Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0040

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Wpływ dodatku substancji mezogennych na właściwości tribologiczne oleju parafinowego

Autorzy Ważyńska, B.  Okowiak, J.  Sułek, M.W. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Influence of additives of mesogenic substances on tribological properties of paraffin oil
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jako dodatki do oleju parafinowego zastosowano dwa związki, które w stanie czystym tworzą termotropowe ciekłe kryształy. Niewielka różnica w budowie powoduje różnice w strukturze tworzonych mezofaz. 1,4-(trans-n-heksylo-cyclohexylo) 4-izotiocyjanobenzen, oznaczony symbolem 6CHBT, tworzy fazę smektyczną, a 5-n-hexylo-2-(4'-izotiocyjanino-fenylo)-1,3-dioksan, oznaczony jako 6DBT, fazę nematyczną. Właściwości tribologiczne roztworów tych związków w oleju parafinowym wyznaczano za pomocą testera T-11, a ich miarą były opory ruchu. Dla nacisków 10, 20, 30 i 40 N wartości współczynnika tarcia oleju parafinowego i jego roztworów z zawartością 0,2; 0,5; 1 i 2% dodatków różniły się minimalnie. Natomiast przy obciążeniu 50 N najmniejszy współczynnik tarcia wykazywały roztwory zawierające 0,2% i 1% 6DBT oraz roztwory zawierające 0,5% 6CHBT.
EN Two compounds, which can form thermotropic liquid crystals, were applied as additives to paraffin oil. Slight differences in their structure cause differences in the formation of the mesophases created. 1,4-trans-n-hexyl- 4-iso-thiocyanobenzene (6CHBT) can form a smectic phase, while 5-n-hexyl-2-(4'-isothiocyanoaninophenyl)-1,3-dioxane (6 DBT) - nematic. Tribological properties of paraffin-oil-solutions of these compounds were assessed using the T-11 tester. Under 10, 20, 30 and 40 N loads µ-values for pure paraffin oil and its solutions containing 0.2, 0.5, 1 and 2% of additives were, in the limits of error, constant. At 50 N, however, the smallest friction coefficient was observed in the solutions containing 0.2% and 1% of 6DBT and 0.5% of 6CHBT. The results obtained can be interpreted as a result of formation of liquid-crystalline structures in the surface phase.
Słowa kluczowe
PL termotropowe ciekłe kryształy   dodatki smarne   współczynnik tarcia  
EN thermotropic liquid crystals   lubricant additives   friction coefficient  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 301--308
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Ważyńska, B.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
autor Okowiak, J.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
autor Sułek, M.W.
  • Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej
Bibliografia
1. Sułek M.W., Wasilewski T.: Einfluss der kettenlänge von alkylpolyglukosiden auf die tribologischen eigenschaften ihrer wässrigen lösungen, Tribologie und Schmierungstechnik, 1/2004, 9-13.
2. Sułek M.W., Wasilewski T.: Wpływ struktur wodnych roztworów oksyetylenowanego laurylosiarczanu sodu na ich właściwości tribologiczne, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1, (129), 2002, 35-47.
3. Sułek M.W., Wasilewski T.: Influence of concentration on lubricity ethoxylated sorbitan esters aqueous solutions, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, v. 7, 2002, 189-195.
4. Yao J., Wang Q., Xu Z., Yin J., Wen S.: Tribological performance of nematic liquid crystal5CBB as lubricant additive, Lubrication Engineering v. 56, 21–25 (2000).
5. Mori S., Iwata H.: Relationship between tribological performance of liquid crystals and their molecular structure. Tribological International, 29, (1996), 35-39.
6. Bermudez M.D., Martinez-Nicolas G., Carrion-Vilches F.J.: Tribological properties of liqiud crystals as lubricant additives, Wear, 212, (1997), 188-194.
7. Kupchinov B.I., Ernmakov S.F., Rodenkov V.G., Bobryseva S.N. Bolenko E.D.: The effect of liqiud crystals on join lubrication ,Wear, 171, 1994, 7-12.
8. Czupryński K.: Rozprawa habilitacyjna, wyd. WAT 2301/95, 1995.
9. Ważyńska B.: Faza nematyczna powracająca w układach złożonych ze smektyków A1, Rozprawa habilitacyjna, Oficyna Wyd. PW, 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0040
Identyfikatory