Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0041

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Procesy tribologiczne zachodzące podczas tarcia kompozytów na osnowie PTFE porowatego po stali

Autorzy Wieleba, W. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Tribological processes proceeding in composites based on porous PTFE sliding against steel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Opracowanie technologii nasączania politetrafluoroetylenu (PTFE) porowatego żywicą epoksydową EP lub żywicą poliestrową UP stwarza nowe możliwości wykorzystania tego materiału polimerowego na ślizgowe elementy maszyn. Aby wyjaśnić proces zużywania utworzonych tą metodą kompozytów, przeprowadzono badania mikroskopowe powierzchni ślizgowej próbek przed i po współpracy ślizgowej ze stalą w warunkach tarcia technicznie suchego. Obserwacje przeprowadzono z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono, że w wyniku tarcia następuje modyfikacja struktury fizycznej kompozytów, deformacja ziaren PTFE w obszarze warstwy wierzchniej oraz tworzenie się na powierzchni ślizgowej struktur wtórnych zawierających cząsteczki żelaza. Wyniki obserwacji mikroskopowych w połączeniu z wynikami badań tribologicznych umożliwiają pełniejszy opis procesów tarcia i zużywania kompozytów na osnowie PTFE porowatego.
EN The elaboration of a manufacturing process for porous PTFE which consists in the baking of ground PTFE wastes opened new fields of possible applications. Porous Tarflen (PTFE) has relatively poor mechanical properties and poor resistance to wear under sliding friction. To improve its tribological properties, especially to raise its resistance to wear, porous PTFE was soaked with EP epoxy resin or UP polyester resin. Tribological testing of these new materials (dry friction conditions, steel as counterspecimen) gave satisfactory results. Some phenomena can be explained using microscopy observations. Worn surfaces of PTFE-composites were examined with scanning electron microscopy (SEM). The modification of structure caused by friction was observed on the worn surfaces and cross sections of the polymer specimens made of composites based on porous PTFE. Microscopy examinations of the sliding surface together with the results of tribological investigations made it possible to conclude about friction and wear processes of the investigated PTFE composites.
Słowa kluczowe
PL tarcie   kompozyty   porowaty PTFE  
EN friction   porous PTFE   composites  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 309--316
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Wieleba, W.
  • Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bibliografia
1. Capanidis D., Wieleba W., Ziemiański K.: Tarflen porowaty jako materiał ślizgowy, IX Seminarium „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków 27-29 września 2000, s. 49-52.
2. Capanidis D., Wieleba W.: Tarflen (PTFE) porowaty nasączany żywicą EP jako materiał ślizgowy. Tribologia nr 4/2002 (184), s. 1113-1120.
3. Capanidis D., Wieleba W.: Charakterystyki tribologiczne kompozytów na osnowie PTFE porowatego nasączanych żywicą epoksydową lub poliestrową przy tarciu po stali. X Seminarium „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków, 2003, s. 69-72.
4. Capanidis D., Wieleba W.: Własności mechaniczne kompozytów na osnowie PTFE porowatego nasączanych żywicami chemoutwardzalnymi. X Seminarium „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków, 2003, s. 73-76.
5. Rzońca R.: Tarflen porowaty. VIII Seminarium „Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków, 2-4 październik 1997, s. 335-339.
6. Wieleba W., Bielański A., Capanidis D., Ziemiański K.: Właściwości tribologiczne materiałów ślizgowych na osnowie Tarflenu (PTFE) porowatego. Konferencja Krajowa „Stosowanie i przetwórstwo materiałów polimerowych", Częstochowa 28-29 września 1998, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Seria Konferencje, s. 213-218.
7. Wieleba W., Capanidis D., Bielański A.: Kompozytowe materiały ślizgowe z PTFE porowatego. Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej nr 10, Seria: Konferencje nr 63. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002, s. 267-272.
8. Wieleba W., Bielański A., Capanidis D., Ziemiański K.: Właściwości tribologiczne materiałów ślizgowych na osnowie Tarflenu (PTFE) porowatego. Konferencja Krajowa „Stosowanie i przetwórstwo materiałów polimerowych", Częstochowa 28-29 września 1998 r., Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Seria Konferencje, s. 213-218.
9. Tarflen - właściwości. Materiały firmowe. Zakłady Azotowe S.A. w Tarnowie.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0041
Identyfikatory