Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0003-0038

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka

Tytuł artykułu

Nowe osiedla mieszkaniowe Warszawy a tożsamość miasta

Autorzy Orchowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New housing estates in Warsaw versus identity of the city
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przemiany przestrzenne polskich miast oraz ekspansja nowej zabudowy na tereny do tej pory niezabudowane wywołują dyskusję nad spójnością i tożsamością nowych przestrzeni mieszkaniowych w relacji do zastanych wartości miasta. Kluczową rolę na rynku mieszkaniowym mają firmy deweloperskie, których działalność jest obecnie najważniejszym czynnikiem decydującym o kierunku przekształceń przestrzeni miasta i o jego wyglądzie. Presja budowy maksymalnej liczby mieszkań niesie za sobą zaniedbania w kwestiach budowy przestrzeni publicznych, zachowania odpowiednich standardów handlowo-usługowych i komunikacyjnych. Tworzenie czytelnych form urbanistycznych i poszukiwanie atrakcyjnej formy architektonicznej zależy w dużej mierze od kształtu działki i podporządkowane jest realiom rynkowym. W pracy przedstawiono wyniki analizy czternastu powstałych do 2009 roku osiedli mieszkaniowych Warszawy pod kątem rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i krajobrazowych w odniesieniu do wartości miejsca i jego tożsamości.
EN Spatial transformation of Polish cities and expansion of new forms of architecture onto the formerly uninhabited areas are the main areas of discussion considering the consistence and identity of new areas in the relation to the constant values of the city. Property developers play the key role on the market, being responsible for the city’s spatial transformation and appearance. The pressure of necessity of high number of housing estates is the cause of negligence of public spaces and leads to loosing the balance between them and the commercial and communicational standards. The creation of clear urban forms and the search of appealing architectural solutions is highly dependable on the shape and market specifications of the parcels. In the report there are presented the results of analysis of fourteen, established until 2009, housing estates in Warsaw, taking into consideration the functionally - spatial and landscaping solutions v the area’s value and identity.
Słowa kluczowe
PL osiedla mieszkaniowe   tożsamość   nowa zabudowa   Warszawa  
EN identity   Warsaw   housing estates  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
Rocznik 2012
Tom Z. 25
Strony 41--47
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Orchowska, A.
  • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
[1] Biuletyn Informacji Publicznej m. st. Warszawy z dnia 2.11.2011 r., (dostępny w Internecie: http://www.bip. warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura-Urzedu/AM/Ogłoszenia/ WPM_plany_opracowywane.htm).
[2] Dzierżawski B., Orchowska A., Happach M., Mieszkanie, architektura mieszkaniowa i środowiska mieszkalne w Warszawie i w Polsce w latach 2005-2009 - diagnoza i próba wytycznych. Osiedla mieszkaniowe w Warszawie. Analiza rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych, krajobrazowych na wybranych przykładach, Warszawa 2009.
[3] Jałowiecki B., Skuła A., Smętkowski M., Tucholska A., Warszawa. Czyje jest miasto?, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2009.
[4] Narodowe Centrum Kultury, Polska Rada Architektury, SARP I TUP, Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam 2009.
[5] Pieniążek M., Wartościowanie i kształtowanie przestrzeni miejskiej przez deweloperów, w: Madurowicz M. (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa, WEMA Wydawnictwo-Poligrafia 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0003-0038
Identyfikatory