Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0047-0055

Czasopismo

Prace Instytutu Elektrotechniki

Tytuł artykułu

Fotochemiczny rozkład dodecylobenzenosulfonianu sodu w roztworach wodnych

Autorzy Perkowski, J.  Szadkowska-Nicze, M.  Bzdon, S.  Łada, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Photochemical decomposition of sodium dodecylbenzenesulfonate in aqueous solutions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zbadano fotochemiczny rozkład dodecylobenzenosulfonianu sodu (SDBS), anionowego związku powierzchniowo czynnego w roztworach wodnych. Wydajność procesu fotolizy SDBS zależała zarówno od rodzaju i mocy źródła światła jak i od początkowego stężenia SDBS. Największą kwantową wydajność rozkładu SDBS wynoszącą 0,0175 otrzymano w roztworze zawierającym 700 mg · dm-3 SDBS naświetlanym średniociśnieniową lampą rtęciową o mocy 8 W. W obecności tlenu w roztworze zachodziły procesy fotoutleniania SDBS, lecz udział ich w fotodegradacji SDBS był niewielki. W wyniku fotochemicznego rozkładu roztworów SDBS następowało obniżenie wartości ogólnego węgla organicznego, chemicznego i biologicznego zapotrzebowania na tlen i absorbancji przy 224 nm.
EN The photochemical decomposition of sodium dodecylbenzenesulfonate (SDBS), the anionic surfactant, in aqueous solutions was investigated. The yield of SDBS photolysis was depended on as well kind and power of light source as the initial concentration of SDBS. The highest quantum yield of SDBS decomposition equal to 0,0175 was obtained for solution contained 700 mg · dm-3 SDBS irradiated with 8 W medium pressure Hg lamp. In the presence of oxygen in the solutions, the fotooxidation of SDBS processes took place but their participation in fotodegradation of SDBS was low. The decreasing of total organic carbon, chemical and biological oxygen demand, and absorbance at 224 nm were found due to fotochemical decomposition of SDBS solutions.
Słowa kluczowe
PL fotoliza   fotoutlenianie   dodecylobenzenosulfonian sodu  
Wydawca Instytut Elektrotechniki
Czasopismo Prace Instytutu Elektrotechniki
Rocznik 2008
Tom Z. 234
Strony 5--22
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Perkowski, J.
autor Szadkowska-Nicze, M.
autor Bzdon, S.
autor Łada, E.
Bibliografia
1. Talmage S. Environmental and human safety of major surfactants, Lewis Publisher, 1998
2. Przondo J. Środki powierzchniowo czynne, właściwości i zastosowanie. Przegląd Włókienniczy nr. 10, ss. 15-18, nr.11 ss. 20-22, nr.12 ss.19-21 (1996)
3. Oppenländer T. Photochemical puriffication of water and air. 2003 WILEY-VCH Verlag, GmbH & KgaA, Weinheim, FRG
4. Paszyc S. Podstawy fotochemii., WN PWN, Warszawa 1992
5. Miller J.S. Fotoliza - fotoutlenianie. Rozdział 3. str. 43 - 80 w Zaawansowane techniki utleniania w ochronie środowiska, pod red. Zarzycki R.: Polska Akademia Nauk, oddział w Łodzi 2002
6. Żuk P. Zastosowanie promieni UV do uzdatniania wody i ścieków: przekrój. Zastosowanie promieniowania UV w technologii oczyszczania ścieków, Materiały Konferencji Naukowo - Technicznej "Promieniowanie UV - oddziaływania, pomiary, zagrożenia i zastosowania" Warszawa - Międzylesie 19-20. 09.2002 str. 177-188
7. Masschelein W.J. Ultraviolet light in water and wastewater sanitation. Lewis Publishers, 2002
8. Xingjuan I., Yaoguo D., Feng X., Yongju H., Yi W. Photodegradation of sodium dodecyl benzenesulfonates (DBS) in natural water. Environmental Chemistry vol 5, no.5 october 1986 56-59.
9. Zhang T., Oyama T., Horikosi S., Zhao J., Serpone N., Hidaka H. Photocatalytic decomposition of sodium dodecylbenzene sulfonate surfactant in aqueous titania suspension exposed to highly concentrated solar radiation and effects of additives. Applied Catalysis B: Environmental 42, 13-24, 2003
10. Saiyad A. H., Bhat S. G.T., Rakshit A. K. Physicochemical properties of mixed surfactant systems: sodium dodecylbenzene sulfonate with triton x-100. Colloid Polym. Sci 276, 913 - 919, 1998
11. Murov S., Carmichael I., Hug G.L. Handbook of Photochemistry, 2-nd edition, Marcel Dekker, 1993.
12. Ledakowicz S., Olejnik D., Perkowski J., Żegota H. Wykorzystanie procesów pogłębionego utleniania do rozkładu niejonowego środka powierzchniowo czynnego Triton X-114. Przemysł Chemiczny 80/10, 453 - 459, 2001
13. Perkowski J., Wolszczak M., Bulska A., Jóźwiak W.K. Fotoutlenianie niejonowych detergentów w roztworach wodnych. Przemysł Chemiczny 85/1, 27-32, 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0047-0055
Identyfikatory