Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0032-0001

Czasopismo

Inżynieria Materiałowa

Tytuł artykułu

Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl w procesie walcowania na gorąco

Autorzy Szkliniarz, W.  Hadasik, E.  Mikuszewski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Microstructure and properties formed by hot rolling of FeAl based alloy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono możliwości kształtowania mikrostruktury i właściwości wieloskładnikowego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl, wytapianego w indukcyjnym piecu próżniowym, w procesie walcowania na gorąco. Badania jego plastyczności prowadzono opierając się na próbie walcowania na gorąco. Określono wpływ temperatury, wielkości i prędkości odkształcenia na opory walcowania i uzyskany efekt rozdrobnienia ziarna. Wykazano możliwość stosowania jednostkowych gniotów na poziomie 60% i sumarycznych dochodzących do 90% z wykorzystaniem międzyoperacyjnego dogrzewania. Potwierdzono możliwość walcowania tych stopów w szerokim zakresie temperatury i prędkości odkształcenia bez konieczności użycia metalowych osłon. Badania wpływu warunków walcowania na strukturę i wybrane właściwości stopu potwierdziły możliwość uzyskania półwyrobów o drobnoziarnistej mikrostrukturze i zadowalających właściwościach mechanicznych.
EN In this paper evaluation of the possibility of microstructure and properties forming of multicomponent intermetallic FeAl phase based alloy melted in vacuum induction furnace, was conducted. Those evaluation of investigated alloy plasticity were performed based on hot rolling tests. It was studied influence of temperature, strain and strain rate on the pressure on rolls and the grain refining effect (Fig. 2^7). It was also proved that it is possible to apply unit deformation of 60%, and ones of a total value amounting up to 90%, with the application of intermediate annealing. Possibility of the alloy rolling in a wide range of temperature and strain rate, without the necessity to use metal shields was found. The research concerning the rolling conditions influence on the alloy microstructure and selected properties has corroborated the possibility of obtaining semi-finished products of a fine grained microstructure and satisfactory mechanical properties (Tab. 2).
Słowa kluczowe
PL stop   stop na osnowie fazy międzymetalicznej   faza międzymetaliczna   walcowanie na gorąco   plastyczność   mikrostruktura  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Inżynieria Materiałowa
Rocznik 2004
Tom R. XXV, nr 6
Strony 844--848
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Szkliniarz, W.
autor Hadasik, E.
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
autor Mikuszewski, T.
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
Bibliografia
[1] Deevi S. C., Sikka V. K.: Nickel and iron aluminides: an overview on properties, processing, and applications, Intermetallics, 4, 1996, 357-375
[2] Bystrzycki J., Varin R. A., Bojar Z.: Postępy w badaniach stopów na bazie uporządkowanych faz międzymetalicznych z udziałem aluminium, Inżynieria Materiałowa, 5, 1994, 137-149
[3] Alexander D. J., Maziasz P. J., Wright J. L.: Processing and alloying effects on tensile and impact properties of FeAl alloys, Materials Science and Engineering, A258, 1998, 276-284
[4] Dymek S.: Charakterystyka wysokotemperaturowych związków międzymetalicznych, Hutnik-Wiadomości Hutnicze, 6, 1998, 208-223.
[5] Bystrzycki J., Yarin R. A.: Environmental sensitivity and mechanical behavior of boron-doped Fe-45 at. % Al intermetallic in the temperature range from 77 to 1000 K, Materials Science and Engineering A270, 1999, 151-161
[6] George E. P,, Baker L: Thermal vacancies and the yield anomaly of FeAl, Intermetallics, 6, 1998, 759-763
[7] Sundar R. S., Baligidad R. G., Prasad Y. V. R. K., Sastry D. H.: Processing of iron aluminides, Materials Science and Engineering, A258, 1998, 219-228
[8] Sikka V. K., Wilkening D., Liebetrau J.. Mackey B.: Melting and casting of FeAl-based cast alloy, Materials Science and Engineering, A258, 1998, 229-235
[9] Kumar K. S., Pang L.: Effect of temperature and strain rate on the mechanical properties of Fe-40Al-0,6C, Materials Science and Engineering, A258, 1998, 153-160.
[10] Sastry D. H., Prasad Y. V. R. K., Deevi S. C.: Influence of temperature and strain rate on flow stress of an FeAl alloy, Materials Science and Engineering A299, 2001, 157-163
[11] Kupka M.: Technological plasticity studies of the FeAl intermetallic phasebased alloy, Intermetallics, 12, 2004, 295-302
[12] Szkliniarz W., Schindler I., Hadasik E., Kościelna A.: Microstructure and properties formed by processing of FeAl based alloy, Inżynieria Materiałowa, 3, 2004, 448-451
[13] Szkliniarz W., Hadasik, E., Schindler 1. Evaluation of the hot forming capability of an IMC Fe-Al-based alloy. Mat. Konf. „Metal 2003", Hradec nad Moravici, 20-22.05.2003 (CD)
[14] Jabłońska M., Niewielski G., Hadasik E., Mokryński K., Szkliniarz W.: Influence of hot deformation on changes in structure of intermetalics Fe-AI, Mat. Konf. „Metal 2003", Hradec nad Moravici, 20-22.05.2003 (CD)
[15] Szkliniarz W„ Mikuszewski T.: Wytwarzanie stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl metodami metalurgii próżniowej, Inżynieria Materiałowa 4-5, 2003, 155-159
[16] Schindler L: Modekwa valcovacf trat' Tandem, Hutnicke Listy, 7/8, 1998, 76-84
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0032-0001
Identyfikatory