Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0033

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Aktywna syntetyczna baza olejowa

Autorzy Sułek, M.W.  Sas, W.  Przondo, J.  Wasilewski, T. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Active, synthethic lubricant base
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jako nową, aktywną, biodegradowalną bazę olejową zaproponowano związek otrzymany w wyniku reakcji estryfikacji adduktu bezwodnika maleinowego do kwasu oleinowego z glikolem dietylenowym. Charakteryzuje się on aktywnością chemiczną i zdolnością do rozpadu. W oparciu o wyniki badań wykonanych na aparacie czterokulowym wyznaczono: • zmiany współczynnika tarcia w funkcji czasu dla czterech obciążeń: 2, 3, 4, 5 kN, • zużycie, którego miarą była średnica skazy zmierzona po 15 minutowych testach dla czterech obciążeń: 2, 3, 4, 5 kN, • właściwości przeciwzużyciowe. Stosowana baza charakteryzuje się niskimi oporami ruchu (ž poniżej 0,1), które miały tendencję malejącą wraz ze wzrostem obciążenia od 2 do 5 kN. Wysokie wartości obciążenia zacierającego (ok. 3 kN) wskazują na trwałość utworzonego filmu smarownego. Tak korzystne właściwości tribologiczne mogą być interpretowane w oparciu o budowę związku, który posiada liczne centra aktywne i może ulec rozpadowi w warunkach tarcia.
EN A new active, biodegradable compound was used as potential lubricants base. This compound was obtained by estrification reaction of maleinian anhydride adduct to oleic acid and diethylene glycol. This base possesses chemical activity and ability to destruction. Tribological tests were made on the four-ball tester. We evaluated: - friction coefficient changes in function of time (under four various loads, unchanged during the test: 2, 3, 4, 5 kN), - wear-measured by the wear scar diameter after 15 minutes' tests under four various loads: 2, 3, 4, 5 kN, - antiseizure properties. Analyzed lubricant base caused low friction coefficient (ž below 0,1), which decreased as the load increased from 2 to 5 kN. High values of scuffing load (about 2,8 kN) indicate on stability of forming lubricating film. These tribological properties might be interpreted by the molecule structure, which has many active centers and may destruction under friction conditions.
Słowa kluczowe
PL baza olejowa   współczynnik tarcia   zużycie   właściwości przeciwzatarciowe  
EN synthetic base   friction coefficient   wear   antiseizure properties  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 237--244
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Sułek, M.W.
  • Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Katedra Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 27
autor Sas, W.
  • Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Katedra Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 27
autor Przondo, J.
  • Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Katedra Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 27
autor Wasilewski, T.
  • Politechnika Radomska, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, Katedra Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Nieorganicznej, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 27
Bibliografia
1. Sułek M.W., Wasilewski T.: Antiseizure Properties of Aqueous Solutions of Ethoxylated Sorbitan Esters, Materials Science, v. 9, 2003, 187-190.
2. Sułek M.W., Wasilewski T.: Einfluss der Kettenläänge von Alkylpolyglukosiden auf die tribologischen Eigenschaften ihrer wäässrigen Löösungen, Tribologie und Schmierungstechnik, 1/2004, 9-13.
3. Sułek M.W., Wasilewski T.: Influence of concentration on lubricity ethoxylated sorbitan esters aqueous solutions, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, v. 7, 2002, 189-195.
4. Sułek M.W., Wasilewski T.: Wpływ struktur wodnych roztworów oksyetylenowanego laurylosiarczanu sodu na ich właściwości tribologiczne, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1, (129), 2002, 35 -47.
5. Sułek M.W., Wasilewski T.: Właściwości tribologiczne kompozycji smarowych zawierających alkilopoliglukozydy, Tribologia, 2/2002, (182), 741-753.
6. Walisiewicz-Niedbalska W., Chmielarz B., Kosmacińska B., Dyczewski M., Wiślicki B., Zdrodowska B.: Synteza dimerów i estolidów nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz ich adduktów z bezwodnikiem maleinowym, Przemysł Chemiczny, 80/2, 2001, 52-55.
7. Szczerek M., Wiśniewski M.: Tribologia i Tribotechnika, Wyd. ITeE, 2000, Radom.
8. Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszyński W.: The action of lubricants under extreme pressure conditions in a modified four-ball tester, Wear, 240, 2001,183-193.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0033
Identyfikatory