Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0036-0034

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Układ elektrolityczny zabezpieczający nóż tokarski przed zużyciem tribologicznym

Autorzy Kosmynina, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The electrolytic system protecting a turning tool against tribologic wear
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Dla zabezpieczenia zużycia tribologicznego noża tokarskiego podczas jego pracy zastosowano dodatkowy obwód elektrolityczny z kontrolowanymi procesami elektrochemicznymi. Omówiono warunki pracy kontrolowanego układu elektrolitycznego z osadzaniem powłoki niskotarciowej (cynku). Parametry pracy układu elektrolitycznego wyznaczono w badaniach metodą woltamperometrii liniowej, stałoprądowej. Zastosowanie niezależnego i współpracującego z układem skrawania układu elektrolitycznego pozwoliło zwiększyć okres eksploatacji noża tokarskiego, przy zadanym, trzykrotnym współczynniku synergizmu technologii.
EN To protect the tribologic wear of a turning tool an additional electrolytic circuit with controlled electrochemical processes was applied. The conditions of the work of the controlled electrolytic system with the depositing of the low frictional coating are discussed. The parameters of the work of the electrolytic system were defined in investigations of linear, constant-current voltammetry. The use of the independent electrolytic system allows for the enlargement of the period of the exploitation of the turning tool, for the set of technological synergism coefficients.
Słowa kluczowe
PL obwód elektryczny   procesy elektrochemiczne   woltamperometria liniowa, stałoprądowa  
EN electric circuit   electrochemical processes   voltammetry: linear, constant-current  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2009
Tom nr 4
Strony 89--101
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor Kosmynina, M.
  • Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, ul. Krasickiego 54, 26-600 Radom
Bibliografia
1. Górski E.: Poradnik narzędziowca. WNT, Warszawa 1989.
2. Cichosz P.: Narzędzia skrawające. WNT, Warszawa 2006.
3. Olszak W.: Obróbka skrawaniem. WNT, Warszawa 2008
4. Poradnik inżyniera mechanika. T. III - zagadnienie tribologiczne, WNT, Warszawa 1985.
5. Tribologia i tribotechnika. Pod redakcją M. Szczerka i M. Wiśniewskiego. Wyd. Inst. Technol. Eksploatacji, Radom 2000.
6. Burakowski T.: Rozważania o synergizmie w inżynierii powierzchni. Wyd. PR, Radom 2004.
7. Marzec S., Pytko S.: Tribologia procesów skrawania metali. Nowe ciecze chłodząco-smarujące. ITeE, Radom 1999.
8. Burakowski T., Wierzchoń W.: Surfach engineering of metals - principle, equipment, technologies. CRC Press, Boca Raton - London - New York -Washington. D.C., 1999.
9. Kosmynina M.: Razrobotka tychnologji powyszenia i znosostojkosti detalej maszyn c pomoszcziu kontrola i uprawienia i strukturoj elektrochemiczyskim metodom. Sankt-Petersburg, wyd. S-PPTU, 2005.
10. Patent Politechniki Radomskiej (Kosmynina M., Mirzojew R., Chałko L.) Nr 345374 od 29.01.2008. Sposób zabezpieczenia przed zużyciem współpracujących ze sobą powierzchni metalowych i układ elektryczny do stosowania tego sposobu.
11. Kosmynina M., Chałko L.: Wytwarzanie powłok elektrolitycznych w procesie skrawania. Inżynieria Materiałowa, nr 5/2002, 2002, s. 368-370.
12. Kosmynina M.: Kształtowanie tribologicznych własności węzłów tarcia poprzez konstytuowanie technologicznej warstwy powierzchniowej. Tribologia, nr 6, 1999, s. 839-847.
13. Kosmynina M.: Mechanizm przemian fazowych w układach triboelektrolitycznych. Tribologia, 2/2000(170), s. 177-186.
14. Kosmynina M.: Triboelektrolytik deposition of metallic coatings. Materials Protection. Vol. 32. No. 10B, Wuchan, Chiny, 1999, s. 231-234.
15. Kosmynina M.: Model transformacji energii elektrycznej w procesach tribologicznych. ZEM, z. 3(111), Vol. 32, 1997, s. 323-332.
16. Kosmynina M.: Elektrochemiczny aspekt procesów tarcia i zużycia powłok kompozytowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 85, Mechanika, 1996, s. 65-71.
17. Sadowski J.: Zagadnienia nieporównywalności wyników badań odporności na zużycie tribologiczne. Tribologia, nr 5-6, 1997, s. 876-885.
18. Zajt T.: Metody woltamperometryczne i elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0036-0034
Identyfikatory