Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0020-0068

Czasopismo

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska

Tytuł artykułu

Ocena stanu technicznego nawierzchni dróg miejskich

Autorzy Sztukiewicz, R. 
Treść / Zawartość http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ocena stanu technicznego dróg publicznych należy do ich zarządców. Dla dróg krajowych poza terenem zabudowy, stanowiących 3,5% dróg w Polsce opracowano System Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN). Dla pozostałych dróg publicznych nie opracowano dotychczas jednolitego systemu oceny ich stanu technicznego. W artykule zaprezentowano opracowany w Poznaniu "System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania" oraz przedstawiono wyniki badań oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni w latach 1999-2009. Przedstawiono również wyniki oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni w innych miastach naszego kraju.
EN Assessment of technical condition of public roads is one of the managers of roads. For national roads outside built - constituting 3.5% of roads in Poland developed Pavement Condition Assessment System PC AS. For all other public roads not yet developed a uniform system for assessing the technical condition of roads. The paper presents developed in Poznan "Network Management Support System of Streets of the City of Poznan", and presents the results of evaluation of technical condition of road surface obtained in 1999 - 2009. Also presents the results of the assessment of technical condition pavement in other cities of our country
Słowa kluczowe
PL system zarządzania ulic   Poznań  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
Rocznik 2011
Tom Nr 11
Strony 61--68
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Sztukiewicz, R.
Bibliografia
1. Główny Urząd Statystyczny.: Transport - wyniki działalności w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2011.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, ze zm.).
4. Sztukiewicz R., Rydzewski P.: Metoda oceny stanu jezdni dróg miejskich, Transport Miejski, 1997, 11, s. 25-30.
5. Sztukiewicz R., Rydzewski P.: Zasady realizacji badań stanu nawierzchni urządzeniami mechanicznymi, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska, Poznań 2000.
6. Sztukiewicz R., Rydzewski P.: Raport nr 2 z realizacji pracy: System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska, Poznań 2009.
7. Najwyższa Izba Kontroli.: Informacja o wynikach kontroli koordynacji robót w zakresie przebudowy, modernizacji, remontów dróg i towarzyszącej infrastruktury na terenie wybranych aglomeracji miejskich, NIK, Warszawa, 2009 r.
8. Najwyższa Izba Kontroli.: Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się przez gminy z obowiązku kontroli stanu technicznego dróg publicznych na terenie województwa mazowieckiego, NIK, Warszawa, 2011 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0020-0068
Identyfikatory