Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0009

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Fizyczne własności quasi-dynamicznego elastohydrodynamicznego (EHD) filmu olejowego

Autorzy Buchalski, K. 
Treść / Zawartość http://t.tribologia.eu
Warianty tytułu
EN The phisical properties of quasi-dynamic EHD oil film
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono analizę jakościową i ilościową quasi-dynamicznego, izotermicznego EHD filmu generowanego przy płynnym smarowaniu zachodzącym pomiędzy dwoma sprężystymi powierzchniami, posiadającymi prędkości obwodowe i poddanych działaniu obciążenia zewnętrznego zmiennego w czasie. Kształt powierzchni założono w postaci idealnie gładkich cylindrów. Zagadnienie sprowadzono do analizy modelu fizycznego i matematycznego. Model matematyczny rozwiązano metodą Newtona-Raphsona z wykorzystaniem opracowanej oryginalnej procedury opisującej zmiany w czasie prędkości zbliżania się współpracujących powierzchni walców. Rezultaty obliczeń numerycznych ukazują wpływ częstotliwości zmian obciążenia zewnętrznego na grubość oraz rozkład ciśnienia w generowanym filmie olejowym, a także wpływ prędkości obwodowych na kształt filmu olejowego i rozkład ciśnienia przy tym samym obciążeniu zewnętrznym zmiennym w czasie.
EN The paper contains qualitative and quantitative analysis of quasi-dynamic, isothermal EHD oil film which is generated at liquid lubrication between two elastic surfaces possessing peripheral velocity under active, variable in time external load. The shape of surface performed in form of ideally smooth cylinders. The problem was reduced to analyse oi physical and mathematical models describing this phenomenon. The mathematical model was solved by the Newton-Raphson's method with utilization of original developed by author procedures, describing changes in time velocity of nearing to co-operating surfaces of the cylinders. Results of numerical calculations show influence of frequency of changes of external load on the thickness and pressure distribution in generated EHD oil film, and also influence of peripheral velocity of both cylinders on the thickness and pressure distribution in the EHD oil film under variables in time external load.
Słowa kluczowe
PL smarowanie   styk elastohydrodynamiczny   zjawisko quasi-dynamiczne   zjawisko izotermiczne  
EN EHD film   lubricate   quasi-dynamic process   isotermal phenomena  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2004
Tom nr 4
Strony 35--42
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Buchalski, K.
  • Politechnika Łódzka, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, buchalski@p.lodz.pl
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny „BELMATEX" ul. 1 Maja 24, 43-300 Bielsko-Biała
Bibliografia
1. Christensen H.: „Ph.D. thesis", Leeds University, 1960.
2. Christensen H.: „Elastohydrodynamic Theory of Spherical Bodies in Nor-mal Approach", Journal of Lubrication Technology, Transaction of AS ME, January 1970, p. 145.
3. Murch L.E., Wilson W.R.D.: A thermal elastohydrodynamic inlet zone analysis, ASME J., of basie Eng.
4. Dowson D., Whitaker A.V.: A numerical procedure for the solution of the elastohydrodynamic problem of rolling and sliding contacts lubricated by newtonian fluid, Proc. Inst. Mech. Engres., 1965-1966, Vol. 180.
4a. Wada S., Tsukijihara M.: „Elastohydrodynamic Squeeze Problem of Two Rotating Cylinders", Bulletin of the JSME, Vol. 24, No. 190, April 1981, p. 737.
5. Rohde S.M., Wicker D., Browne A.L.: „Dynamic Analysis of Elastohydrodynamic Squeeze Films" Journal of Lubrication Technology, Transaction of ASME, July 1976, p. 401.
6. Gosh M.K., Hamrock B.J.: "Thermal elastogydrodynamic lubrication of line contact", ASME Trans,1985, Vol. 28, No 2.
7. Bogdański S.: Analysis of properties of oils based on model investigation of EHD film lubrication, Doct. Thesis (in Polish), Warsaw University of Technology, 1980.
8. Bogdański S., Stupnicki J.: "A method for determining the properties of oil basis of the result of EHD lubrication model tests", 3-rd Int. Tribology Congr. -Eurotrib, Warszawa 1981.
9. Bogdański S. "An inverse EHD lubrication problem-experimentally aided numerical analysiss", Proc. Of The V-th Int. Congr. Of Tribology-Eurotrib, Helsinki, 1989.
Uwagi
Bibliografia - pozycja 4 rozbita na dwa opisy.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0015-0009
Identyfikatory