Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0045-0016

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Analiza sprężysto-termoplastycznych naprężeń i odkształceń w grubościennej rurze ciśnieniowej. Cz. I. Wyprowadzenie podstawowych równań i zależności

Autorzy Śloderbach, Z. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of elastic-thermoplastic stresses and strains in thick-walled pressure pipe. Part I. Derivation of Basic Equations and Expressions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analizie poddano wpływ efektu sprzężenia termomechanicznego - efekt rozszerzalności cieplnej spowodowany dyssypacją mocy odkształcenia plastycznego z uwzględnieniem i bez zmagazynowanej energii deformacji plastycznej (ZEDP) na rozkład naprężeń, odkształceń, temperatury i przyłożonego ciśnienia oraz naprężeń resztkowych. Naprężenia resztkowe pozostają w badanej grubościennej rurze po zdjęciu obciążenia ciśnieniem wewnętrznym w procesie czysto sprężystego odciążania.
EN In this study the influence of thermomechanical coupling effect -- the effect of thermal expansion due to dissipation of the energy of plastic deformation, with and without taking into account the stored energy of plastic deformation (SEPD) for the distribution of stresses, strains, temperature, the applied pressure and the residual stresses is examined. The residual stresses remain in a thick-walled tube (a cylindrical thick-walled tank) after removing the internal pressure in the process of purely elastic unloading. The obtained results are presented in the form of appropriate equations and expressions.
Słowa kluczowe
PL grubościenna rura ciśnieniowa   naprężenia sprężysto plastyczne   sprzężenie termomechaniczne  
EN thick-walled pressure pipe   elastic thermoplastic stresses   thermo-mechanical coupling  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2011
Tom nr 10
Strony 642--646
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Śloderbach, Z.
  • Politechnika Opolska
Bibliografia
[1] Bever M.B., Holt D.L.Titchener A.L.: The stored energy of cold work, Progress in Materials Science, Vol. 17, London-Oxford, Pergamon Press, 1973
[2] Bland D.R.: Elastoplastic Thick-walled Tubes of Work-Hardening Material Subject to Internal and External Pressures and to Temperature Gradient, Journal of Mechanics and Physics of Solids,4, 1956, 2009-229
[3] Boley B.A., Weiner J.H.: Theory of Thermal Stress, Wiley, New York, 1960
[4] Gabryszewski Z.: Teoria sprężystości i plastyczności, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
[5] Hill R.: The Mathematical Theory of Plasticity, Clarendon Press, London, Oxford, 1985
[6] Kachanov L.M.: Foundation of the Theory of Plasticity, Amsterdam: Notrh-Holland, 1971
[7] Koiter W.T.: On Partially Plastic Thick-Walled Metal Tubes, Biezono Anniversary Volume in Applied Mechanics, N. V. De Technische Uitgeverij, H. Stam, Haarlem, 1953, 333-341
[8] Mendelson A.: Plasticity: Theory and Application, The Mc Millan Company, New York, 1968
[9] Nied H.A., Batterman S.C.: On Coupled Thermoplasticity: An Exact Solution for a Spherical Domain, Israel Journal of Technology, Vol. 9, No. 1-2, 1971, 37-46
[10] Nowacki W.: Thermoelasticity, Pergamon Press, Oxford 1962
[11] Raniecki B.: Zagadnienia stosowanej termoplastyczności, Praca habilitacyjna, Prace IPPT-PAN (IFTR-Reports), nr 29/1977, Warszawa 1977
[12] Sawczuk A., Janas M., Konig J.: Analiza plastyczna konstrukcji, Ossolineum, Wrocław 1972
[13] Sokołowski M.: Naprężenia cieplne w powłoce kulistej oraz cylindrycznej w przypadku materiałów o własnościach zależnych od temperatury, Rozprawy Inżynierskie (Engineerig Transactions), tom VIII, z. 4, Warszawa 1960, s. 641-669
[14] Śloderbach Z.: Kryteria rozdwojenia stanów równowagi w uogólnionej termoplastyczności, Praca doktorska, Prace IPPT-PAN (IFTR Reports), nr 37/1980, Warszawa 1980
[15] Śloderbach Z., Sawicki T: Efekt sprzężenia termomechanicznego w przypadku grubościennej kuli i rury obciążonych ciśnieniem wewnętrznym, Prace IPPT-PAN (IFTR-Reports), nr 16/1983, Warszawa 1983
[16] Śloderbach Z., Rechul Z.: A Thermodynamic Approach to the Stored Energy Concept, Journal of Technical Physics, vol. XLVII, 2, Warszawa 2006, 83-102
[17] Śloderbach Z., Pająk J., Marciniak Z.: Aproximate calculations of the stored energy of plastic deformation in tube bending processes, Studia i Monografie, z. 238, pt. "Optimization of Production Processes", Politechnika Opolska, Opole 2008, s. 169-186
[18] Śloderbach Z.: Analiza sprężysto-termoplastycznych naprężeń w grubościennym kulistym zbiorniku ciśnieniowym, Energetyka, Zeszyt tematyczny nr XXI, Katowice 2010, 132-137
[19] Życzkowski M., Kordas Z.: Kształtowanie niekołowych cylindrów grubościennych wykazujących pełne uplastycznienie w stadium zniszczenia, Rozprawy Inżynierskie (Engineering Transactions), vol. 21, z. 4, IPPT-PAN (IFTR-Reports), Warszawa 1970
[20] Życzkowski M.: Combined Loading in the Theory of Plasticity, PWN-Nijhoff, Warszawa-Alphen aan den Rijn 1981
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0045-0016
Identyfikatory