Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0011

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Wpływ defektu w postaci zukosowania panwi na własności dynamiczne turbozespołu 200 MW

Autorzy Łuczak, M. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Influence of bearing bush skewness on the properties of 200 MW turboset
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono przebieg i wyniki prac mających na celu zbadanie wpływu, jaki wywiera defekt łożyska ślizgowego w postaci nierównoległego ułożenia osi czopa względem osi panwi na własności dynamiczne turbozespołu 13K215 o mocy 200 MW. Badania były prowadzone na drodze symulacji komputerowej. Defekt w postaci zukosowania był modelowany w poziomej i pionowej płaszczyźnie czopa. Wyznaczono maksymalne wartości zukosowania w obu płaszczyznach dla każdego łożyska indywidualnie oraz dla przypadku dwóch sąsiadujących łożysk zukosowanych jednocześnie. W dalszej części referatu przedstawiono wpływ, jaki defekt wywiera na własności dynamiczne badanego turbozespołu.
EN In the paper presented are course and results of investigations of the influence of slide bearing bush and shaft mutual skewness on the dynamic properties of the 200 MW 13K215 turboset. The defect was simulated by means of numerical model of the turboset. Simulation was performed for each bearing individually in both, horizontal and vertical planes. Maximum values of the skewness angle were calculated for each bearing at both planes. Also the case of simultaneous defect of two adjacent bearings was simulated. The influence of the defect on dynamic properties of turboset was presented.
Słowa kluczowe
PL łożyska ślizgowe   diagnostyka techniczna   przekoszenie panwi  
EN slide bearings   technical diagnostics   bush skewness  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 51--59
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Łuczak, M.
  • Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Zakład Dynamiki Wirników i Łożysk Ślizgowych, ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk, marc@imp.gda.pl
Bibliografia
1. Kiciński J.: Teoria i badania hydrodynamicznych poprzecznych łożysk ślizgowych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Wrocław, Warszawa, Kraków 1994.
2. Kiciński J., Rybczyński J., Łuczak M., Banaszek S.: Baza danych turbiny 13K215. Opracowanie wewnętrzne IMP PAN w Gdańsku nr arch. 361/98.
3. Kiciński J., Krawczuk M., Nowak G.: Algorytm i system programów komputerowych MESWIR do analizy drgań giętnych swobodnych i wymuszonych ułożyskowanych wirników turbozespołów energetycznych. Zesz. Nauk. IMP PAN nr 326/1277/91.
4. Łuczak M.: Identyfikacja modeli defektów. Badanie wpływu zukosowania panwi dla wirnika 2-podporowego i turbozespołu 200 MW. Opracowanie wewnętrzne IMP PAN w Gdańsku 2001.
5. Łuczak M.: Badania symulacyjne wpływu defektu w postaci przekoszenia panwi na własności dynamiczne turbozespołu 200 MW. Opracowanie wewnętrzne IMP PAN w Gdańsku 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0011
Identyfikatory