Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0045-0009

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Porażenia człowieka prądem stałym i jego skutki

Autorzy Gierlotka, S. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN DC current electric shock of a human body and its effects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Skutki urazu elektrycznego powodowane prądem stałym różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny. Wypadki rażenia prądem stałym zdarzają się rzadziej niż rażenia prądem przemiennym, co jest związane z mniejszą liczbą stosowanych urządzeń stałoprądowych. Prąd stały oznacza prąd wolny od tętnień, w którym składowa okresowa stanowi nie więcej niż 15% składowej stałej.
EN The effects of an electric shock to human body caused by DC current are different from the ones caused by AC. It is also worth saying that DC current electric shocks occur more rarely than the AC ones that is caused by a lower number of the commonly used DC current devices. Direct current means current free from ripples and in which periodic component constitutes not more than 15% of the constant one.
Słowa kluczowe
PL porażenia prądem stałym   skutki urazu elektrycznego  
EN DC current electric shocks   electric shock effects  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2011
Tom nr 10
Strony 611--614
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Gierlotka, S.
Bibliografia
[1] Gierlotka S. : Klimat w aspekcie rażenia prądem elektrycznym. Gospodarka Paliwami i Energią 1997, nr 10
[2] Gierlotka S.: Wpływ uciążliwości ergonomicznych występujących w kopalniach węgla kamiennego na impedancję elektryczną ciała człowieka. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, z. 252. Gliwice 2002, praca habilitacyjna
[3] Gierlotka S.: Elektropatologia porażeń prądem elektrycznym. Wyd. Śląsk, Katowice 2005
[4] Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. WNT, Warszawa 1999
[5] IEC - Raport 479 - Part 1 -2002: Effects of current on human beings and live stock. ESV - Vienna 2002
[6] Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej
[7] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0045-0009
Identyfikatory