Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0030

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Energia transformacji warstwy wierzchniej elementów łożysk tocznych jako miara oceny ich jakości

Autorzy Styp-Rekowski, M. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Energy of surface layer transformation of rolling bearings elements as measure of their quality assessment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono nową propozycję oceny cech jakościowych łożysk tocznych. W metodzie tej wykorzystano energetyczne ujęcie zagadnienia destrukcji warstwy wierzchniej elementów łożysk tocznych. Energia powodująca zmiany wartości symptomu stanu w czasie pracy węzła łożyskowego może być przyjmowana jako kryterium w procesie optymalizacji cech konstrukcyjnych specjalnych łożysk tocznych oraz ich jakości. Miarą tej energii może być powierzchnia zawarta między krzywą stanowiącą obraz zmian wielkości przyjętej jako symptom stanu a prostą obrazującą potencjalną wartość tego symptomu przy braku oddziaływania obciążeń zewnętrznych węzła. W pracy przedstawiono także fizyczną interpretację proponowanego kryterium.
EN The rolling bearings exist practically in each machines and on account of that their quality is very important problem. Sometimes typical rolling bearings can not be applied and then special ones are used. For special bearings not always standard methods of quality assessment can be use . That is why in this paper some proposal of special rolling bearings new qualitative assesment is presented. In described method, energetic expression of destruction problem of rolling bearings elements surface layers is applied. The energy which generates changes of state symptom value during rolling pair operation can be use as the criterion in optimization process of special rolling bearings constructional features and their quality. The measure of this energy can be area between curve which is the graph of the changes of state symptom and straight line - the graph of potential value of this symptom for external unloaded condition of kinematic pair operation. Physical interpretation of proposed criterion is also given in this paper.
Słowa kluczowe
PL łożysko toczne   warstwa wierzchnia   transformacja   energia transformacji  
EN rolling bearing   surface layer   transformation energy  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 211--219
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Styp-Rekowski, M.
Bibliografia
1. Cempel C., Tomaszewski F.: Diagnostyka maszyn. Wyd. MCNEMT, Radom 1992.
2. Kałek S.: Diagnostyka łożysk tocznych. Problemy Eksploatacji nr 2/1999, s. 59-64.
3. Sadowski J.: Entalpia właściwa produktów zużycia. Materiały XXI Szkoły Tribologicznej Łódź - Arturówek 1996, s. 167-172.
4. Styp-Rekowski M.: Parametry nagniatania bieżni łożysk rowerowych a niektóre ich cechy użytkowe. Mat. VI konf. nt. „Technologia obróbki przez nagniatanie" - Bydgoszcz. Oficyna Wyd. SIMP Warszawa 1996, s. 204-210.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0030
Identyfikatory