Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0038-0042

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Badania eksploatacyjne oleju rzepakowego jako oleju silnikowego

Autorzy Zając, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Operational tests of rapeseed oil as an engine lubricant
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metodykę badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych surowego oleju rzepakowego użytego do smarowania silnika benzynowego. Zaprezentowano wybrane wyniki badań, m.in. analizę widmową hałasu emitowanego przez silnik smarowany olejem rzepakowym oraz mineralnym w aspekcie rodzaju paliwa użytego do napędu silnika. Pomiary zużycia przeprowadzono z wykorzystaniem testera tribologicznego T05. Próbki oleju do pomiarów pobierane były co określony interwał przebiegu (1000 km). Przed pobraniem próbki mierzono widmo drgań i hałasu, generowane przez silnik pracujący w ustalonych warunkach obciążenia i prędkości obrotowej. Wyniki badań oleju rzepakowego porównywano z wynikami, jakie otrzymano w badaniach oleju zalecanego przez producenta pojazdu dla tych samych warunków eksploatacji.
EN In the paper, both laboratory and operational investigation methodologies of natural rapeseed oil used for petrol engine lubrication – were presented. Selected test results, included the spectroanalysis of the noise emitted by the engine lubricated with rapeseed and mineral oil related to the aspect of the engine fuel type. Sample wear measurements have been carried out using a T05 tribological test apparatus. Oil test samples were taken each 1000 km run interval. Vibration and noise spectrum generated by the engine working in a steady-state of both load and rotational speed conditions were measured before the oil samples had been taken. The results of the rapeseed oil investigation were compared to the investigation results of the engine oil recommended by the vehicle producer and working in the same conditions.
Słowa kluczowe
PL olej silnikowy   olej rzepakowy   smarowanie   zużycie  
EN engine oil   rapeseed oil   lubrication   wear  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2009
Tom nr 6
Strony 155--163
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Zając, G.
Bibliografia
1. Fiszer S., Szałajko S.: Oleje roślinne jako substytuty środków smarowych pochodzenia naftowego. Nafta - Gaz, 3/2000, 181-187.
2. Siwiec E., Urbański A., Grądkowski M.: Wpływ hydrolizy na właściwości oleju rzepakowego. Problemy Eksploatacji 3/2001, s. 279-286.
3. Sajewicz J., Gniady J., Kozupa M., Drabik J., Pawelec E.: Wpływ Polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego na jego właściwości smarne i stabilność chemiczną. Przemysł Chemiczny 5/2007.
4. Siwiec E., Piekoszewski W., Grądkowski M. Modelowanie właściwości oraz technologii ekologicznych smarów plastycznych. "Problemy Eksploatacji 2/2001" 2001, nr 2, s. 67-79.
5. Janecki J., Drabik J., Pawelec E., Bajer J.: Nietoksyczne środki smarowe przeznaczone do maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Sprawozdanie z realizacji programu celowego. Radom 2000.
6. Siwiec E., Piekoszewski W., Grądkowski M.: Wpływ obróbki chemicznej na właściwości smarne olejów roślinnych. Problemy Eksploatacji 2/2003.
7. Jurkowski S.: Porównawcze badania wibroakustyczne silnika w aspekcie ekologicznych środków smarnych. Praca dyplomowa. Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska 2009. Promotor dr inż. Zając G.
8. Szlachta Z.: Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.
9. Cisek J.: Wpływ oleju rzepakowego i jego mieszanin z olejem napędowym na własności silnika wysokoprężnego. Praca doktorska. Politechnika Krakowska 1998.
10. Zabłocki M., Cisek J.: Zastosowanie oleju rzepakowego do napędu silnika wysokoprężnego. Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego KBN, nr PB 9 03131 91 01. Cz. I i II. Kraków 1994.
11. Latko W.: Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi WNT, Warszawa 1997.
12. Latko W., Adamczyk A.: Wstępne badania silnika ZS zasilanego paliwem z roślin oleistych. AUTO-Technika Motoryzacyjna 1990, nr 11.
13. Latko W., Luft S.: Wpływ paliwa roślinnego na podstawowe osiągi silników. AUTO-Technika Motoryzacyjna 1995, nr 2.
14. Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo ITeE, Poznań - Radom 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0038-0042
Identyfikatory