Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0040-0075

Czasopismo

Energetyka

Tytuł artykułu

Problemy eksploatacyjne elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin związane ze współspalaniem biomasy

Autorzy Fulczyk, T.  Głowacki, E. 
Treść / Zawartość http://www.elektroenergetyka.pl/
Warianty tytułu
EN Operational problems with electrofilters and flue gas desulphurization installations relating to biomass co-combustion
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono zidentyfikowane problemy eksploatacyjne, jakie występują podczas współspalania biomasy w kotłach energetycznych wyposażonych w elektrofiltry oraz w mokre instalacje odsiarczania spalin. Przedstawiono zależności parametrów technicznych, przy których można spodziewać się utrudnień eksploatacyjnych i ograniczeń technologicznych istniejących instalacji współspalających biomasę. Podano wnioski do wykorzystania w eksploatacji i modernizacji tych instalacji, czy też w budowie nowych obiektów.
EN Discussed are the identified operational problems which occur during biomass co-combustion in power boilers equipped with electrofilters and wet flue gas desulphurizing systems. Presented are dependences of technical parameters, in presence of which we can expect operational and technological difficulties with the existing biomass co-combusting installations. Given are conclusions which can be applied in operation and modernization of such installations or during construction of new objects.
Słowa kluczowe
PL współspalanie biomasy w kotłach energetycznych   elektrofiltry   instalacja odsiarczania spalin  
EN biomass co-combustion in power boilers   electrofilters   flue gas desulphurization installation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
Czasopismo Energetyka
Rocznik 2010
Tom nr 6
Strony 379--384
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Fulczyk, T.
autor Głowacki, E.
  • Energopomiar" Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej
Bibliografia
[1] Dyrektywa Komisji Europejskiej 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
[2] Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń. Dokument referencyjny Komisji Europejskiej na temat najlepszych dostępnych technik dla dużych obiektów energetycznego spalania, czerwiec 2006
[3] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami)
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001 /80/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw
[5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. nr 260, poz. 2181)
[7] Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
[8] PN-EN 450-1:2009. Popiół lotny do betonu
[9] Kryteria jakości i metody analityczne gipsu IOS, kwiecień 2005. Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Gipsowego, B-1200 Bruksela, Gulledelle 98 box 7, Belgia
[10] Wyniki prac badawczych "Energopomiaru" Sp. z o.o.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0040-0075
Identyfikatory