Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0022-0068

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Zużycie pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwo - gazem płynnym i olejem napędowym

Autorzy Kozioł, S. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Wear of piston rings and cylinder barrel of dual fuel compression ignition engine fed with LPG and diesel oil
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki porównawczego testu trwałościowego silnika o ZS zasilanego klasycznie - olejem napędowym oraz dwupaliwowo - gazem LPG jako paliwem głównym wykorzystując do zapłonu niewielką dawkę oleju napędowego. Badania przeprowadzono na eksperymentalnym stanowisku zbudowanym na bazie jednocylindrowego silnika o wtrysku bezpośrednim 1HC102. Podczas 800-godzinnych prób trwałościowych dla każdego sposobu zasilania mierzono zużycie paliwa, zużycie powietrza, ciśnienie sprężania, zużycie i ciśnienie oleju silnikowego, przedmuchy spalin do skrzyni korbowej i okresowo przebieg ciśnienia w komorze spalania. Na podstawie pomiarów mikrometrycznych i wagowych dokonano oceny zużycia tulei cylindrowych, pierścieni tłokowych i tłoków. W wyniku eksperymentu stwierdzono znacznie większe zużycie pierścieni tłokowych i tulei cylindrowej w przypadku zasilania dwupaliwowego. Ponadto podczas testu z LPG wystąpiły awaryjne zużycia tłoków - wyłamanie półek pierścieni uszczelniających oraz ubytek materiału tłoka na krawędzi komory spalania. Analiza wyników badań wskazuje na występowanie szczególnych wymuszeń w układzie tribologicznym tłok - pierścienie - cylinder przyspieszających proces zużycia.
EN In the paper the results of a comparative durability test of compression ignition engine fed with diesel oil and dually fuelled with LPG as a main fuel, using a small amount of diesel oil for the ignition were presented. The investigations were carried out on an experimental station constructed on the basis of 1HC102 one-cylinder engine with direct injection. During 800 hours of durability experiments the fuel and air consumption, the compression pressure, the engine oil consumption and pressure, exhaust blowdown to crankcase and, periodically, the pressure course in the combustion chamber were measured for each type of feed. On the basis of micrometric and weight measurements the wear of cylinder barrels, piston rings and pistons was assessed. As the experiment result a significantly greater wear of piston rings and cylinder barrel in case of the dual fuel feed has been observed. Moreover, during the test with LPG a failure wear of pistons occurred - the break off of tightening pistons plates and the loss of piston material on the edge of the combustion chamber was observed. The analysis of testing results shows the appearance of particular loads in the tribological system: - piston - rings - cylinder, that accelerates the wear process.
Słowa kluczowe
PL silnik o zapłonie samoczynnym   silnik dwupaliwowy   zużycie silnika   pierścienie tłokowe   tuleja cylindrowa  
EN compression ignition engine   dual fuel engine   wear of engine   piston rings   cylinder barrel  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2006
Tom nr 2
Strony 195--205
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Kozioł, S.
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom
Bibliografia
1. Shinichi Goto, Hirohide Furutani, Masanori Komori, Moriyasu Yagi: LPG - Diesel engine. Int Journal of Vehicle Design. Vol. 15, 1994.
2. Luft S.: Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany ubogimi homogenicznymi mieszaninami odparowanego metanolu lub LPG z powietrzem. Journal of KONES. 1999, Vol. 6.
3. Michalczewski A.: Silnik dwupaliwowy o ZS zasilany głównie LPG - wybrane aspekty procesu spalania. Journal of KONES. 2001.
4. Luft S., Kozioł S.: Ocena trwałości silnika o ZS zasilanego dwupaliwowo głównie LPG. Journal of KONES 2002.
5. Schelling H., Freier R., Geisselbrecht M.: Measurement of Various Influencing Factors on Piston Load During Knocking Combustion. MAHLE, Stuttgart, 1999.
6. Dunajska K.: Smarowanie silników gazowych. Paliwa oleje i smary w eksploatacji. 12, 1995.
7. Priest M., Taylor CM.: Automobile engine tribology - aproaching the surface. Wear 241, s. 193-203, 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0022-0068
Identyfikatory