Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0047-0078

Czasopismo

Przestrzeń i Forma

Tytuł artykułu

Wpływ społeczności lokalnych na krajobraz miejski (na przykładzie małopolskich doświadczeń)

Autorzy Zieliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of local communities on urban landscape experience as an example of Malopolska
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jakość krajobrazu polski zależy od szeregu czynników. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać społeczności lokalne i ich działanie w kwestii poprawy zagospodarowania przestrzeni publicznych w swoich okolicach. Artykuł prezentuje przykłady powiązanych działań użytkowników krajobrazu (projektantów, mieszkańców, władz) jako podmiotówodpowiedzialnych za jakość krajobrazu.
EN The quality of polish landscape depends on several factors. Increasingly important role is played by local communities and their effect in improving the management of public spaces in their vicinity. The article presents examples of landscape related activities of users (designers, residents, government) as the entities responsible for the quality of the landscape.
Słowa kluczowe
PL konsultacje społeczne   krajobraz   partycypacja społeczna   przestrzeń  
EN landscape   public consultation   public participation   public space  
Wydawca Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego "SFERA"
Czasopismo Przestrzeń i Forma
Rocznik 2011
Tom nr 16
Strony 535--546
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Zieliński, M.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu
Bibliografia
[1] Böhm A., 2011, Ochrona i tworzenie piękna - jak tego nauczać? [w:] Architektura Krajobrazu Studia i Prezentacje, nr 2, Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław, s.4-7.
[2] Co dalej? Model debaty społecznej wypracowany w ramach projektu „ Autoportret. Debaty” raport z debaty na temat zagospodarowania terenu zielonego między Nowohuckim Centrum Kultury a centrum E w Nowej Hucie, Raport, red. Anna Miodyńska, wydawnictwo MIK, Kraków, 2008, PDF,
[3] Debata społeczna na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, Raport, red. Anna Miodyńska, wydawnictwo MIK, Kraków,2009, PDF,
[4] Debata społeczna na temat zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy osiedlem Lipska a ulicą Mały Płaszów, Raport, red. Anna Miodyńska, wydawnictwo MIK, Kraków,2009, PDF,
[5] Kele F., Mariot P.,1986, Krajobraz Człowiek Środowisko, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław, ss.68
[6] Kosiński W.,2011, Miasto i Piękno miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, ss.200.
[7] Pawłowska K.,2008, Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, ss. 373
[8] Zanim wybuchnie konflikt Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, 2010, red. Pawłowska K., Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, ss.180,
[9] Zieliński M.,2010, Nowa Huta - miasto zielone, miasto socrealistyczne - koncepcja architektoniczno krajobrazowej rewitalizacji centrum Nowej Huty [w:] Przestrzeń i Forma, nr 13, Wydawnictwo SFERA, Szczecin, ss. 293-310,
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0047-0078
Identyfikatory