Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0001-0070

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Analiza zmian podstawowych wskaźników eutrofizacji wód w zbiorniku retencyjnym Turawa

Autorzy Rak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL zbiornik retencyjny   jakość wody   eutrofizacja wody   zbiornik retencyjny Turawa  
EN storage reservoir   water quality   eutrophication of water  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2011
Tom Nr 10
Strony 396--399
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Rak, A.
Bibliografia
[1] Skowronek A., Kryza J., Gurwin J. 2005. Koncepcja rewitalizacji środowiska wodnego jeziora turawskiego. III Konferencja Naukowo-Techniczna „Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich”. Wydawnictwo NOT FSNT Rada w Opolu, s. 251-264
[2] Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zm., (Dz.U.2005, nr 239, poz. 2019.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, Dz.U.2002, nr 241, poz. 2093.
[4] Wylęgała L. 2006. Ocena eutrofizacji wód na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2003-2006 w ramach monitoringu wód powierzchniowych w województwie opolskim. WIOS Opole, s. 2-4.
[5] Sccott Wilson, Harclow, Ekocentrum. 2009. Rewitalizacja zbiornika retencyjnego „Turawa” na rzece Mała Panew, Studium Wykonalności, Wrocław 2009., s. 18-19.
[6] Kryza H., Kryza J., Gurwin J., Kleśta W. 2005. Migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych wokół jeziora turawskiego. Ill Konferencja Naukowo- Techniczna „Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich”. Wydawnictwo NOT FSNT Rada w Opolu, s. 205-210.
[7] Ciesielczyk T., Kusza G. 2007. Metale ciężkie w osadach zbiornika zaporowego jeziora turawskiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr31,s 503-507.
[8] WIOŚ. 2010. Zestawienie analiz wody rzeki Mała Panew w przekrojach km 27,2 i 17,1 za lata 2006-2008. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu, maszynopis.
[9] Carlson R.E. 1977. A trophic state index for lakes. Limnology and Oceanography, V/22(2), s. 361-369.
[10] Ruman M. 2005. Abiotyczne przejawy eutrofizacji zbiornika turawskiego. III Konferencja Naukowo- Techniczna „Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich”. Wydawnictwo NOT FSNT Rada w Opolu, s. 223-230.
[11] Schneider Y., Grube S., Weilnadt M. 2008. Determination and evaluation of the phosphorus load of an artificial shallow lake. Water Science & Technology-WST vol.58, No 10, s. 1993-2000.
[12] Kryza H., Kryza J., Jarzembowski A., Rak A. 2005. Zarządzanie i wykorzystanie zasobów wodnych opolskiej części zlewni Małej Panwi. III Konferencja Naukowo- Techniczna „Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich”. Wydawnictwo NOT FSNT Rada w Opolu, s. 29-34.
[13] Rak A. 2005. Jakość wód podziemnych i powierzchniowych oraz planowane przedsięwzięcia w zakresie ich poprawy na obszarze woj. Opolskiego w latach 2004-2010. III Konferencja Naukowo- Techniczna „Zasoby wodne triasu opolskiego i ekologia jezior turawskich”. Wydawnictwo NOT FSNT Rada w Opolu, s. 17-28.
[14] Pütz K., Benndorf J. 1998. The importance of pre-reservoirs for the control of eutrophication of reservoirs. Water Science and Technology vol.37, No 2, s. 317-324.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0001-0070
Identyfikatory