Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0045-0015

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Ocena wytężenia wybranych elementów bloku energetycznego z zastosowaniem różnych procedur obliczeniowych

Autorzy Mutwil, K.  Cieśla, M. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Evaluation of a power block selected elements effort with the use of various calculation procedures
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki obliczeń rozkładów naprężeń w instalacjach rurociągowych z zastosowaniem profesjonalnego programu przeznaczonego do obliczeń rurociągów oraz z zastosowaniem aplikacji, która umożliwia uwzględnienie w modelach szczegółowych cech geometrycznych obiektu. Wykazano, że dla obiektów po długotrwałej pracy w celu prognozy dalszej eksploatacji niezbędne jest dokładne wskazanie obszarów badań diagnostycznych mających na celu określenie stopnia zdegradowania materiału. Kryterium wymaganej dokładności obliczeń zapewniają programy MES, w których elementy skończone precyzyjnie odwzorowują geometrię obiektu.
EN Presented are calculation results of stress distribution in pipeline installations with the use of a professional program destined for pipeline calculations and with an application that enables in models taking into consideration detailed geometrical features of an object. It is proved that for objects working for a long time a precise determination of a diagnostic inspection range, having in view the evaluation of material degradation level, is necessary. The required accuracy of calculations is secured by FEM programs in which the finite elements map precisely the geometry of an object.
Słowa kluczowe
PL bloki energetyczne   rozkład naprężeń w rurociągach   diagnostyka elementów bloków  
EN power blocks   stress distribution in pipelines   diagnostics of block elements  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2011
Tom nr 10
Strony 636--642
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mutwil, K.
autor Cieśla, M.
  • Politechnika Śląska
Bibliografia
[1] Okrajni J., Mutwil K., Cieśla M.: Trwałość rurociągów poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym, Energetyka 2003, nr 7, s. 447-452
[2] Okrajni J., Mutwil K., Cieśla M.: Chemical pipelines material fatigue, Journal of Materials Processing Technology 164-165, 2005, s. 897-904
[3] Hernas A., Dobrzański J.: Trwałość i niszczenie elementów kotłów i turbin parowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003
[4] Mutwil K., Cieśla M.: Trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji rurociągów pośrednich WP i SP na przykładzie turbiny 18K360. VII Konferencja Naukowo Techniczna pt. „Elektrownie Cieplne - Eksploatacja, Modernizacje , Remonty", Stok 2005
[5] Mutwil K., Cieśla M., Okrajni J.: Prognozowanie trwałości obiektów energetycznych z wykorzystaniem modelowania numerycznego, Górnictwo Odkrywkowe 2008, nr 4-5
[6] Cieśla M., Mutwil K., Wojas M.: Konstrukcyjne i materiałowe uwarunkowania procesów pękania elementów rurociągu eksploatowanego w przemyśle chemicznym, Inżynieria Materiałowa 1999, nr 3-4, s. 186-192
[7] Cieśla M., Mutwil K., Renowicz D.: Analiza przyczyn pękania grubościennych elementów rurociągu energetycznego. IX Konferencja Naukowo-Techniczna pt." Projektowanie i Innowacje w Remontach Energetycznych - PIRE 2007", Ustroń, 28 - 30 listopada 2007, Energetyka, Zeszyt Tematyczny nr XIV, 2007, str. 19-25
[8] Renowicz D., Cieśla M., Mutwil K.: Procesy pękania najbardziej wytężonych elementów rurociągu energetycznego. XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mechaniki Pękania, Kielce-Cedzona, 9-12 września 2007. Zeszyty Naukowe Nauki Techniczne - Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007
[9] ASME CODE FOR PRESSURE PIPING, B31.1, The American Society of Mechanical Engineers, 1996 Edition
[10] PN-EN13480-3;2002 (U), UDT Warunki Techniczne Dozoru Technicznego. Urządzenia ciśnieniowe. Obliczenia wytrzymałościowe. DT-UC-90/WO-O
[11] Bęczkowski W.: Rurociągi energetyczne , WNT, Warszawa 1963
[12] Wyrzykowski J.W., Pleszakow E., Sieniawski J.: Odkształcanie i pękanie metali, WNT, Warszawa 1999
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0045-0015
Identyfikatory