Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0021

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Dopuszczalne przemieszczenia pary sąsiadujących łożysk turbozespołu w stosunku do konstrukcyjnej linii wałów

Autorzy Rybczyński, J. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Acceptable displacements of the pair of neighbouring bearings of turboset in relation to constructional shaft line
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zawiera rezultaty analizy komputerowej wpływu wzajemnych przemieszczeń pary sąsiadujących łożysk turbozespołu 13K215 na stan dynamiczny i obciążenie łożysk maszyny. Przemieszczenie któregokolwiek łożyska turbozespołu względem jego położenia bazowego, a mianowicie położenia określonego przez konstrukcyjną linię łańcuchową wałów zmienia warunki pracy maszyny. Zakresy dopuszczalnych przemieszczeń łożysk zostały wyznaczone na drodze numerycznej analizy dyskretnego modelu turbozespołu. Dopuszczalne przemieszczenia w kierunkach poziomym i pionowym zostały wyznaczone ze względu na kryterium dopuszczalnych drgań łożysk i dopuszczalnych obciążeń panwi. Wyniki zostały przedstawione graficznie w postaci map dopuszczalnych przemieszczeń łożysk. Stwierdzono, że obszary dopuszczalnych przemieszczeń nie są symetryczne w stosunku do ich bazowego położenia i że konstrukcyjna linia łańcuchowa wałów nie została zaprojektowana optymalnie. Zaproponowano korektę oryginalnej linii łańcuchowej wałów turbozespołu.
EN The paper presents results of a computer analysis of influence of mutual displacements of the pair of neighbouring bearings of 13K215 turboset on the dynamic state and bearings load of the machine. Displacement of any bearing of the turboset in relation to its base position, namely position determined by the constructional chain line of shafts, changes operational conditions of particular slide bearings and consequently the operational conditions of the entire machine. The ranges of acceptable displacement of bearings of the turboset have been evaluated by means of numerical analysis of the discrete model of the turboset. Permissible displacements of bearings in horizontal and vertical direction have been calculated in regard to criterion of permissible bearing vibrations and permissible static bearing loads. The results have been presented graphically in the form of acceptable area of bearings displacements. It has been found, that the areas of permissible displacement are not symmetrical in relation to its base position and that the constructional chain line of machine's shafts was not designed optimally. The correction of the original shaft line of the turboset has been proposed.
Słowa kluczowe
PL diagnostyka techniczna   maszyna wirnikowa   łożysko ślizgowe  
EN technical diagnostics   rotating machine   slider bearing  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 142--150
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Rybczyński, J.
  • Instytut Maszyn Przepływowych, Polska Akademia Nauk, ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk
Bibliografia
1. Vance J.M.: Rotordynamics of Turbomachinery. A Wiley - Interscience Publications, New York 1985.
2. Hamrock B.J.: Fundamentals of Fluid Film Lubrication. McGraw-Hill Inc, New York 1994.
3. Gerlach T., Rybczyński J., Makowiecki L.: Experiences in experimental determination of dynamical properties of selected structures. Machine Exploitation Problems, 3 (115), 1998, pp. 527-550.
4. Rybczyński J.: Analysis of additional vibrations encountered during investigations of rotor dynamics", Transactions of the Institute of Fluid-flow Machinery, nr 108, 2001, p. 95-111.
5. Kiciński J., Prońska A.: Identyfikacja modelu obliczeniowego Turbozespołu 13K215. Oprać. wew. IMP nr 4068/04, 2004.
6. Cholewa W., Cholewa A., Chrzanowski P., Psiuk K.: Karty diagnostyczne obejmujące wybrane dane z systemu DT200 dla różnych stanów obciążenia. Opracowanie Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 2004.
7. Kiciński J., Drozdowski R., Materny P.: The non-linear analysis of the effect of support construction properties on the dynamic properties of multi support rotor systems. Journal of Sound and Vibration, 206(4), 1997, pp. 523-539.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0021
Identyfikatory