PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Standaryzacja metod pomiarowych grupy przyrządów przeznaczonych do wyznaczania wskaźników jakości energii elektrycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Standardization of measurement methods of divices desined to set electrical energy quality indicators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono próbę standaryzacji metod pomiarowych do wyznaczania wskaźników jakości energii elektrycznej, jaka została zaproponowana w kilku publikacjach i dokumentach normalizacyjnych przygotowanych przez IEC/TC77. Wymagania odnoszą się do grupy przyrządów realizujących pomiary w systemach zasilających prądu przemiennego 50/60 Hz. W szczególności dotyczą analizatorów parametrów sieci, które jako przyrządy wieloparametrowe powinny umożliwiać kompleksową ocenę stanu kompatybilności (EMC-ElectroMagnetic Compatibility) pomiędzy urządzeniami i systemami w obwodach publicznych sieci rozdzielczych. Na podstawie zaleceń przyjętych z dokumentów normalizacyjnych przedstawiono niektóre wymagania określające utrzymywanie warunków kompatybilności, zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców energii elektrycznej. Dokonano ogólnego przeglądu zagrożeń, jakie mogą wystąpić w warunkach eksploatacji urządzeń pracujących w publicznej sieci rozdzielczej, podczas przekraczania dopuszczalnych zakresów dla niektórych wskaźników jakości. Przedstawiono wybrane przyrządy, które spełniają wymagania standaryzacji metod pomiarowych, a jednocześnie zapewniają zbieżność wyników do porównywania wskaźników jakości energii elektrycznej w ramach określonej normami klasy pomiarowej.
EN
In the article a test of standardization of measurement methods to set electrical energy quality indicators has been introduced. The test has been in a few publications and standardization documents and prepared by IEC/TC77. The requirements reffer to a grup of devices that fullfil measurements in boosting systems of alternate current 50/60 Hz. They preciselly reffer to measurement devices that analyse network parameters, which as multiparameter tools should allow on complexed electromagnetic compatibility assessment (EMC-ElectroMagnetic Compatibility) evaluation between devices and systems in circuits of public distribution networks. Following the rules and regulations which are accepted according to standardization documents some of the compatibility requirements on both side-suppliers and recivers of electrical energy have been introduced. There has been a outlook general survecy conducted of all possible dangers that can apper when using devices of public distribution networks and also when acceptable quality indicators are overlimited. There have been introduction of the chosen devices which fullfil demands of standardization of measurements methods. They provide convergence of results to compare quality indicators according to certain standards.
Rocznik
Tom
Strony
143--166
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Moroń W. : Kompatybilność elektromagnetyczna - istota problemu i normalizacja. Przegląd Elektrotechniczny, 6, 528, 2004.
 • 2. PN-EN 61000-4-30:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-30: Metody badań i pomiarów. Metody pomiaru jakości energii.
 • 3. PN-EN 61000-4-7:2004 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-7: Metody badań i pomiarów. Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmonicznych i interharmonicznych oraz stosowanych do tego celu przyrządów pomiarowych dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń.
 • 4. PN-EN 61000-3-2: 2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2: Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).
 • 5. PN-EN 61000-4-15:1999 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Miernik migotania światła. Specyfikacja funkcjonalna i projektowa.
 • 6. Technische Anschlussbedingungen, VDEW.
 • 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000, w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców. Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 957.
 • 8. PN-EN 61400-21:2002 Turbozespoły wiatrowe. Część 21: Pomiar i ocena parametrów jakości energii dostarczanej przez turbozespoły wiatrowe przyłączane do sieci elektroenergetycznej.
 • 9. PN-EN 50160:2002 - Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.
 • 10. PN-EN 61000-3-2:2006 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2: Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).
 • 11. EN 61000-3-12:2005 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-12: Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu dla sprzętu o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonego do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia.
 • 12. PN-EN 61000-4-11:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 4-11: Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.
 • 13. Bolikowski J., Furmankiewicz L., Markowski A., Pierzgalski W. : Opis wymagań i technika pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej analizatorami serii AJE w sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia. IV Sympozjum pt.: Pomiary i Sterowanie w Procesach Przemysłowych; Zielona Góra, 03.12.1999r.
 • 14. Pierzgalski W. : Zastosowanie analizatorów parametrów sieci w rozproszonych systemach monitorowania jakości energii elektrycznej. VII Sympozjum pt.: Pomiary i Sterowanie w Procesach Przemysłowych; D1-D15, Zielona Góra, 15.12.2004r.
 • 15. Pierzgalski W. : Zastosowanie analizatorów parametrów sieci w rozproszonych systemach monitorowania jakości energii elektrycznej. Seminarium EEE-2005 Elektrotechnika, elektronika i energetyka; Instytut Elektrotechniki i Mazowieckie Centrum Zaawansowanych Technologii; Jastrzębia Góra, 17-19.05.2005r.
 • 16. Pierzgalski W. : Zastosowanie czujników prądowych Rogowskiego w obwodach pomiarowych analizatorów parametrów sieci elektroenergetycznej. Konferencja pt.: Elektrotechnika Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002, Zielona Góra, 11-13.06.2002r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0044-0012
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.