Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0025-0040

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Wpływ rozosiowania łożysk na trajektorie czopów turbozespołu 13K215

Autorzy Rybczynski, J. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Influence of bearing misalignments on bearing shaft trajectories of 13K215 turboset
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia wyniki komputerowej analizy wpływu maksymalnego dopuszczalnego rozosiowania łożysk turbozespołu 13K215 na jego stan dynamiczny. Dla celów tej analizy zostały wyznaczone zakresy dopuszczalnych przemieszczeń łożysk ze względu na kryteria dopuszczalnych drgań łożysk. Pokazano, w jaki sposób przemieszczenia dwóch newralgicznych łożysk turbozespołu w stosunku do ich położenia bazowego zmienia warunki ruchowe wszystkich łożysk ślizgowych, co uwidacznia się w wielkości i kształcie trajektorii czopów łożyskowych. Wyniki zostały przedstawione graficznie w postaci zbioru względnych trajektorii wszystkich siedmiu łożysk. Stwierdzono, że przemieszczenie jednego z łożysk pary w pewnym kierunku wywołuje podobny efekt, jak przemieszczenie drugiego z łożysk w kierunku przeciwnym. Przyczyny tego podobieństwa można wyjaśnić na podstawie analizy zjawisk w filmie olejowym łożysk.
EN The paper presents results of a computer analysis of influence of maximum permissible displacements of 13K215 turboset bearings on dynamic state of the machine. For this purpose the ranges of acceptable displacement of bearings of the turboset have been evaluated by means of numerical analysis of the turboset with respect to criterion of permissible bearing vibrations. Displacement of any bearing of the turboset in relation to its base location changes operational conditions of all slide bearings, that has influence on dimension and shape of the bearing trajectories. The analysis has been limited to the effect of displacement of pair of two neuralgic bearings, No. 5 and No. 6. The most sensitive bearing to these bearings misalignment is the bearing No. 4, as vibrations are usually exceeded in these bearing. Results are presented graphically in the form of relative trajectories of all 7 bearing shafts. There has been found that displacement of one bearing creating the pair to certain direction results in such effect as displacement of the second bearing in opposite direction. The vibration amplitudes are comparable and the trajectory shapes are similar. This testifies similarity of phenomena in the shafts-bearings system in both cases. Reasons of the similarities can be explained on the ground of phenomena in oil film of journal bearings.
Słowa kluczowe
PL diagnostyka techniczna   maszyna wirnikowa   łożysko ślizgowe  
EN technical diagnostics   rotating machine   slider bearing  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2007
Tom nr 1
Strony 161--170
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rybczynski, J.
  • Instytut Maszyn Przepływowych, Polska Akademia Nauk, 80-952 Gdańsk, ul. Fiszera 14, ryb@imp.gda.pl
Bibliografia
1. Vance J.M.: Rotordynamics of Turbomachinery. A Wiley - Interscience Publications, New York 1985.
2. Rao J.S.: Vibratory Condition Monitoring of Machines, Narosa Publishing House, New Delhi, Chennai, Mumboi, Calcuta, London.
3. Kicinski J., Drozdowski R., Materny P., 1997, The Non-linear Analysis of the Effect of Support Construction Properties on the Dynamic Properties of Multi Support Rotor Systems. Journal of Sound and Vibration, 206(4), pp. 523-539.
4. Piotrowski J.: Shaft Alignment Handbook, Marcel Dekker, New York, 1995.
5. Zakrzewski E.: Badania odkształceń fundamentu i linii wału. Mater. Konfer. "25-letni wkład Inst. Techn. Cieplnej w Rozwój Urządzeń Cieplno-Energetycznych", Łódź, 1973.
6. Rao J.S., Sreenivas R.: Dynamic Analysis of Misaligned Rotor Systems, Proc. of VETOMAC-1 Conference, Oct. 25-27, 2000, Bangalore, India.
7. Hamrock B.J.: Fundamentals of Fluid Film Lubrication. McGraw-Hill Inc, N.Y., 1994.
8. Rybczyński J.: Evaluation of Tolerable Misalignment Areas of Bearings of Multi-support Rotating Machine. Proc. of ASME Turbo Expo 2006, May 8-11, 2006, Barcelona, Spain.
9. Rybczyński J.: 2005, Acceptable Dislocation of Bearings of the Turbine Set Considering Permissible Vibration and Load of the Bearings, Key Engineering Materials, Vols. 293-294, Sept. 2005, pp. 433-440, Proc. of DAMAS 2005, Gdańsk, 4-6th My 2005.
10. Rybczyński J.: Dopuszczalne przemieszczenia pary sąsiadujących łożysk turbozespołu w stosunku do konstrukcyjnej linii wałów. Tribologia Nr 4/2004 (196), s. 142-150, Referat na Konferencję Inżynieria Łożyskowania '04, Stare Jabłonki, 22-24.09.2004.
11. Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych. Praca zbiorowa pod redakcją J. Kicińskiego, Wyd. IMP PAN, Gdańsk, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0025-0040
Identyfikatory