Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0046

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Badania modelowe poprzecznych łożysk ślizgowych

Autorzy Wójcicki, R. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Model investigation of journal bearings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Projektowanie łożysk ślizgowych wymaga poznania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w tego typu węzłach tarcia. W wyniku zużycia zmienia się makro- i mikrogeometria łożyska ślizgowego, a w konsekwencji zmienia się geometria szczeliny smarowej filmu olejowego. Zmiany te mają znaczący wpływ na statyczne i dynamiczne właściwości hydrodynamicznych łożysk ślizgowych. Wraz ze zużyciem zmieniają się charakterystyki tribologiczne pracy węzła: oporów ruchu (momentu tarcia), temperatury łożyska i warunków smarowania występujących w styku czop-panewka. W tradycyjnych łożyskach ślizgowych czopy wału wykonane są ze stali, a materiałem przeciwciernym panewki jest stop łożyskowy. Własności tego stopu decydują w głównej mierze o pracy łożyska w warunkach tarcia mieszanego, dlatego odpowiedni dobór stopu łożyskowego ma istotne znaczenie. Badano wpływ zużycia na charakterystyki tribologiczne pracy łożyska ślizgowego. W pracy przedstawiono wyniki badań łożysk ze stopu łożyskowego L83 i L16 we współpracy ze stalowym czopem. W badaniach zainicjowano metodę pomiaru zużycia opartą na pomiarach zarysu okrągłości wewnętrznej powierzchni łożyska ślizgowego.
EN Design process of journal bearings requires the knowledge of relations between the operation conditions and resulting characteristics of these friction couples. As result of wear, there are changes of macro- and microgeometry of bearing and the following changes of the oil film geometry. The wear affects the static and dynamic properties of hydrodynamic journal bearings, i.e. power loss (friction torque), bearing temperature and lubrication conditions between the journal and bush. Classic journal bearings have the steel journal and the antifriction material of bush is the bearing material. Properties of bearing material influence the bearing operation under mixed friction condition, and it means, that the choice of proper bearing material is very important. An effect of wear on the tribological characteristics of bearing operation was investigated. The paper presents the results of the investigation of bearings with the steel journal and the bearing material L83 and L16. The method of wear measurement based on the inner roundness of bearing surface has been developed.
Słowa kluczowe
PL łożyska poprzeczne   smarowanie hydrodynamiczne   smarowanie przy tarciu mieszanym   tarcie płynne   tarcie mieszane   opory ruchu   chropowatość powierzchni  
EN journal bearing   hydrodynamic lubrication   mixed lubrication   hydrodynamic friction   mixed friction   surface roughness  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 359--368
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Wójcicki, R.
  • Politechnika Łódzka, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź
Bibliografia
1. Strzelecki S., Wójcicki R.: Measurements of Tribological Characteristics in the Research of Journal Bearing Materials. Journal of the Society of Tribologists and Lubrication Engineers. No. 6, vol. 55, June 1999.
2. Kaniewski W., Świderski W., Wójcicki R.: Verlauf und Einfluβ des Verschleiβproceseses auf die Eigenschaften hydrodynamischer Radial-Gleitlager. Tribologie-Fachtagung 1998. September 1998. Gettingen.
3. Strzelecki S., Wójcicki R.: Experimental comparison of frictional properties of bearing materials applied in the journal bearings of turbomachinery. VII International Symposium INTERTRIBO 99, Slovak Republice 1999.
4. Wójcicki R.: Wspomagane komputerowo eksperymentalne badania procesów tribologicznych w węzłach tarcia. Journal of Cones Internal Combustion Engines, vol. 2, No 1. Warszawa. Poznań 1995.
5. Kaniewski W., Wójcicki R.: Wspomagane komputerowo eksperymentalne badania poprzecznych łożysk ślizgowych w warunkach tarcia mieszanego. Materiały IX Konf. nt. „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo". Warszawa 1993.
6. Barwell E.: Łożyskowanie. Warszawa, WNT 1984.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0046
Identyfikatory