Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0024-0055

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Ocena stanu dynamicznego maszyny wirnikowej na podstawie trajektorii czopów łożyskowych

Autorzy Rybczyński, J. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Estimation of dynamic condition of rotating machine of the ground of trajectories of bearing journals
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono możliwości zaawansowanej diagnostyki maszyn wirnikowych, których wirniki podparte są w łożyskach ślizgowych poprzez analizę trajektorii czopów łożyskowych. Wyszczególniono i scharakteryzowano rodzaje niesprawności maszyny wirnikowej, które mogą być wykrywane na podstawie obrazu trajektorii czopów. Omówiono elementy trajektorii, które niosą informacje o stanie dynamicznym maszyny i na podstawie których można różnicować defekty maszyny Omawiane zagadnienia zilustrowano przykładowymi wykresami trajektorii pochodzącymi z własnych badań na stanowisku doświadczalnym bądź z symulacji komputerowych. Referat zawiera głównie materiał do praktycznego wykorzystania. Jego treść oparta jest w znacznej mierze na doświadczeniach własnych autora w zakresie pomiarów związanych z dynamiką wirników i łożysk ślizgowych, dlatego niektóre spostrzeżenia mogą nie w pełni pokrywać się z wiedzą podręcznikową.
EN The paper presents possibilities of advanced diagnostics of rotating machines that have their rotors supported in slide bearings by means of analysis of trajectories of bearing journals. The types of defects of rotating machines, which may be detected on the ground of trajectories of their journals, have been specified and characterized. The elements of trajectories, which provide information about the machine's dynamic condition and which may be a base for differentiation the defects of a machine, have been discussed. The problem has been exemplified by means of the exemplary graphs of trajectories created on the ground of the own experimental investigations or on the ground of computer simulations. The paper includes mainly the material for practical use. To a large degree it is based on the own author's experience in measurements of dynamics of rotors and slide bearings. This is the reason why some conclusions may not be fully consistent with theoretical descriptions presented in the literature.
Słowa kluczowe
PL maszyna wirnikowa   łożysko ślizgowe   diagnostyka techniczna  
EN rotating machine   slide bearing   technical diagnostics  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2002
Tom nr 2
Strony 661--676
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Rybczyński, J.
  • Instytut Maszyn Przepływowych PAN, ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk, ryb@imp.gda.pl
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS2-0024-0055
Identyfikatory