzi do błędnych rozwiązań. Znajomość procesu zużycia ściernego betonu w warunkach oddziaływań środowiskowych i dobór odpowiedniej do tych warunków metodyki badań jest podstawą przeprowadzenia prawidłowej oceny odporności betonu na te oddziaływania. Autorka w pracy omówiła proces zużycia abrazyjnego betonu w ujęciu tribologicznym, podkreślając różnice, jakie występują w tym procesie w stosunku do procesu zużycia ściernego w układzie dwóch ciał (tarcie suche). W badaniach własnych zużycia abrazyjnego betonu autorka zastosowała dwie różne metody badawcze, które symulują procesy zużycia abrazyjnego o różnym charakterze oddziaływania obciążenia. Metoda podwodna stosowana do betonów hydrotechnicznych w USA zdaniem autorki może być zastosowana do badań zużycia abrazyjnego betonów cementowych zwykłych i wysokowartościowych.
EN This paper describes the effect of material parameters and the load value on the process of abrasive wear of cement concrete. The author's study focused on cement concrete wear due to the stream of solid particles carried by water at the rate that cavitation does not occur. This type of concrete surface wear is quite common, among others, in concrete hydrotechnical structures exposed to the rubble carried by water. The author intended to describe the process of wear of the cement concrete surfaces caused by the stream of solid particles carried by water. Two groups of cement concrete were tested: common concrete with compression strength up to 60 MPa and high performance concrete (HPC) - up to 130 MPa. The following factors were taken into consideration during analysis of the process of wear of cement concrete: quantity and quality of the cement paste, type and grain-size distribution of the aggregate, and for HPC - also the effect of the added fibers. Two methods were applied in the study of cement concrete abrasive wear: the method of steel cylinder and the so called underwater method. These methods simulate wear of the concrete surfaces caused by the stream of solid particles carried by water. The effect of load variability on the level of wear of the tested types of cement concrete was analyzed taking into consideration changes in abrasive mix velocity. The analysis of concrete wear by the stream of solid particles, presented in the paper, called by the author the abrasive wear, proved significant differences in comparison to the process of dry friction. The author proved that assessment of resistance of cement concrete to abrasive wear based mainly on laboratory tests on concrete, which are usually carried out in dry friction conditions, without knowledge of mechanisms of wear, often leads to flawed solutions. The knowledge of the concrete abrasive wear process in conditions of environmental impacts and selection of suitable research methodology for those conditions is the basis for proper assessment of concrete resistance to those impacts. The author showed that underwater method can be used in estimation of abrasive wear of common and high performance cement concrete. The obtained results enabled the author to describe the process of abrasive wear of cement concrete from the tribological perspective - a new approach to the issue of concrete abrasive wear. The mathematical model of concrete abrasive wear was described in the paper by means of changes in loss of weight and wear velocity in the time of load impact function. The so called wear parameters a and b, determined in the course of experimental tests, are to a large extent dependent on the composition of concrete and its mechanical properties. The author described the process of concrete abrasive wear by means of the so called stages of wear, which have been graphically represented through generalized curves of wear relating to the so called Lorenz curve. The presented model facilitates assessment of concrete resistance to abrasive wear in the function of time and material factors, taking into account the load impact. Application of the model may exclude some mistakes made during assessment of resistance to abrasive wear.
Słowa kluczowe
PL beton cementowy   badanie modelowe   zużycie abrazyjne  
Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu
Rocznik 2008
Tom Nr 599 (3)
Strony 3--157
Opis fizyczny Bibliogr. 282 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Horszczaruk, E.
  • Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu Politechniki Szczecińskiej
Bibliografia
[1] Aitcin P. C.: High performance concrete. London, E&FN Spon 1998.
[2] Ajdukiewicz A.: Wpływ deskowań selektywnie przepuszczalnych na właściwości powierzchni betonu. Konferencja „Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność". Polski Cement, Szczyrk 2002, s. 569 - 582.
[3] Alexander M. G.: Towards standard test for abrasion resistance of concrete. Materials and Structures 1985, Vol. 18, s. 297 - 306.
[4] Alexander M., Mindess S.: Aggregates in concrete. London, Taylor & Francis 2005.
[5] Alhozaimy A.M., Soroushian P., Mirza F.: Mechanical properties of polypropylene fiber reinforced concrete and the effects of pozzolanic materials". Cement and Concrete Composites 1996, vol. 18, s. 85-92.
[6] Archard J. F.: Contact and rubbing of flat surface. Journal of Application Physics 1953, Vol. 24, s. 981 -988.
[7] Arslan M.: The effects of permeable formworks with sucker liners on the physical properties of concrete surfaces. Construction and Building Materials 2001, Vol. 15, s. 149 - 156.
[8] Arndt R.E.A.: Cavitation in fluid machinery and hydraulic structures. Annual Review of Fluid Mechanics 1981, Vol. 13, s. 273 - 326.
[9] Asbridge A. H., Page C. L., Page M. M.: Effects of metakaolin, water/binder ratio and interfacial transition zones on the microhardness of cement mortars. Cement and Concrete Research 2002, Vol. 32 s. 1365 - 1369.
[10] Atis C. D.: Abrasion-porosity-strength model for fly ash concrete. Journal of Materials in Civil Engineering 2003, Vol. 15 s. 408 - 410.
[11] Atis C. D.: High volume fly ash abrasion resistant concrete. Journal of Materials in Civil Engineering 2002, Vol. 14 s. 274 - 277.
[12] Balaguru P., Najm H.: High-performance fiber-reinforced concrete mixture proportions with high fiber volume fractions. ACI Materials Journal 2004, Vol. 101, s. 281 - 286.
[13] Bania A.: Bestimmung des Abriebs und der Erosion von Betonen mittels eines Gesteinsstoff-Wassergemisches. Dissertation B, TH Wismar 1989, maszynopis.
[14] Bania A.: Erozja betonu wywołana ścierającym działaniem rumowiska niesionego przez wodę, badana w warunkach laboratoryjnych. Rozprawa doktorska. Szczecin, Politechnika Szczecińska 1978, maszynopis.
[15] Bania A.: Nowe urządzenia do badania ścieralności i erozji betonu. Ochrona przed Korozją 1991, Nr 1, s.. 15 -17.
[16] Bania A.: Wpływ składu mieszaniny ściernej na wielkość erozji betonu. Zeszyty Naukowe PS, nr. 478, 1991.
[17] Banthia N., Bindiganavile V.: Fiber-reinforced shotcrete. Concrete International 2007, nr 4., s. 53-58.
[18] Barluenga G., Hernandez-Olivares F.: SBR latex modified mortar rheology and mechanical behaviour. Cement and Concrete Research 2004, Vol. 34, s. 527 - 535.
[19] Bartnik W. Hydraulika potoków z dnem ruchomym. Początek ruchu rumowiska. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rozprawa habilitacyjna nr 171, Kraków, AR 1992.
[20] Beaudoin J. J., Feldman R. F., Tumidajski P. J.: Pore structure of hardened Portland cement pastes and its influence on properties. Advanced Cement Based Materials 1994, Vol. 1, s. 224 - 36.
[21] Bentour A., Mindess S.: Fibre Reinforced Cementitious Composites, New York, Elsevier Science 1990.
[22] Bhanja S., Sengupta B.: Modified water-cement ratio law for silica fume concretes. Cement and Concrete Research 2003, Vol. 33, s. 447 - 450.
[23] Bhushan B.: Modern tribology handbook. New York. CRC Press 2000.
[24] Bindiganavile V., Banthia N.: Fiber-reinforced dry-mix shotcrete with metakaolin. Cement and Concrete Composites 2001, vol. 23, s. 503 - 514.
[25] Bitter J. G. A.: A study of erosion phenomena. Part I. Wear 1963, Vol. 3 s. 5 - 21.
[26] Bitter J. G. A.: A study of erosion phenomena. Part II. Wear 1963, Vol. 3 s. 169 - 190.
[27] Böhm H., Betz S., Ball A.: The wear resistance of polymers. Tribology International, 1990, Vol. 23, s. 399 - 406.
[28] Bordeleau, D., Pigeon, M., and Banthia, N.: Comparative study of latex-modified concretes and normal concretes subjected to freezing and thawing in the presence of a deicer salt solution. ACI Materials Journal 1992, Vol.89 s. 547 - 553.
[29] Bouzoubaa N., Zhang M. H., Malhotra V. M.: Mechanical properties and durability of concrete made with high-volume fly ash blended cements using a coarse fly ash. Cement and Concrete Research 2001, Vol. 31, s. 1393 - 1402.
[30] Brandt A. M.: Cement-based Composites: Materials, Mechanical Properties and Performance, London, E&FN Spon 1995.
[31] Brandt A. M.: Wpływ warstwy przejściowej na właściwości mechaniczne betonów wysokowartościowych (BWW). II Konferencja Nauk. - Techn. „Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej". Kraków- Mogilany 17-19 czerwca 1998, Kraków, Wyd. PK 1998, s. 21-30.
[32] Brandt A. M., Kucharska L.: New trends in designing the durability of concrete. Proceedings Third International Conference on Concrete Under Severe Conditions, Vancouver, University of British Columbia 2001, s. 797 - 810.
[33] Brylicki W.: Trwałość drobnowymiarowych elementów z betonu wibroprasowanego. Materiały Budowlane 2005, nr 5, s. 2 - 7.
[34] Burwell J.T.: Survey of possible wear mechanisms. Wear 1957/58, Vol. l, s.119- 141.
[35] Cabrera G., Al-Hasan A.: Performance properties of concrete repair materials. Construction and Building Materials 1997, Vol. 11, s. 283 -290.
[36] Cabrera J. G., Atis C. D.: Design and properties of high-volume fly ash high-performance concrete. Farmington Hills, ACI 2000, SP -186, s. 21 - 38.
[37] Cerulli T. et. all.: Durability of traditional plasters with respect to blast furnace slag-based plaster. Cement and Concrete research 2003, vol. 33, s. 1375 - 1383.
[38] Chaplin R. G.: Site testing for abrasion resistance of concrete floors. Proceedings of the International Colloqium Industrial Floors, Stuttgart 1991, Technische Akademie Esslingen, s. 629 - 639.
[39] Chen P-W., Xuli Fu, Chung D. D. L.: Microstructural and mechanical effects of latex, methylcellulose, and silica fume on carbon fiber reinforced cement. ACI Materials Journal 1997, Vol. 94, s. 147- 155.
[40] Chernov V., Zlotnikov H., Shadalov M.: Structural synthetic fiber-reinforced concrete. Experience with marine applications. Concrete International 2006, nr 8, s. 56 - 61.
[41] Coufal R.: Zmiany położenia dna w ujściowym odcinku rzeki wywołane ruchem rumowiska, Prace Naukowe PS, nr 515, Szczecin 1995.
[42] Crook P.: Practical guide to wear for corrosion engineers. Materials Performance 1991, Vol. 30 s. 64 - 66
[43] Czarnecki L.: Polymers in concrete. Concrete International 2005, nr 6, s. 1 - 7.
[44] Czarnecki L., Łukowski P.: Wpływ domieszek i dodatków polimerowych na trwałość betonu. Cement, Wapno, Beton 2003, Nr 3, s. 300 - 310.
[45] Czarnecki L., Ściślewski Z.: Ochrona budowli przed korozją jako zadanie badawcze. Ochrona przed Korozją 1986, Vol. 24. s.153 - 158.
[46] de Larrard F.: Concrete mixture proportioning. Modern Concrete Technology No.7. London, E & FN Spon 1999.
[47] de Larrard F.: Belloc A: The influence of aggregate in the compressive strength of normal and high-strength concrete. ACI Materials Journal 1997, Vol. 94, s. 417 - 425.
[48] Deters L.: Grundsätzliches zu Reibung und Verschleiss in der Technischen Anwendung. Magdeburger Wissenschaftsjournal 2004, Nr 1, s. 16-26.
[49] Deryugin L. M.: Concerning the problem of assigning the compositions of steel fiber-reinforced concretes. Power Technology and Engineering 1989, Vol. 23, s. 608 -611.
[50] Dhir R. K., McCarthy M. J., Magee B. J.: Impact of BS EN 450 PFA on concrete construction in the UK. Construction and Building Materials 1998, Vol. 12, s. 59 - 74.
[51] Dhir R. K., Hewleet P. C., Chan Y. N.: Near surface characteristics of concrete abrasion resistance. Materials and Structure 1991, Vol. 24, s. 122 - 128.
[52] Diamond S., Huang J.: The interfacial transition zone: realty or myth?. The Interfacial Transition Zone in Cementitious Composites. RILEM, Proc. 35, 1998. s. 3 - 42.
[53] Donza H., Cabrera O., Irassar E. F.: High-strength concrete with different fine aggregate. Cement and Concrete Research 2002, Vol. 32, s. 1755 - 1761.
[54] Drotlew A.: Zastosowanie teorii Bitter'a do opisu zużycia abrazyjnego ferrytycznych stopów typu Fe-Cr-C w temperaturze 450°C. Rozprawa doktorska. Politechnika Szczecińska 1999, maszynopis.
[55] Eren O., Marar K., Celik T.: Effect of silica fume and steel fibres on some mechanical properties of high-strength fiber-reinforced concrete. Journal of Testing and Evaluation 1999, Vol. 27, s. 380 - 387.
[56] Erosion of concrete in hydraulic structures. Reported by ACI Committee 210. ACI 210R-93. Manuał Second Edition, Farmington Hills: ACI, Vol. 2, 2003, s. 1955 - 1978.
[57] Falkner H., Henke V.: Application of Steel Fibre Concrete for Underwater Concrete Slabs. Cement and Concrete Composites 1998, Vol. 20, s. 377 - 385.
[58] Falvey H. T.: Cavitation in chutes and spillways. USBR Engineering Monograph, Nr 42, Denver 1990.
[59] Fernandez L., Malhotra V.M.: Mechanical Properties, Abrasion Resistance, and Chloride Permeability of Concrete Incorporating Granulated Blast-Furnace Slag Cement, Concrete and Aggregates 1990, Vo. 12. s. 149 - 153.
[60] Field J. E. Liquid impact: theory, experiment, applications. Wear 1999, Vol. 233-235, s. 1-10.
[61] Fiorio B.: Wear characterization and degradation mechanisms of a concrete surface under ice friction. Construction and Building Materials 2005, Vol. 19, s. 366 - 375.
[62] Fiorio B., Meyssonnier J., Boulon M.: Experimental study of the friction of ice over concrete under simplified ice-structure interaction conditions. Canadian Journal of Civil Engineering 2002, Vol. 29, s. 347 - 359.
[63] Finnie I.: Erosion of surface by solid particles. Wear 1960, Vol. 3 s. 87 - 103.
[64] Finnie I.: Some reflections on the past and future of erosion. Wear 1995, Vol. 186-187, s. 1 - 10.
[65] Fischer A.: Well-founded selection of materials for improved wear resistance. Wear 1996, Vol. 194, s. 238-245.
[66] Flaga K.: Beton jako kompozyt. Konferencja "Beton na progu nowego Milenium". Kraków, Polski Cement 2000, s. 19 - 28.
[67] Gaskin S. J., Pieterse J., Shafie A. Al., Lepage S.: Erosion of undisturbed clay samples from the banks of the St. Lawrence River. Canadian Journal of Civil Engineering 2003, Vo1. 30, s. 585 - 595.
[68] Gercbach I. B., Kordoński C. B.: Modele niezawodnościowe obiektów technicznych Warszawa, WNT 1968.
[69] Ghafoori N., Cai Y.: Laboratory-made roller compacted concretes containing dry bottom ash: Part II-long-term durability. ACI Materials Journal 1998, Vol. 95 s. 244 - 251.
[70] Ghafoori N., Diawara H.: Abrasion resistance of fine aggregate replaced silica fume concrete. ACI Materials Journal 1999, Vol. 96 s. 559 - 567.
[71] Ghafoori N., Sukandar B. M.: Abrasion resistance of concrete block pavers. ACI Materials Journal 1995, Vol. 92 s. 25 - 37.
[72] Gierek A.: Niektóre problemy inżynierii materiałowej. Skrypt Uczelniany nr 1862, Wyd. II, Gliwice, Politechnika Śląska 1994.
[73] Gierek A.: Zużycie tribologiczne. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2005.
[74] Giergiczny Z., Małolepszy J., Szwabowski J., Śliwiński J.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Opole, Wyd. Instytut Śląski 2002.
[75] Glinicki M. A., Litorowicz A., Zieliński M.: Badanie odporności fibrobetonów na pękanie przy zginaniu. Materiały Budowlane 2002, Nr 3, s. 74 - 76.
[76] Glinicki M. A., Kasperkiewicz J., Sobczak M., Zieliński M.: Badanie mikrotwardości betonu za pomocą wgłębnika Vickersa. XLIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. Krynica 14-19 września 2003, t. 3, Warszawa 2003, s. 139 - 146.
[77] Goretta K. C., Burdt M. L., Cuber M. M., Perry L. A.: Solid-particle erosion of Portland cement and concrete. Wear 1999, Vol. 224 s. 106 - 132.
[78] Goretta K. C. i in.: Solid-particle erosion of a geopolymer containing fly ash and blast-furnace slag. Wear 2004, Vol. 256, s. 714 - 719.
[79] Grotowski A., Bania A.: Korozja i erozja betonu typowych umocnień brzegowych w strefie wpływu wód morskich Płd. Bałtyku na przykładzie Mierzei Dziwnowskiej. Ochrona przed Korozją 1976, nr 9, s. 242 - 246.
[80] Grudemo A.: Microcraks, fracture mechanism, and strength of the cement paste matrix. Cement and Concrete Research 1979, Vol. 9, s. 19 - 33.
[81] Habig K-H.: Verschleiß und Härte Werkstoffen. Carl Hansen Verlag, Monachium 1980.
[82] Hammitt F. G.: Cavitation and multiphase flow phenomena. New York, McGraw-Hill International BookCo.1980.
[83] Haroske G.: Erosionsverschleiss an Betonoberflächen durch Geschiebetransport. Rozprawa doktorska, TH Wismar 1998, maszynopis.
[84] Haroske G., Vala J., Diederichs U.: Hydroabrasionsverschleiß Beton und Mörtel für die Istandsetzung verschleissgeschädigter Betonbauteile im Wasserbau. Berlin, Beuth Verlag 2001.
[85] Harsha A. P., Tewari U.S., Venkatraman B.: Solid particle erosion behaviour of various polyaryletherketone composites. Wear 2003, Vol. 254, s. 639 - 712.
[86] Helbig U., Horlacher H.B., Schmutterer Ch., Engler T.: Möglichkeiten zur Erhöhung der Festigkeit abrasionsbeanspruchter Betonoberflächen bei wasserbaulichen Anlagen. Bautechnik Vol. 82, Heft 12, s. 869-877.
[87] Higgins P., Kurtovich M.: Repairing Critical Assets Using High Performance Calcium Aluminate Cements. M-NZ Concrete Society Conference, Wairakei, Nowa Zelandia, październik 2003, s. 23 - 28.
[88] Hildebrandt H., Bütteelborn J.S., Matthias W.: Unterwasserbeton mit Stahlfasern. Beton 1996, nr ll, s. 661 -666.
[89] Holland T. C.: Erosion resistance with silica-fume concrete. ACI Concrete International 1987, Vol. 9 s. 32 - 40.
[90) Hoła J.: Naprężenia inicjujące i krytyczne a destrukcja naprężeniowa w betonie ściskanym. Monografia. Wrocław. Politechnika Wrocławska 2000.
[91] Horszczaruk E.: Abrasive wear of concrete in hydraulic structures. Tribologia 2003, Vol. 189, No. 3 s. 19-35.
[92] Horszczaruk E.: Abrasion resistance of high-strength concrete in hydraulic structures. Wear 2005 Vol. 259, s. 62 - 69.
[93] Horszczaruk E.: Abrasion resistance of high strength fibre reinforced concrete. Fibre-Reinforced Concretes BEFIB"2004, RILEM Publications S.A.R.L. 2004, Vol. 1 s. 257 - 266.
[94] Horszczaruk E.: Betony odporne na erozję abrazyjną. Sympozjum Nauk. Techn. „Beton w budownictwie wodnym", Szczecin, 12 maj 2000, ZG „Zapol" 2000 s. 103 - 112.
[95] Horszczaruk E.: Kinetyka zużycia betonów zwykłych narażonych na działanie erozji abrazyjnej. Ochrona przed Korozją 2004, Nr 5s/A/2004 s. 119 - 126.
[96] Horszczaruk E.: Mathematical model of abrasive wear of high performance concrete. Wear 2008, Vol. 264, s. 113-118.
[97] Horszczaruk E.: Metody badań odporności betonu na ścieranie w świetle wymagań normowych. Przegląd Budowlany 9, 2007 s. 37 - 40.
[98] Horszczaruk E.: Model numeryczny betonu narażonego na działanie erozji abrazyjnej. III Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej" MATBUD '2000, Kraków, 28 - 30 czerwca 2000, Politechnika Krakowska 2000, s. 140 - 147.
[99] Horszczaruk E.: Odporność na erozję betonów wysokowartościowych w konstrukcjach hydrotechnicznych. Cement, Wapno, Beton 3, 2007, s. 125 - 132.
[100] Horszczaruk E.: Odporność na ścieranie betonów wysokowartościowych. Inżynieria i Budownictwo 2003, Nr 5 s. 278 - 280.
[101] Horszczaruk E.: Propozycja modelu zużycia ściernego betonu. Inżynieria i Budownictwo 5, 2007, s. 275 - 278.
[102] Horszczaruk E.: The model of abrasive wear of concrete in hydraulic structures. Wear 2004, Vol. 256, s. 787 - 796.
[103] Horszczaruk E.: Wear kinetics of ordinary concrete exposed to abrasive wear. Tribologia 2004, Vol. 194, No. 2 s. 41 -51.
[104] Horszczaruk E.: Wpływ metodyki badań na ocenę odporności betonu na ścieranie. Konferencja „Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność". Polski Cement, Szczyrk 2002, s. 201 - 212.
[105] Horszczaruk E.: Zużycie betonu wywołane działaniem mieszaniny kruszywa i wody. Rozprawa doktorska. Politechnika Szczecińska 1999, maszynopis.
[106] Horszczaruk E.: Zużycie BWW w wyniku erozji abrazyjnej. L Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. Krynica 11 - 17 września 2004, t. 3, Warszawa 2004, s. 125 - 132.
[107] Horszczaruk E., Iglantowicz T., Szydłowski W.: Method of assessment of the abrasive wear resistance of high performance concrete exposed to erosion. Tribologia 2005, Vol. 203, nr 5, s. 161-175.
[108] Horszczaruk E., Kasperkiewicz J.: Surface microstructure of high performance concrete submit to abrasive wear. Tribologia 209, 5, 2006, s. 43 - 55.
[109] Horszczaruk E., Kasperkiewicz J., Pichór W.: Mikrostruktura powierzchni BWW narażonych na zużycie abrazyjne. 51 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. Krynica 12-17 września 2005, t. 3, Gdańsk 2004, s. 147 - 154.
[110] Horszczaruk E., Kiernożycki W.: Abrasion-erosion of concrete. Archives of Civil Engineering 2000, Vol. XLVI, No. 4 s. 585 - 609.
[111] Horszczaruk E., Kiernożycki W.: New test method of concrete resistance on abrasion erosion. 15Th World Conference on NDT, Rzym 15-21 październik 2000, comp. disc.
[112] Horszczaruk E., Kiernożycki W.: Numerical model for concrete subjected to abrasive erosion performance". 2nd World Tribology Congress, Vienna, 03 - 07 September 2001, comp. disc.
[113] Höcker T: Einfluß von Stahlfasern auf das Verschleißverhalten von Betonen unter extremen Betriebsbedingungen in Bunkern von Abfallbendlungsanlagen. Deutscher Ausschuß für Stahlbeton, Band 486, Berlin, Beuth Verlag GmbH 1996.
[114] Huovinen S: Abrasion of concrete structures by ice. Cement and Concrete Research 1993, Vol. 23 s. 69-82.
[115] Hu J., Li D. Y., Llewellyn R.: Computational investigation of microstructural effects on abrasive wear of composite materials. Wear 2005, Vol. 259 s. 6 - 17.
[116] Hu X. G., Momber A. W., Yin Y.: Erosive wear of hydraulic concrete with low steel fiber content. Journal of Hydraulic Engineering 2006, nr 12, s. 1331 - 1340.
[117] Hu X. G., Momber A. W., Yin Y.: Flüssigkeitserosion und Hydroabrasivverschleiß von Stahlfaserbeton. Beton und Stahlbetonbau 2003, Vol. 98, No. 12 s. 764 - 772.
[118] Hu X. G., Momber A. W., Yin Y.: Hydro-abrasive erosion of steel-fibre reinforced hydraulic concrete. Wear 2002 Vol. 253, s. 848 - 854.
[119] Hu X. G., Momber A. W., Yin Y., Wang H., Cui D. M.: High-speed hydrodynamic wear of steel-fibre reinforced hydraulic concrete. Wear 2004, Vol. 257, s. 441 - 450.
[120] Hughes J. J., Trtik P.: Micro-mechanical properties of cement paste measured by depth-sensing nanoindentation: a preliminary correlation of physical properties with phase type. Materials Characterization 2004, Vol. 53 s. 223 - 231.
[121] Hutchings I. M.: A model for erosion of metals by spherical particles at normal incidence. Wear 1981, Vol. 79 s. 269-281.
[122] Hutchings I. M.: Tribology: Friction and wear of engineering materials, Londyn, E. Arnold 1992.
[123] Igarashi S., Bentur A., Mindess S.: The effect of processing on the bond and interfaces in steel fiber reinforced cement composites. Cement and Concrete Research 1996, Vol. 18, s. 313 - 322.
[124] Igarashi S., Bentur A., Mindess S.: Microhardness testing of cementitious materials. Adv. Cement Based Materials 1996, Vol. 4 s. 48 - 57.
[125] Jacobs F.: Betonabrasion im Wasserbau. Beton 2003, No 1 s. 16 - 23.
[126] Jacobs F., Winkler K., Hunkeler F., Volkart P.: Betonabrasion im Wasserbau: Grundlagen - Feldversuche - Empfehlungen. Mitteilungen, Band 168, Zurich, VAW 2001.
[127] Janecki J.: Krytyczny przegląd hipotez tarcia suchego oraz ich fizyko-mechaniczne uzasadnienie. Informator WITPiS, 1973.
[128] Johansson S., Ericson F., Schweitz J-E.: Solid particle erosion - a statistical method for evaluation of strength properties of semiconducting materials. Wear 1987, Vol. 115 s. 107-120.
[129] Jura S.: Zużycie erozyjne stopów jedno i wielofazowych. GRE 2, Materiały konferencyjne. Bielsko - Biała 1988, s. 201 -207.
[130] Kasperkiewicz J., Sobczak M.: O możliwości oceny wytrzymałości betonu na podstawie badania mikrotwardości. Cement, Wapno, Beton 2004, nr 3, s. 138 - 142.
[131] Kazi A. H.: Ocena odporności wybranych kompozytów betonowych na oddziaływania mechaniczne. Praca doktorska, Kraków, Politechnika Krakowska 1986.
[132] Kenn M. J.: Cavitation eddies and their incipient damage to concrete. Civil Engineering 1966.Vol. 61, s. 1404-1405.
[133] Khayat K.H., Aitcin P.C.: Silica fume - a unique supplementary cementatious materials. Progress in cement and concrete. Vol.4. New Delhi, ABI Books 1992.
[134] Kledyński Z.: Remonty budowli wodnych. Warszawa, Wyd. PW 2006.
[135] Knapp R. T., Hammitt F. G., Daily J. W.: Cavitation. Nowy Jork, McGraw-Hill Book Co.1970.
[136] Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, PWN 2005
[137] Kormann A. C. M., Portella K. F., Pereira P. N., Santos R. P.: Study of the performance of four repairing material systems for hydraulic structures of concrete dams. Cerâmica 2003, Vol. 49, s. 48 - 54.
[138] Kostecki W. I.: Trenije, smazka i iznos w maszinach. Izd. "Technika", Kijew 1970, (j. rosyjski).
[139] Kragielski I. V.: Trenije i iznos. Moskwa, Maszgis, 1968 (j. rosyjski).
[140] Kragelsky I. V., Alisin V. V.: Tribology - lubrication, friction and wear. London, Professional Engineering Publishing 2001.
[141] Kreijger P. C.: The skin of concrete composition and properties. Material and Structures 1984, Vol.l7, s. 275-283.
[142] Kucharska L.: W/C - wskaźnik wpływu warstwy przejściowej na właściwości mechaniczne betonów zwykłych i WWB. II Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej" MATBUD '98, Kraków, 17-19 czerwca 1998, Politechnika Krakowska 1998, s. 241 -250.
[143] Kucharska L., Brandt A. M.: Skład, technologia i właściwości mechaniczne betonów wysokowartościowych, Inżynieria i Budownictwo 1993, nr 9, s.356 - 360.
[144] Kurdowski W.: Chemia cementu. Warszawa, PWN 1991.
[145] Kurdowski W., Małolepszy J.: Wpływ rodzaju cementu na trwałość betonu. Cement, Wapno, Beton 1999, Nr 5 162-168.
[146] Kuźniecow W. D.: Fizika twierdow tieła, T. IV, Tomsk, Krasnoje Znamia 1947 (j. rosyjski).
[147] Laplante P., Aitcin P. C., Vezina D.: Abrasion Resistance of Concrete. Journal of Materials in Civil Engineering 1991 Vol. 3, No.l s. 19 - 28.
[148] Lavelle J. A.: Acrylic latex modified Portland cement: ACI Materials Journal 1988, Vol. 85, s. 41 - 48.
[149] Lhymn C. Slurry erosion of polyprophenylene sulfide-glas fiber composites. Wear 1987, Vol. 119, s. 1 - 11.
[150] Lin B., Shan G., Cai Y.: Studies on high-performance concrete and its application., Proceedings 3rd CANMET/ACI International Conference on High-Performance Concrete, Kuala Lumpur, Malhotra V. M. Ed.1997, s. 485-494.
[151] Liu T. C.: Abrasion Resistance of Concrete. ACI Materials Journal 1981 Vol. 78, s. 341 - 350.
[152] Liu T. C., McDonald, J.E.: Abrasion-Erosion Resistance of Fiber-Reinforced Concrete. Cement, Concrete, and Aggregates 1981, Vol. 3, No. 2 s. 93 - 100.
[153] Liu Y-W.: Improving the abrasion resistance of hydraulic-concrete containing surface crack by adding silica fume. Construction and Building Materials 2007, Vol. 21, s. 972-977.
[154] Liu Y-W., Yen T., Hsu T-H.: Abrasion erosion of concrete by water-born sand. Cement and Concrete research 2006, Vol. 36, s. 1814 - 1820.
[155] Liu Y-W., Yen T., Hsu T-H. Liou J-Ch.: Erosive resistibility of low cement high performance concrete. Construction and Building Materials 2006, Vol. 20, s. 128 - 133
[156] Łukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonów. Kraków, Polski Cement 2003.
[157] Malhotra V. M., Zhang M. H., Sarkar S. L.: Manufacture of Concrete Test Panels and their Performance after Seven Years of Exposure in Arctic Marine Environment. ACI Materials Journal 2000, Vol. 97, s. 99 - 107.
[158] Małasiewicz A.: Ścieralność betonu hydrotechnicznego przy różnych kątach padania na próbkę rumowiska niesionego przez wodę. Rozprawy Hydrotechniczne 1973, Z. 32 s. 239 - 246.
[159] Małasiewicz A.: Urządzenia do badania ścieralności betonu hydrotechnicznego. Gospodarka Wodna 1974, Nr 4 s. 152- 155.
[160] Małolepszy J.: Wybrane zagadnienia z trwałości betonów. Konferencja "Beton na progu nowego Milenium". Kraków, Polski Cement 2000, s.333 - 359.
[161] Maso JC.: The bond between aggregates and hydrated cement paste. In: Proceedings of 7th International Congress on the Chemistry of Cement, vol. 1, Paris, 1980. p. VII-1/3 - 15.
[162] Matyszewski T., Meyer Z., Bania A., Grotowski A.: Wybrane problemy korozji betonowych umocnień brzegowych toru wodnego na przykładzie Kanału Piastowskiego. Ochrona przed Korozją 1975, nr 8 - 9, s. 275 - 279.
[163] McDonald J. E.: Evaluation of Materials for repair of Erosion Damage in Hydraulic Structures. Durability of Concrete. Proceedings Fifth International Conference Barcelona, Spain, 2000, Farmington Hills, ACI SP-192,Vol. II, s. 887 - 898.
[164] McLeish E.: Underwater concreting and repair. London, Halsted Press 1994.
[165] Memon A. H., Radin S. S., Zain M., Trottier J-F.: Effects of mineral and chemical admixtures on high-strength concrete in seawater. Cement and Concrete Research 2002, Vol. 32, s. 373 - 377.
[166] Meng H. C., Ludema K. C.: Wear models and predictive equations; their form and content. Wear 1995, Vol. 181 - 183, s. 443-457.
[167] Metody diagnozowania betonów i betonów wysokowartościowych na podstawie badań strukturalnych. Praca zbiorowa, red. Brandt A. M., Kasperkiewicz J., Warszawa, IPPT PAN 2003.
[168] Mierzwa J.: Domieszki stosowane przy wytwarzaniu betonu i ich wpływ na jego właściwości w konstrukcji. XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta, Ustroń 20 – 23 luty 2002, PZITB Gliwice 2002.
[169] Mikoś J.: Models and formulas for prediction of the new generation concrete compressive strength. Kurdowski Sympozjum "Science Cement and Concrete". Kraków, W.N. Akapit 2001, s. 301-313.
[170] Mikoś J.: Kształtowanie trwałości betonu. Sympozjum Nauk. Techn. „Reologia w technologii betonu". Gliwice, Wyd. PŚ 1999, s. 5 - 24.
[171] Mindess S., Young J. F., Darwin D.: Concrete. Wyd. II, New Jersey, Prentice-Hall 2003.
[172] Mirza J., Mirza M. S., Lapointe R.: Laboratory and field performance of polymer-modified cement-based repair mortars in cold climates. Construction and Building Materials 2002, Vol. 16 s. 365-374.
[173] Mirza J., Turenne S., Masounare J.: Influence of structural parameters on the abrasion-crosion resistance of various repairing mortars. Canadian Journal of Civil Engineering 1990, Vol. 17, s. 12- 17.
[174] Mizerski W., Sylwestrzak H.: Słownik geologiczny. Warszawa, PWN 2002.
[175] Momber A. W.: Aggregate liberation from concrete by flow cavitation. International Journal of Mineral Processing 2004, Vol. 74, s. 177 -187.
[176] Momber A. W.: An SEM-study of high-speed hydrodynamic erosion of cementitious composites. Composites Part B: engineering 2003 Vol. 34, s. 135 - 142.
[177] Momber A. W.: Cavitation damage to geomaterials in a flowing system. Journal of Materials Science 2003, Vol. 38, s. 747 - 757.
[178] Momber A. W. Fluid jet erosion of tension-softening materials. International Journal of Fracture 2001, Vol. 112, s. 99- 109.
[179] Momber A.W.: Hydrodemolition of concrete surfaces and reinforced concrete, Oxford, Elsevier 2005.
[180] Momber A.W.: Kavitationserosion von Werstoffen für Wasserbauten. Bautechnik 2004 Vol. 81, No. 10 s. 819-824.
[181] Momber A. W.: Short-time cavitation erosion of concrete. Wear 2000 Vol. 241, s. 47 - 52.
[182] Momber A. W.: Stress-strain relation for water-driven particle erosion of quasi-brittle materials Theoretical and Applied Facture Mechanics 2001 Vol. 35, s. 19 - 37.
[183] Momber A. W.: The erosion of cement paste, mortar and concrete by gritblasting. Wear 2000 Vol. 246, s. 46 - 54.
[184] Momber A. W.: Wear of rocks by water flow. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 2004, Vol. 41, s. 51 - 68.
[185] Momber A. W., Kovacevic R.: Hydro-abrasive erosion of refractory ceramics. Journal of Materials Science 2003, Vol. 38, s. 2861 - 2874.
[186] Momber A. W., Mohan R.S., Kovacevic R.: Facture range detection in the hydro-abrasive erosion of concrete. Wear 2002, Vol. 253, s. 1156 - 1164.
[187] Naik T. R., Singh S. S., Hossain M. M.: Abrasion resistance of concrete as influenced by inclusion of fly ash. Cement and Concrete Research 1994, Vol. 24 s. 301 - 312.
[188] Naik T. R., Singh S. S., Hossain M. M.: Abrasion resistance of high-strength concrete made with class C fly ash. ACI Materials Journal 1995, Vol. 92, s. 649 - 659.
[189] Naik T. R., Singh S. S., Hossain M. M.: Properties of high performance concrete systems incorporating large amounts of high-lime fly ash. Construction and Building Materials 1995, Vol. 9, s. 195-204.
[190] Naik T. R., Singh S. S., Ramme B. W.: Effect of Source of fly ash on abrasion resistance of concrete. Journal of Materials in Civil Engineering 2002, Vol. 14, No. 5 s. 417 -426.
[191] Naik T. R., Singh S. S., Ramme B. W.: Mechanical properties and durability of concrete made with blended fly ash. ACI Materials Journal 1998, Vol. 95, s. 454 - 462.
[192] Nanni A.: Abrasion resistance of roller compacted concrete. ACI Materials Journal 1989, Vol. 86 s. 559-565.
[193] Němeček J., Kabele P., Bittnar Z.: Nanoindentation based assessment of micromechanical properties of fiber reinforced cementitious composite. Fibre-Reinforced Concretes BEFIB'2OO4, RILEM Publications S.A.R.L. 2004, Vol. 1 s. 401 - 410.
[194] Neville A. M.: Właściwości betonu. Wyd. IV. Kraków, Polski Cement 2000.
[195] Oh B. H., Cha S. W., Jang B. S., Jang S. Y.: Development of high-performance concrete having high resistance to chloride penetration. Nuclear Engineering and Design 2002, Vol. 212, s. 221- 231.
[196] Niewczas A.: Podstawy stochastycznego modelu zużywania poprzez tarcie w zagadnieniach trwałości elementów maszyn. Zeszyty Naukowe, Mechanika nr 19, Radom, WSI 1989.
[197] Ohama Y.: Principle of Latex Modification and Some Typical Properties of Latex-Modified Mortars and Concretes. ACI Materials Journals 1987, Vol. 84, s. 511 - 518.
[198] Oka Y. I., Matsumura M., Kawabata T.: Relation between surface hardness and erosion damage by solid particle impact, Wear 1993, Vol. 162 -164, s. 399 - 406.
[199] Omoregie F. A., Gutschow R.A., Russell M. L.: Cement-Hardened Materials for Abrasion-Erosion in Hydraulic Structures. Concrete International 1994, July, s. 47 - 50.
[200] Opałko K., Janicki T., Waszkiel D., Pękalski P.: Obraz powierzchni cementu korzeniowego w mikroskopie skaningowym, po jego oczyszczeniu abrazją powietrzną (urządzenie MSP). Przegląd Stomatologiczny 2005, nr 2, s. 89 - 93.
[201] Özturan T., Çeçen: Effect of coarse aggregate type on mechanical properties of concrete with different strengths. Cement and Concrete Research 1997, Vol. 27, s. 165 - 170.
[202] Özturan T., Kocataskin F.: Abrasion resistance of concrete as a two-phase composite material. International Journal Cement, Composites and Lightweigth Concrete 1987, Vol. 9, s. 169 - 176.
[203] Pająk M.: Deskowania selektywnie przepuszczalne (CPF). Materiały Budowlane 2004, Nr 7, s. 46 - 47.
[204] Parzonka W.: Główne problemy badawcze dotyczące bezpieczeństwa i trwałości budowli wodnych na Dolnym Śląsku. Zeszyty Naukowe AR, Wrocław 1993, nr 234.
[205] Pei-wei G. i inn.:Effect of fly ash on the properties of environmentally friendly dam concrete. Fuel 2007, Vol. 86, s. 1208-1211.
[206] Piasta J., Piasta W. G.: Beton zwykły. Warszawa, Arkady 1994.
[207] Piasta J., Piasta W.: Rodzaje i znaczenie kruszywa w betonie. XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta, Ustroń 20 - 23 luty 2002. PZ1TB Gliwice 2002 s. 279 - 327.
[208] Pichór W., Dyczek J.: Budowa strefy kontaktowej włókno-zaczyn w kompozytach cementowych z włóknami polimerowymi. Konferencja Materiały Budowlane - Nowe Kierunki w Chemii i Technologii, Kraków, AGH 1999, s. 268 - 283.
[209] Pichór W., Dyczek J.: Early formation on the interfacial zone in FRC with PAN fibers. Proc. Int. Symposium Brittle Matrix Composites 5, Warszawa, PAN 1997, s. 74 - 78.
[210] Pierzgalski E., Popek Z.: Hydrauliczne aspekty projektowania szlaków zrywkowych w obszarach górskich. Czasopismo Techniczne. Inżynieria Środowiska 2002, Z. 5, s. 54 - 62.
[211] Powers T. C.: Physical Properties of Cement Paste. Research and Development Laboratories of the Portland Cement Association. Bulletin 54. Fourth International Symposium of the Chemistry of Cement. Washington DC. USA. Monograph 43. Volume II. Session V. Paper V-l. 1960. s. 577-609.
[212] Powers T. C; Brownyard T.L.: Studies of Physical Properties of Hardened Portland Cement Paste. Research Laboratories of the Portland Cement Association. Bulletin 22. Journal of the American Concrete Institute. New Center Bldg. Detroit 2. Michigan. USA. Oct. 1946-ApriI 1947. Proceedings. Vol. 43. 1947. s. 984 - 987.
[213] Preece C. M., Macmillan N.H.: Erosion. Annual Reviews Materials Science 1977, Vol.7, s. 95-121.
[214] Price W. H.: Erosion resistance of concrete in hydraulic structures. ACI Journal 1955, Vol. 51, s. 259-271.
[215] Price W. H., Wallace G. B.: Resistance of Concrete and Protective Coatings to Forces of Cavitation. ACI Journal 1949, Vol. 46 s. 109 -120.
[216] Rabinowicz E.: Friction and wear of materials, New York, Wiley 1965.
[217] Ramalho de Almeida I., Freitas Goncalves A., Vieira M.: Influence of carboxylic ether superplasticizers on the abrasion resistance of high strength concrete. Proceedings of the International Symposium "The Role of Admixtures of High Performance Concrete", RILEM Publications S.A.R.L. 1999, s. 300-315.
[218] Ramezanianpour A. A., Malhotra V.M.: Effect of Curing on the Compressive Strength, Resistance to Chloride-Ion Penetration and Porosity of Concretes Incorporating Slag, Fly Ash or Silica Fume. Cement & Concrete Composites 1995, Vol. 17, s. 125 - 133.
[219] Reddy A. V., Sundararajan G.: Erosion behaviour of ductile materials with a spherical non-friable erodent. Wear 1986, Vol. 111 s. 313 - 323.
[220] Report "Lubrication (Tribology)". British Department of Education and Science, London, H.M.S.O. 1966.
[221] Richardson A.: Compressive strength of concrete with polypropylene fibre additions. Structural Survey 2006, Vol. 24, s. 138 - 153.
[222] Rivera-Villarreal R., Gonzales-Rios R., Seanz-Michel R.: Abrasion resistance of concrete with admixtures. Proceedings of the International Symposium "The Role of Admixtures of High Performance Concrete", RILEM Publications S.A.R.L. 1999, s. 285 - 299.
[223] Ritter J. E.: Erosion damage in structural ceramics. Materials Science Engineering 1986, Vol. 71 s. 195-207.
[224] Rydz Z.: Powierzchniowe utwardzanie posadzek betonowych i z zaprawy cementowej preparatem proszkowym DUROBET. Kwartalnik ITB, Nr 3, Warszawa, ITB 1982.
[225] Sadegzadeh M., Kettle R., Vassou V.: The influence of glass, polypropylene and steel fibers on the physical properties of concrete. Concrete 2001, Vol. 35, nr 4, s. 12 - 22.
[226] Sadegzadeh M., Kettle R.: Development of an Accelerated Abrasion Test Apparatus with a Standardized Testing Procedure. Magazine of Concrete Research 1987, Vol. 21, s. 47 -56.
[227] Sadegzadeh M., Vassou V., Kettle R.: Abrasion resistance of industrial concrete floors; What lies beneath the curing compound?. Concrete 2002, Vol. 36, s. 30 - 33.
[228] Sadegzadeh M., Page C. L., Kettle R.: Surface microstructure and abrasion resistance of concrete. Cement and Concrete Research 1987, Vol. 17, s. 581 - 590.
[229] Sadowski J.: Nowa interpretacja i ocena zużycia tribologicznego. Monografia nr 89, Radom, Wyd. Politechniki Radomskiej 2006.
[230] Saija L. M.: Waterproofing of Portland cement mortars with a specially designed polyacrylic latex. Cement and Concrete Research 1995, Vol. 25, s. 503 -509.
[231] Saucier F., Scrivener K., Gaudry I., Hélard L.: Calcium aluminates cement based concretes for hydraulic structures: resistance to erosion, abrasion & cavitation. Proceedings Third International Conference on Concrete Under Severe Conditions, Vancouver 2001, The University of British Columbia, s. 1562 - 1569.
[232] Scrivener K. L: Use of back scattered electron microscopy and image analysis to study the porosity of cement paste Proceedings: Pore structure and permeability of cementatious materials, Materials Research Society 1989, Vol. 137 s. 129 - 140.
[233] Scrivener K. L, Bentur A., Spratt P. L.: Quantitative characterization on the transition zone in high strength concrete. Advanced in Cement Research 1988, Vol. 1, s. 230-237. Interfaces in Cementitious Composites. ed. Maso J. C., London, E&FN Spon 1992.
[234] Scrivener K. L., Cabiron J-L., Letourneux R.: High-performance concretes from calcium aluminate cements. Cement and Concrete Research 1999, Vol. 29 s. 1215 - 1223.
[235] Sebök T., Stránĕl O.: Wear resistance of polymer-impregnated mortars and concrete. Cement and Concrete Research 2004, Vol. 34 s. 1853 - 1858.
[236] Shaker F. A., El-Dieb A. S., Reda M. M.: Durability of styrene-butadiene latex modified concrete. Cement and Concrete Research 1997, Vol. 27, s. 711 - 720.
[237] Shi Z. Q., Chung D. D. L.: Improving the abrasion resistance of mortar by adding latex and carbon fibers. Cement and Concrete Research 1997, Vol. 27 s. 1149 - 1153.
[238] Siddique R.: Effect of fine aggregate replacement with Class F fly ash on the abrasion resistance of concrete. Cement and Concrete Research 2003, Vol. 33 s. 1877-1881.
[239] Siddique R.: Performance characteristics of high-volume Class F fly ash concrete. Cement and Concrete Research 2004, Vol. 34 s. 487 - 493.
[240] Silveira R. L., Calixto J. M., Fontoura J. T.: Mechanical Properties and Durability of High-Performance Concrete. Farmington Hills, ACI 1999, SP 186, s. 655 - 670.
[241] Simon M., Šelih J.: Use of Locally Available Aggregates for High-Strength, High Abrasion-Resistant Concrete in Slovenia. Farmington Hills, ACI 1999, SP 186, s. 201 - 211.
[242] Simons B. P. Abrasion Testing for Suspended Sediment Loads. Concrete International 1992, No 3, s. 58 -61.
[243] Sitnik L.: Kinetyka zużycia, Warszawa, PWN 1998.
[244] Sobolev K.: The development of a new method for the proportioning of high-performance concrete mixtures. Cement & Concrete Composites 2004, Vol. 26, s. 901 - 907.
[245] Sonebi M., Khayat K. H: Testing abrasion resistance of high-strength concrete. Cement. Concrete and Aggregates 2001, No 1 s. 34 - 43.
[246] Sonebi M., Khayat K. H.: Bétons à haute performance pour fabriquer des panneaux destinés à réparer des structures submergées. Canadian Journal of Civil Engineering 1993, Vol. 20, s. 650-659.
[247] Song P. S., Hwang S.: Mechanical properties of high-strength steel fiber-reinforced concrete. Construction and Building Materials 2004, Vol. 18, s. 669 - 673.
[248] Song P.S., Hwang S., Sheu B.C.: Strength properties of nylon-and polypropylene-fiber-reinforced concretes. Cement and Concrete Research 2005, Vol.35, s. 1546 - 1550.
[249] Soraru G. D., Tassone P.: Mechanical durability of a polymer concrete: a Vickers indentation study of the strength degradation process. Construction and Building Materials 2004, Vol. 18. s. 561-566.
[250] STATISTICA - system reference. Tulsa, StatSoft 2002.
[251] Sundararajan I.M., Shewmon P.G.: A new model for the erosion of metals at normal incidence. Wear 1983, Vol. 84, s. 237 - 258.
[252] Szamowski A.: Erozja denna w rzekach swobodnie płynących i zestopniowanych. Materiały Budowlane 2004, nr 8, s. 28 - 30.
[253] Ściślewski Z.: Ochrona konstrukcji żelbetowych. Warszawa, Arkady 1999.
[254] Ściślewski Z.: Trwałość konstrukcji żelbetowych. Warszawa, ITB 1995.
[255] Ściślewski Z.: Zasady projektowania budynków i budowli z uwzględnieniem trwałości. Warszawa, ITB 1994.
[256] Śliwiński J.: Beton zwykły, projektowanie i podstawowe właściwości. Kraków, Polski Cement 1999.
[257] Śliwiński J.: Betony impregnowane polimerami. Kraków, Zeszyt Naukowy nr 2, Politechnika Krakowska 1983.
[258] Śliwiński J.: Zasady projektowania składu betonów wysokowartościowych. Cement, Wapno, Beton 2003, nr 6, s. 317-325.
[259] Tasdemir M. A., Ilki A., Yerlikaya M.: Mechanical behaviour of steel fibre reinforced concrete used in hydraulic structures. HYDRO 2002, International Conference of Hydropower and Dams. 4-7 październik 2002, Kiris-Antalya, s. 159 - 166.
[260] Tomaszek H.: Model zużycia w teorii eksploatacji. Problemy Jakości 1973, nr 3.
[261] Uetz H.: Abrasion und Erosion. Grundlagen Betriebliche Erfahrungen Verminderung. Regensburg, Monachium, Carl Hanser Verlag 1986.
[262] Valles M.: Abrasion test for precast concrete paving products. Materials and Structures 1997, Vol. 30, s. 631 -633.
[263] Vassou V., Kettle R. J., Sadegzadeh M.: The relative performance of abrasion apparatus in accordance with BS 8204 (Part2:1999). Cement, Concrete, and Aggregates 2002, Vol. 24, s. 1 - 8.
[264] Velez K.i in.: Determination by nanoindentation of elastic modulus and hardness of pure constituents of Portland cement clinker. Cement and Concrete Research 2001, Vol. 31, s. 555-561.
[265] Videla C., Gaedicke C.: Modeling Portland blast-furnace slag cement high-performance concrete. ACI Materials Journal 2004, Vol. 101, s. 365 - 375.
[266] Vieira M., de Almeida I. R., Gonçalves A. F.: Influence of moisture curing on durability of fly ash concrete for road pavements. Farmington Hills, ACI 2000, SP 192, s. 91 - 102.
[267] Vorob'ev G. A.: Standard cavitation erosion resistance of building materials. Power Technology and Engineering 1985, Vol. 19, s. 280 - 284.
[268] Wada I., Kawano T., Kawakami M., Maeda N.: Effect of Highly Reactive Rice Husk Ash on Durability of Concrete and Mortar. Farmington Hills, ACI 2000, SP 192, s. 205 - 222.
[269] Williams J. A.: Wear and wear particles-some fundamentals. Tribology International 2005, Vol. 38 s. 863 - 870.
[270] Whipple K. X., Hancock G. S., Anderson R. S.: River incision into bedrock: Mechanics and relative efficacy of plucking, abrasion, and cavitation. Geological Society of American Bulletin 2000, Vol. 112, s. 490-503.
[271] Wiederhorn S.M., Hockey B.J.: Effect of materials parameter on the erosion resistance of brittle materials. Journal of Materials Science 1983, Vol. 18, s. 766 - 780.
[272] Yang J. Jiang G.: Experimental study on properties of pervious concrete pavement materials. Cement and Concrete research 2003, Vol. 33, s. 381 - 386.
[273] Yaşar E., Erdoğan Y., Kiliç A.: Effect of limestone aggregate type and water-cement ratio on concrete strength. Materials Letters 2004, Vol. 58, s. 772 - 777.
[274] Yazici Ş., Inan G.: An investigation on the wear resistance of high strength concretes. Wear 2006, Vol. 260, s. 615-618.
[275] Yen T. i inn.: Influence of class F fly ash on the abrasion-erosion resistance of high-strength concrete. Construction and Building Materials 2007, Vol. 21, s. 458 - 463.
[276] Yoon Y-S., Won J-P., Woo S-K., Song Y-C.: Enhanced durability performance of fly ash concrete for concrete-faced rockfill dam application. Cement and Concrete Research 2002, Vol. 32, s. 23 - 30.
[277] Yüksel L, Bilir T, Özkan Ö.: Durability of concrete incorporating non-ground blast furnace slag and bottom ash as fine aggregate. Building and Environment 2007, Vol. 42, s. 2651 - 2659.
[278] Zając G.: Posadzki przemysłowe o dużej odporności na ścieranie. Materiały Budowlane 2007, nr 5, s. 28 - 30.
[279] Zhong, S., Chen, Z.: Properties of latex blends and its modified cements mortars. Cement and Concrete Research 2002, Vol. 32, s. 1515 - 1524.
[280] Zhu W., Bartos P.J.M.: Application of depth-sensing microindentation testing to study of interfacial transition zone in reinforced concrete. Cement and Concrete Research 2000, Vol. 30, s. 1299-1304.
[281] Zimbelmann R.: A contribution to the problem of cement-aggregate bond. Cement and Concrete Research 1985, Vol. 15, s. 801 - 808.
[282] Zum Gahr K. H.: Wear by hard particles. Tribology International 1998, Vol. 31 s. 587 - 596.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0049-0022
Identyfikatory