Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0010

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Próba analizy zjawiska "stick-slip" dla elastomerów

Autorzy Głąb, P.  Bieliński, D.  Maciejewska, K. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN Attempt to analysis of "stick-slip" for elastomers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowane zostało nowe podejście do analizy tarcia przebiegającego według mechanizmu „stic-slip". Metoda polega na zastosowaniu algorytmu szybkiej transformacji Fouriera (FFT) do przekształcenia przebiegu siły tarcia z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości. Zaproponowany został sposób analizy uzyskanych widm siły tarcia w oparciu o porównanie względnych intensywności kolejnych harmonicznych drgań obserwowanych w widmie ze zgromadzonymi w tablicy korelacyjnej. Tablicę korelacyjną zbudowano zakładając dwa typy kształtu przebiegu siły tarcia („stick-slip"), trójkątny i logarytmiczny. W celu uszczegółowienia opisu kształtu poza częstotliwością i amplitudą wprowadzono parametr symetrii (s), zdefiniowany jako udział czasu trwania fazy „stik" w całym drganiu („stick-slip"). Tablica korelacyjna zbudowana została w zakresie „s" od 0,5 do 1,0 z krokiem 0,01, uwzględniając 24 drgania harmoniczne. Jakkolwiek metoda jest ograniczona wieloma uproszczeniami, to może być bardzo użytecznym narzędziem do analizy zjawiska tarcia elastomerów. Opisana metoda została zastosowana do analizy tarcia próbek różniących się gęstością usieciowania. Stwierdzono wydłużanie się fazy „stik" wraz ze wzrostem gęstości usieciowania oraz przesunięcie obserwowanych drgań w kierunku wyższych częstotliwości.
EN Paper presents new attempt to friction analysis, method concerning "stick-slip " phenomenon and its description. Applied algorithm is realised by the fast Fourier transformation (FFT) of friction force traces from time to frequency domain. Obtained friction spectra were analysed with the proposed method to evaluate frequency, amplitude and symmetry - "s" defined as a "stick" phase content in a whole vibration) of "stick-slip" vibrations. The proposed method of analysis is based on comparison of relative intensities of harmonic vibrations observed in spectra with sequences from a correlation table. The correlation table was build assuming "triangle" or "logarithmic" shaped "stick-slip" in the range of "s" from 0.5 to 1.0 with 0.01 step, containing 24 harmonic vibrations. The presented method, despite being restricted by a few simplifying assumptions, can be a very useful tool for "stick-slip" analysis of elastomers. Proposed method was used for friction analysis of rubber sampies exhibiting different crosslink density. It was found that the "stick" part duration increases with an increase of crosslink density, whereas amplitudes of "stick-slip" vibrations are redistributed and shifted to higher frequencies.
Słowa kluczowe
PL elastomer   tarcie   stick-slip   gęstość usieciowania  
EN elastomer   friction   "stick-slip"   crosslink density  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 43--50
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Głąb, P.
  • Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16 90-924 Łódź
autor Bieliński, D.
  • Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16 90-924 Łódź
autor Maciejewska, K.
  • Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16 90-924 Łódź
Bibliografia
1. Persson B.: On the theory of rubber friction, Surface Science, 401, 445-454, 1998.
2. Bushan B.: Modern Tribology Handbook, vol. 1, chapt. 16.9, CRC Press London 2001.
3. Rorrer R.: A historical perspective and review of elastomeric stick-slip, Rubb. Chem. Tech., 73, 486-503, 2000.
4. Praca zbiorowa: Guma. Poradnik Inżyniera i technika. WNT, Warszawa 1981.
5. http://www.qsl.net/on7yd/136narro.htm#FFT.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0010
Identyfikatory