PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Risk analysis of construction of methanol production plant based on COG with the application of Monte Carlo simulation method

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Ocena ryzyka budowy wytwórni metanolu z COG w oparciu o metodę symulacji Monte Carlo
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of presented paper is to conduct a risk analysis of the project consisting in construction of methanol production plant based on coke gas in "Przyjaźń" Cokery SA. Realisation of the project would allow to improve the economic effectiveness of the Cokery's core business activity by utilization of the primary coal-based product - COG, produced in the Cokery. What is more, methanol is not produced in Poland at present, despite the forecasted increase in domestic demand. Presented project assumes the application of technology proposed by design office SEDIN, implemented successfully in China, a country of more than 1000 operating cokeries. Nevertheless the project of construction of methanol production plant based on COG is burdened with significant risk, since such production plants do not exist in Poland nor in Europe. Classical investment appraisal based on the discount methods does not reflect the risk that the project is burdened with. NPV criterion has proven profitability of analysed investment project, however the question arises "What is the probability of achieving these particular deterministic values resulting from the project's financial evaluation"? To answer the above formulated question risk assessment was undertaken with the application of the method of stochastic simulation Monte Carlo, the main outcome of which is probability distribution of net present value - the basic indicator of an investment effectiveness. The Author suggested application of Monte Carlo simulation as a supplement to the standard investment appraisal, since it provides additional information, helpful in the investment decision making process.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest przeprowadzenie analizy ryzyka projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie wytwórni metanolu z gazu koksowniczego w Koksowni "Przyjaźń" SA. Realizacja projektu pozwoliłaby na poprawę efektywności z podstawowej działalności biznesowej Koksowni poprzez zagospodarowanie podstawowego produktu węglopochodnego - COG, wytwarzanego w Koksowni. Ponadto w Polsce nie produkuje się obecnie metanolu, mimo przewidywanego wzrostu krajowego zapotrzebowania na ten produkt. Projekt zakłada zastosowanie technologii biura projektowego SEDIN, wdrożonej z powodzeniem przez Chiny, kraj z ponad 1000 działających koksowni. Niemniej jednak projekt budowy wytwórni metanolu z COG obarczony jest dużym ryzykiem, gdyż w chwili obecnej w Polsce i Europie nie istnieją żadne wytwórnie bazujące na gazie koksowniczym. Klasyczna ocena efektywności projektu inwestycyjnego, przeprowadzona w oparciu o metody dyskontowe, nie odzwierciedla ryzyka, którym obciążony jest projekt. Kryterium NPV wskazuje na opłacalność inwestycji, niemniej jednak pojawia się pytania "Jakie jest prawdopodobieństwo osiągnięcia konkretnych deterministycznych wartości wynikających z przeprowadzonej finansowej oceny efektywności badanej inwestycji?" Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie została przeprowadzona ocena ryzyka w oparciu o metodę symulacji stochastycznej Monte Carlo, w wyniku której otrzymuje się rozkład prawdopodobieństwa wartości bieżącej netto - głównego wskaźnika ekonomicznej efektywności inwestycji. W artykule zaproponowano zastosowanie symulacji Monte Carlo jako uzupełnienie standardowej oceny efektywności inwestycji, gdyż dostarcza ona informacji o charakterze dodatkowym, pomocnych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
250--260
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Szczęsny W, Śliwa J., Budżetowanie operacyjne, finansowe i kapitałowe w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2010, pp. 129-187.
 • 2. Northcott D., Capital Investment Decision-making. International Thomson Business Press, 1998, pp. 1-21.
 • 3. Wright J.F., Monte Carlo Risk Analysis and Due Diligence of New Business Ventures, AMACOM Division of American Management Association, New York, 2002, p. 216.
 • 4. Savvides S.C., Risk Analysis in Investment Appraisal. Project Appraisal, Volume 9 Number 1, March 1994, pp. 3-18.
 • 5. Karbownik A., Studium wielkości wydobycia projektowanej kopalni podziemnej węgla kamiennego z uwzględnieniem niepewności informacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1986, Nr 893, pp.62-94.
 • 6. Durban S., La empresa ante el riesgo, Iberico europea de ediciones, Madrid 1984.
 • 7. Hertz D.B.. Thomas H., Risk Analysis and its applications. John Wiley and Sohns, 1984, pp. 1-51, 294-304.
 • 8. MarcinekK., Foltyn-Zarychta M., Pera K., SaługaP., TworekP., Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2010, pp. 9-87, 127-151.
 • 9. Lindgren B. W., Elementy teorii decyzji. WNT, Warszawa 1975.
 • 10. Wodarski K., Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009, pp. 13-47, 129-134.
 • 11. Zieliński R., Generatory liczb losowych. WNT, Warszawa 1979.
 • 12. Sierpińska M, Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004, pp. 387-401.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP4-0001-0216
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.