Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0045-0010

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Ocena stanu technicznego wysokonapięciowych izolatorów przepustowych transformatorów mocy

Autorzy Skomudek, W.  Szrot, M. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Assessment of technical condition of high voltage studs type insulators of power transformers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z elementów odpowiedzialnych za trwałość i niezawodność urządzeń służących do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej jest izolacja. W zależności od rodzaju urządzenia i stawianych wymogów z zakresu wytrzymałości dielektrycznej możemy wyróżnić proste układy izolacyjne - jak na przykład izolatory liniowe, złożone układy izolacyjne składające się z wielu izolatorów, a także izolacyjne układy konstrukcyjne, które służą do przeprowadzenia przewodów roboczych przez uziemione przegrody. Do tej grupy należą izolatory wsporcze i przepustowe. Artykuł jest pierwszą z dwóch publikacji, które opisują wybrane aspekty eksploatacji izolatorów przepustowych transformatorów mocy.
EN The equipment used for transmission and distribution of electricity one of the elements responsible for their durability and reliability is isolation. Depending on the type of plant and requirements posed in the field of dielectric strength of insulation systems distinguish simple - such as line insulators, insulation composite systems consisting of many insulators, as well as insulating structural systems that are used to carry out the work wire by the grounded barrier. This group includes supports and bushings insulators. The paper is the first of two publications that describe some aspects of operation of power transformer bushings.
Słowa kluczowe
PL transformatory   izolatory przepustowe   ocena stanu technicznego  
EN transformers   bushings   technical condition assessment  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2011
Tom nr 10
Strony 615--618
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Skomudek, W.
autor Szrot, M.
Bibliografia
[1] Buchacz J., Olech W., Warczyński P.: Metodyka oraz oprogramowanie do oceny stanu technicznego izolatorów przepustowych transformatorów oraz ich doboru dla jednostek pracujących: baza danych. Praca rozwojowa ZPBE Energopomiar-Elektryka, Gliwice 2009
[2] Cichoń A., Borucki S., Subocz J.: Ocena możliwości wykorzystania sygnałów emisji akustycznej do detekcji wyładowań niezupełnych w izolatorach przepustowych. Pomiary, Automatyka, Kontrola 2011, nr 4, s. 348-351
[3] Figura M., Mański P.: Izolatory przepustowe dużych transformatorów sieciowych - doświadczenia eksploatacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie populacją izolatorów. Konferencja naukowo-techniczna pt.: „Zarządzanie eksploatacją transformatorów”. Wisła 2010.
[4] Figura M., Skomudek W.: Problematyka diagnostyki transformatorowych izolatorów przepustowych. Międzynarodowa Konferencja „TRANSFORMATOR’11”, Toruń 2011
[5] Gacek Z.: Wysokonapięciowa technika izolacyjna. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006
[6] Kujszczyk S.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. PWN, Warszawa 1994
[7] Mikulecky A.: How to prevent transformer bushing failures?. International Colloquium “Transformer Research and Asset Management”, Cavtat, November 2009
[8] Natowski Z.: Stacje elektroenergetyczne 110-750 kV. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
[9] Pohl Z. i in.: Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003
[10] Skomudek W.: Gospodarka rynkowa i jej wpływ na jakość dostarczanej energii elektrycznej. Wiadomości Elektrotechniczne 2003, nr 4, s.136-138
[11] Skomudek W.: Wpływ rozwoju sieci najwyższych napięć na poziom zdolności przesyłu i transformacji energii elektrycznej. Pomiary, Automatyka, Kontrola 2011, nr 4, s. 417-420
[12] Subocz J., i in. (praca zbiorowa): Transformatory w eksploatacji. Wydawnictwo Energo-Complex, Piekary Śląskie 2007.
[13] Subocz J., Zenker M., Mrozik A.: Wpływ temperatury na odpowiedź dielektryczną przepustów transformatorowych wysokiego napięcia z izolacją stałą. Pomiary Automatyka, Kontrola 2011, nr 4, s. 376-379
[14] Subocz J., Zenker M.: Wpływ zestarzenia i inkruzji z produktami rozkładu kompozytu papierowo-żywicznego na odpowiedź dielektryczną modelu przepustu typu RIP. Konferencja Naukowo-Techniczna NIWE’2011, Szklarska Poręba 2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0045-0010
Identyfikatory