Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0037

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Modele neuronowe do prognozowania właściwości przeciwzużyciowych olejów smarnych

Autorzy Trzos, M. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Neural models for prediction of lube oils' anti-wear properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Złożony nieliniowy charakter zjawisk tarciowych w węzłach smarowanych olejami wymusza poszukiwanie innych niż analityczne modeli pozwalających na predykcję wielkości zużycia. W artykule przedstawiono wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych jako modeli opisujących średnicę skazy zużycia w zależności od wybranych właściwości oleju. W procesie modelowania wykorzystano dane pochodzące z badań doświadczalnych dotyczących oceny olejów smarowych [L. 1, 2]. W artykule zaprezentowano wyniki modelowania, w którym do budowy modelu wykorzystano sieć typu perceptron wielowarstwowy oraz sieć o radialnych funkcjach bazowych. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano model neuronowy realizujący z dobrą dokładnością funkcję predykcyjną wartości zużycia.
EN The complex non-linear character of tribological phenomena in lubricated units determins the searching of the different then analytical models for prediction of wear. The article presents the neural networks using as the models of flaw diameter wear. The results of experimental research of lube oils [L. 1, 2] are used in the modelling process. There are also presented the results of modelling process in which the multilayer perceptron neural networks and the neural network of radial basic function were used as the models of wear. As a result of the research the neural model for wear calculation of well accuracy was elaborated.
Słowa kluczowe
PL modele tarcia   oleje smarne   sztuczne sieci neuronowe  
EN models of friction   lube oils   artificial neural networks   evaluation of model  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 273--284
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Trzos, M.
  • Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom
Bibliografia
1. Sprawozdanie z projektu badawczego nr 7 S 203 047 05 pt. „System analizy i metodyka oceny olejów smarowych w eksploatacji" Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1996.
2. Sprawozdanie z realizacji projektu pt.: „Badania właściwości eksploatacyjnych świeżych i regenerowanych środków smarowych charakteryzujących się zmniejszonym zagrożeniem ekologicznym" Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1999.
3. Baczewski K.: Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji 1997, 33, s. 8-11.
4. Kulczycki A., Wachal A.: Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji, 1996, 28, s. 4-7.
5. Bednarek K., Szydło Z.: Metoda badania olejów do układów smarowania mgłą olejową. Paliwa Oleje i Smary w Eksploatacji. 2001 R. 10 nr 82, s. 36-39.
6. Grądkowski M., Molenda J., Makowska M.: System eksploatacji środków smarowych w świetle wymagań ekologicznych Problemy Eksploatacji 2/2002.
7. Arib M.A. (ed.): The handbook of brain theory and neural networks. Second edition, The MIT Press, 5 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, 2002.
8. Tadeusiewicz R.: Problemy biocybernetyki. PWN, Warszawa 1995.
9. Osowski S.: Sztuczne sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000.
10. Haykin S.: Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Macmillan Publishing New York, 1994.
11. Hertz J., Krogh A., Palmer R.G.: Wstęp do teorii obliczeń neuronowych, (wyd. polskie) WNT. Warszawa 1993.
12. STATISTICA Neural Networks PL Przewodnik problemowy - StatSoft, Polska Sp. z o.o., 2001, Kraków.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0037
Identyfikatory