Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0028-0036

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Wymuszenia oddziałujące na układ triboologiczny tłok-pierścień-cylinder w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo

Autorzy Kozioł, S. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Input functions influencing the triblogical system: piston-ring-cylinder in the dual fuel compression ignition engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, których celem była identyfikacja wymuszeń oddziałujących na układ tribologiczny tłok-pierścień--cylinder w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym dwupaliwowo gazem LPG jako paliwem głównym, wykorzystującym do zapłonu niewielką dawkę oleju napędowego. Badania przeprowadzono na eksperymentalnym stanowisku zbudowanym na bazie jednocylindrowego silnika o wtrysku bezpośrednim 1HC102. Porównawcze próby trwałościowe silników zasilanego standardowo olejem napędowym i zasilanego dwu-paliwowo wykazały znacznie mniejszą trwałość silnika dwupaliwowego. Przeprowadzono badania zmian zachodzących w oleju silnikowym pracującym w silniku dla obu sposobów zasilania. Wykonano dodatkowe badania przebiegu procesu spalania w silniku dwupaliwowym, które wykazały, że przebieg ciśnienia w cylindrze silnika ma charakter spalania stukowego. Z analizy rezultatów badań wynika, że przyczyną przyspieszonego zużycia elementów zespołu tłok-pierścień-cylinder w silniku dwupaliwowym są szczególne wymuszenia termiczne i mechaniczne, oddziałujące na powierzchnie współpracujących ślizgowo detali oraz na pracujący w nim olej smarowy.
EN In the paper the results of a test that aimed to identify input functions influencing the tribological system: piston-ring-cylinder of compression ignition engine fed with diesel oil and dually fuelled with LPG as a main fuel, using a small dose of diesel oil for the ignition were presented. The investigations were carried out on an experimental stationary engine 1HC102 with direct injection. During comparative durability experiments of the engines fed with engine oil and dually fuelled a significantly smaller durability of the dual fuel engine has been observed. The changes occurring in the engine oil were measured for each type of feed. Additional experiments to measure combustion process in the dually fed engine were carried out. The results showed that pressure course in the engine cylinder are of a knocking character. The analysis of testing results shows that particular thermal and mechanical load influencing the surface of details that mate glidingly and lubricating oil working in a dually fuelled engine, accelerate the wear process of the elements in the system: piston-rings-cylinder.
Słowa kluczowe
PL silnik o zapłonie samoczynnym   silnik dwupaliwowy   zużycie silnika   pierścienie tłokowe   tuleja cylindrowa  
EN compression ignition engine   dual fuel engine   wear of engine   piston rings   cylinder barrel  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2007
Tom nr 5
Strony 53--65
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kozioł, S.
Bibliografia
1. Shinichi Goto, Hirohide Furutani, Masanori Komori, Moriyasu Yagi: LPG - Diesel engine. Int Journal of Vehicle Design. Vol. 15, 1994.
2. Luft S.: Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany ubogimi homogenicznymi mieszaninami odparowanego metanolu lub LPG z powietrzem. Journal of KONES. 1999, Vol. 6.
3. Michalczewski A.: Silnik dwupaliwowy o ZS zasilany głównie LPG - wybrane aspekty procesu spalania. Journal of KONES. 2001.
4. Luft S., Kozioł S.: Ocena trwałości silnika o ZS zasilanego dwupaliwowo głównie LPG. Journal of KONES 2002.
5. Schelling H., Freier R., Geisselbrecht M.: Measurement of Various Influencing Factors on Piston Load During Knocking Combustion. MAHLE, Stuttgart, 1999.
6. Dunajska K.: Smarowanie silników gazowych. Paliwa oleje i smary w eksploatacji. 12, 1995.
7. Priest M., Taylor C.M.: Automobile engine tribology - aproaching the surface. Wear 241, 2000, s.193-203.
8. Wajand J. A.: Silniki o zapłonie samoczynnym. WNT, Warszawa 1980.
9. Świerkot A.: Dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych, ich funkcja i mechanizm działania. Paliwa oleje i smary w eksploatacji. 25, 26, 1996.
10. Kozioł S.: Zużycie pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo - gazem płynnym i olejem napędowym. Tribologia, 2/2006, s. 195-205.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0028-0036
Identyfikatory