Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0032-0043

Czasopismo

Inżynieria Materiałowa

Tytuł artykułu

Preparation and in-situ surface characterisation of polycrystalline and nanocrystalline LaNi5 thin films

Autorzy Smardz, K.  Smardz, L.  Jurczyk, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Otrzymywanie i charakteryzacja powierzchniowa in-situ polikrystalicznych i nanokrystalicznych cienkich warstw LaNi5
Konferencja Advanced Materials and Technologies, AMT'2004 : XVII Physical Metallurgy and Materials Science Conference (XVII; 20-24.06.2004; Łódź, Polska)
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN LaNi5 alloy thin films were prepared onto glass substrates in the temperature range 285 - 700 K using computer-controlled ultra high vacuum (UHV) magnetron co-sputtering. Ni and La targets were sputtered using DC and RF modes, respectively. The chemical composition and the cleanness of all layers was checked in-situ, immediately after deposition, transferring the samples to an UHV (4 x 10^-11 mbar) analysis chamber equipped with XPS and AES. Structural studies showed that the LaNi5 thin films deposited at 295 K are nanocrystalline with average grain size D ~ 15 nm. Thin films deposited at about 700K are polycrystalline with D ~ 200 nm. The different microstructure observed in polycrystalline and nanocrystalline LaNi5 - type alloys prepared as a bulk material or thin film leads to significant modifications of their electronic structure. Such a modification of the valence band of the nanocrystalline LaNi5 - type alloy compared to that of polycrystalline sample could significantly influence on its hydrogenation properties. The segregation effect of the lanthanum atoms to the surface is weaker in the nanocrystalline LaNi5 thin film compared to that observed for the polycrystalline bulk material.
PL Cienkie warstwy stopowe LaNi5 zostały naniesione na podłoża szklane w zakresie temperatur 285 - 700 K korzystając ze sterowanego komputerowo rozpylania magnetronowego UHV. Tarcza Ni była rozpylana w modzie stałoprądowym a tarcza La w zmiennoprądowym. Skład chemiczny i czystość wszystkich warstw badano in-situ, niezwłocznie po naniesieniu, transferując próbki do komory analitycznej UHV (4 x 10^-11 mbar) wyposażonej w XPS i AES. Badania strukturalne pokazały, że cienkie warstwy LaNi5 nanoszone w 295 K rosną w fazie nanokrystalicznej o średnim rozmiarze ziarna D ~ 15 nm. Cienkie warstwy nanoszone w 700 K rosną w fazie polikrystalicznej (D~ 200 nm). Różna mikrostruktura obserwowana w poli- i nanokrystalicznych stopach typu LaNi5 prowadzi do znacznej modyfikacji ich struktury elektronowej. Modyfikacja pasma walencyjnego nanokrystalicznego stopu typu LaNi5 w porównaniu ze stopem polikrystalicznym mogłaby istotnie wpłynąć na jego własności wodorowania. Efekt segregacji atomów lantanu na powierzchni cienkiej warstwy nanokrystalicznej LaNi5 jest słabszy w porównaniu do efektu obserwowanego w litym materiale polikrystalicznym.
Słowa kluczowe
PL warstwa cienka nanokrystaliczna   warstwa cienka polikrystaliczna   warstwa stopowa   stop La-Ni5  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Inżynieria Materiałowa
Rocznik 2004
Tom R. XXV, nr 3
Strony 238--241
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Smardz, K.
  • Institute of Materials Science and Engineering, Poznań Uniyersity of Technology, Poznań
autor Smardz, L.
  • Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, Poznań
autor Jurczyk, M.
  • Institute of Materials Science and Engineering, Poznań Uniyersity of Technology, Poznań
Bibliografia
[1] Schlapbach L, Hydrogen in Intermetallic Compounds, II, Springer, Berlin, 1992, p. 165
[2] BoutenP. C., MiedemaA. R., On the heats of formation of the binary hydrides of transition metals, J. Less Common Metals, 71 (1980) 147.
[3] Griessen R, Heats of solution and lattice-expansion and trapping energies of hydrogen in transition metals, Phys. Rev. B38 (1988) 3690.
[4] Szajek A., Smardz L., Jurczyk M., Smardz K.,. Nowak M, Electronic properties of LaNi5 - type alloy. Czech. J. Phys., 52 (2002) suppl. A209.
[5] Smardz L., Smardz K.,. Jurczyk M,. Jakubowicz J, Surface analysis of polycrystalline and nanocrystalline LaNi5-type compound, J. Alloy Comp. 313 (2000) 192-200.
[6] Smardz L.,. Jurczyk M,. Smardz K,. Nowak M, Segregation effect on nanocrystalline La(Ni, Co, Al)5 surface, Czech. J. Phys., 52 (2002) suppl. A177.
[7] . Smardz L,. Kobler U and. Zinn W: Oxidation kinetics of thin and ultrathin Co films, J. Appl. Phys. 71 (1992) 5199.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0032-0043
Identyfikatory