Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0035

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Model fizyczno-matematyczny ślizgowego łożyska promieniowego dla warunków tarcia mieszanego

Autorzy Szkurłat, J.  Wójcicki, R.  Murdzia, E. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Physical and mathematical model of the journal bearing under conditions of mixed friction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono założenia i uproszczenia do modelu ślizgowego, hydrodynamicznego łożyska promieniowego, pracującego okresowo w warunkach tarcia mieszanego. Przyjęto, że obciążenie i opory ruchu w łożysku określa się metodą superpozycji tych wielkości generowanych w filmie hydrodynamicznym oraz w styku powierzchni ślizgowej czopa i panewki. Nośność i siła tarcia hydrodynamicznego są obliczane w oparciu o izotermiczny model łożyska przy tarciu płynnym zamieszczony w normie DIN 31652. Nośność i siła tarcia w styku są ustalane w oparciu o model styku czopa z panewką oraz krzywą nośności (krzywa Abbota) chropowatości powierzchni czopa. Sformułowano równania modelu matematycznego łożyska. Uwzględniono w nim obciążenie, makro- i mikrogeometrię łożyska, własności materiałów czopa, panewki oraz czynnika smarowego, co umożliwia badanie tarcia łożysk pracujących w różnych warunkach (krzywa Stribecka). Przedstawiony model stanowi podstawę programu komputerowego.
EN Model of the hydrodynamic journal bearing operating under conditions of mixed friction has been presented. It was assumed, that the load and friction loss of bearing are determined by the superposition method of these figures obtained for the full film lubrication and for the metal-to-metal contact of journal and bush. The load capacity and friction force in the hydrodynamic film are calculated on the base of the isothermal model that is given in the standard DIN 31652. Load capacity and friction force in the metallic contact of asperities are determined on the base of the curve of load capacity (Abbot curve). The load, macro-, and microgeometry of bearing, materials properties of journal and bush and the lubricant properties are considered in resulting equations that allow studies of friction in bearings operating at different conditions (Stribeck curve). Developed model is the basis of computer program.
Słowa kluczowe
PL łożyska poprzeczne   smarowanie hydrodynamiczne   smarowanie przy tarciu mieszanym   tarcie płynne   tarcie mieszane   opory ruchu   chropowatość powierzchni  
EN journal bearing   hydrodynamic lubrication   mixed lubrication   hydrodynamic friction   mixed friction   friction loss   surface roughness  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 255--264
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Szkurłat, J.
  • Politechnika Łódzka, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź
autor Wójcicki, R.
  • Politechnika Łódzka, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź
autor Murdzia, E.
  • Politechnika Łódzka, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź
Bibliografia
1. Kragelski I.W.: Trenie iznašiwanije i smazka. Masinostrojenije. Moskva 1979. T. 1 i 2.
2. Kragelski I.W. i inni: Grundlagen der Berechnung von Reibung und Verschleiβ. VEB Verlag Technik. Berlin 1982.
3. Fleischer G. i inni: Verschleiβ und Zuverlässigkeit. VEB Verlag Technik. Berlin 1980.
4. Vogelpohl G.: Betriebsichere Gleitlager. Springer-Verlag. Berlin/ Göttingen/ Heidelberg 1958
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0035
Identyfikatory