Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0034

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Właściwości tribologiczne wodnych roztworów czwartorzędowych soli amonowych

Autorzy Sułek, M.W.  Trzepałka, M.  Wasilewski, T. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Tribological properties of aqueous solutions of quaternary ammonium salts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykonano badania tribologiczne wodnych roztworów soli amoniowych, które mogą pełnić, w kompozycjach smarowych, rolę dodatków antykorozyjnych i bakteriobójczych. Przeprowadzono testy na urządzeniu T02, dla którego metodyka została opracowana w Instytucie Technologii Eksploatacji. Wytypowano pięć różnych dodatków różniących się budową i których wodne roztwory wykazywały zdecydowanie różne właściwości tribologiczne. Można je podzielic na dwie grupy. Jedna z nich wykazuje zdolności do obniżania oporów ruchu i zużycia, natomiast druga wpływa na zdolności przeciwzatarciowe.
EN Tribological tests of aqueous solutions of quaternary ammoniun salts were performed. In lubricant these types of compoundscan be applied as anticorrosive and antibacterial additives. Tester T02 and experimental procedure used in our study were elaborated in Institute For Terotechnology. We chose five various additives which had different molecular structures. Their aqueous solutions showed vaious tribological properties. Those additives may be divided into two groups: the first showed ability to decrease µ and wear and the second group had the influence on antiseizure properties.
Słowa kluczowe
PL współczynnik tarcia   zużycie   właściwości przeciwzatarciowe  
EN friction coefficient   wear   antiseizure properties  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 245--254
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor Sułek, M.W.
  • Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Katedra Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 27
autor Trzepałka, M.
  • Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Katedra Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 27
autor Wasilewski, T.
  • Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Katedra Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 27
Bibliografia
1. Sułek M.W., Wasilewski T., Bocho-Janiszewska A.: Applications of liquid lyotropic crystals as lubricant additives, XIth International Baltic Conference "Materials Engineering &Tribology", Litwa, Kowno, 14-15 listopada 2002.
2. Sułek M.W., Wasilewski T., Bocho-Janiszewska A., Sas W.: Surface active compounds as lubricant additives, Surfactants and dispersed systems in theory and practice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003, 587-590.
3. Sułek M.W., Wasilewski T.: Antiseizure Properties of Aqueous Solutions of Ethoxylated Sorbitan Esters, Materials Science, v. 9, 2003, 187-190 m.
4. Sułek M.W., Wasilewski T.: Wpływ struktur wodnych roztworów oksyetylenowanego laurylosiarczanu sodu na ich właściwości tribologiczne, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1, (129), 2002, 35-47.
5. Sułek M.W., Wasilewski T.: Influence of concentration on lubricity ethoxylated sorbitan esters aqueous solutions, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, v. 7, 2002, 189-195.
6. Soror T.Y., El-Ziady M.A.: Effect of cetyl trimethyl ammonium bromide on the corrosion of carbon steel in acids, Materials Chemistry and Physics, 77, 2002, 697-703.
7. Osman M.M., Omar A.M.A, Al Sabagh A.M.: Corrosion inhibition of benzyl triethanol ammonium chloride and its ethoxylate on steel in sulphuric acid solution, Materials Chemistry and Physics, 50, 1997, 271-274.
8. Dongshe Zhang, Lidong Li, Lixin Cao, Neifen Yang, Chubao Huang: Studies of corrosion inhibitors for zinc-magnese batteries: uanoline quaternary ammonium phenolates, Corrosion Science, 43, 2001,1627-1636.
9. Jerzykiewicz W., Misiury W., Kzupa M.: Zastosowanie amin tłuszczowych i ich kationowych pochodnych, Chemik, 2(21993), 31-35.
10. Cases J.M., Villieras F., Michot L.J., Bersilon J.L.: Long chain ionic surfactants: the understanding of adsorption mechanism from the resolution of adsorption isotherms, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 205, 2002, 85-99.
11. Wanless E.J., Davey T.W., Ducker W.A.: Surface aggregate phase transitions, Langmuir, 13, (1997), 4223-4228.
12. Patrie H.N., Warr G.G., Manne S., Aksay I.A.: Surface micellization patterns of quaternary ammonium surfactants on mica, Langmuir 1999, 13: 6382-6387.
13. Liu J.F., Ducker W.A.: Surface-inducted phase behaviour of alkyltrimethylammonium bromide surfactants adsorbed to mica, silica, and graphite, J. Phys. Chem. B, 1999; 103:8558-8567.
14. Manne S., Gaub H.E.: Molecular organization of surfactants at solid liquid interfaces, Science 1995; 270:1480-1482.
15. Kiray Z., Findenberg G.H.: Calorimetric evidence of the formation of half cylindrycal aggregates of cationic surfactants at graphite/water interface J. Phys. Chem. B.: 1998; 1203-1211.
16. Szczerek M., Wiśniewski M., Tribologia i Tribotechnika, Wyd. ITeE, 2000, Radom.
17. Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszyński W.: The action of lubricants under extreme pressure conditions in a modified four-ball tester, Wear, 240, 2001, 183-193.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0034
Identyfikatory