Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0020-0067

Czasopismo

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska

Tytuł artykułu

Priorytet tramwajowy w Poznaniu

Autorzy Rychlewski, J. 
Treść / Zawartość http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu jest analiza jakości zastosowanego w Poznaniu priorytetu tramwajowego, zarówno na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, jak i poza nimi. Zakres zastosowanego priorytetu w Poznaniu jest duży, od priorytetu pełnego do priorytetu ujemnego, nie obejmuje jednak wszystkich wymienionych w części teoretycznej artykułu typów. Rezultaty stosowania priorytetu wskazują na jego zalety, ale również problemy czy nawet zagrożenia dla jakości ruchu innych użytkowników skrzyżowań. Problemy w szerszym zastosowaniu priorytetu wiążą się z wieloma zagadnieniami, od medialnych kwestii finansowych i politycznych po zagadnienia techniczne, logiczne i prawne. Osobną kwestią jest zapewnienie płynności przejazdu poza skrzyżowaniami - na wspólnych z samochodami pasach zagrożonych samochodowymi zatorami, w miejscach przechodzenia pieszych czy przy lewoskrętach samochodowych. Konkluzją referatu jest z jednej strony zachęta do poprawy jakości transportu zbiorowego przez priorytet w ruchu ulicznych, a z drugiej wskazanie na konieczność dalszych badań i realizacji nowatorskich rozwiązań. Celem powinna być poprawa jakości ruchu zarówno transportu zbiorowego - poprzez jak największą eliminację zatrzymań, zwolnień i wstrzymań tramwajów - jak i uczestników ruchu kolizyjnych z ruchem tramwajowym.
EN Aim of this article is to analyse quality of tram priority applied in Poznań, both on junctions with traffic lights and outside these junctions. Scope of the priority is large, ranging from full to negative priority, but does not cover all priority types listed in the article's theoretical chapter. Result of tram priority use show advantages, but also problem or even threats for other junction users' traffic quality. Problems with wider application of tram priority cover many fields, from economic and political to technical, logical and legal. A separate problem is provision of tram flow freedom outside junctions - on lanes shared by trams and cars prone to traffic jams, pedestrian crossings or left turns crossing tram tracks. The article concludes with an advice to improve public transport traffic quality by enhancing priority in city traffic, and a statement that further research and testing of new priority methods is required. The priority should aim to improve public transport traffic by minimizing stops, decelerations and halts, but also take into account possible improvements for traffic streams collisive with public transport streams.
Słowa kluczowe
PL transport zbiorowy  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
Rocznik 2011
Tom Nr 11
Strony 33--59
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor Rychlewski, J.
Bibliografia
1. Kaczmarek M., Rychlewski J.: Analiza możliwości usprawnienia transportu tramwajowego w Poznaniu - Opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta w Poznaniu, Poznań, Urząd Miasta 2005.
2. Kaczmarek M., Rychlewski J.: Detekcja jako niezbędny element systemu zmiennoczasowej sygnalizacji świetlnej w miastach, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1621 (2004)233-242.
3. Kaczmarek M., Rychlewski J.: Sterowanie ruchem na rondach, Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego", Poznań 1999 128-137.
4. Kaczmarek M., Rychlewski J.: Sterowanie skoordynowane ruchem w arterii komunikacyjnej z priorytetem dla tramwajów, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Transport XXI wieku", Warszawa 2001 85-92.
5. Kaczmarek M., Rychlewski J.: Sterowanie skoordynowane ruchem z priorytetem dla tramwajów, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne rozwiązania techniczne w komunikacji tramwajowej", Wrocław 2000 131-138.
6. Kaczmarek M., Rychlewski J.: Sterowanie zależne od ruchu z priorytetem dla tramwajów na skrzyżowaniu ulic, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport a rozwój zrównoważony", Poznań 2007 455-462.
7. Krukowski P., Litwin M.: Inteligentne systemy transportowe w polityce państwa. Krajowa architektura ITS, Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport a rozwój zrównoważony", Poznań 2007 223-232.
8. Kruszyna M., Lutogniewski J., Trzcinowicz B.: Sygnalizacje świetlne z priorytetem dla komunikacji zbiorowej we Wrocławiu, Transport miejski, 7-8 (2002) 12-16.
9. Krych A.: Prędkość normatywna i straty czasu w ruchu tramwajowym, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport a rozwój zrównoważony", Poznań 2009 285-298.
10. Beim A., Rychlewski J.: Ocena jakości przestrzeni ruchu pieszego na przykładzie śródmieścia Poznania, w Kaczmarek M., Krych A.: Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast, Poznań, SITK, 2009, 236-247.
11. Kupś R., Majchrzycki A., Rychlewski J.: Wpływ rozjazdów na jakość ruchu tramwajowego, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, 3 (2007) 277-284.
12. Rychlewski J.: Analiza efektywnego udzielania priorytetu, Prezentacja na Forum Transportowym SITK w Poznaniu 2009.
13. Rychlewski J.: Doświadczenia ze stosowania priorytetu tramwajowego w Poznaniu, Przegląd komunikacyjny, 4-6 (2010) 42-47.
14. Rychlewski J.: Evaluation of rail traffic quality in Poznań by computer simulation, Computational Methods in Science and Technology, 9, 1-2 (2004) 113-126.
15. Rychlewski J.: ITS w ruchu tramwajowym, Przegląd ITS, 6 (2010) 28-30.
16. Rychlewski J.: Modelowanie ruchu tramwajów, Przegląd ITS, 5 (2008) 29-38.
17. Rychlewski J.: Priorytet dla transportu zbiorowego na sygnalizacji świetlnej, Materiały VIII Konferencji Komunikacji Zbiorowej, Lubin 2009 5-22.
18. Rychlewski J.: Przepustowość sieci tramwajowej na przykładzie EURO 2012, Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport a rozwój zrównoważony", Poznań 2009 322-335.
19. Rychlewski J.: Sygnalizacja na trasie tramwajowej przez Most Św. Rocha w Poznaniu z punktu widzenia pasażera, Przegląd Komunikacyjny (przyjęte do druku).
20. Schmidt M.: „Straβenbahnen in Fuβgängerzonen." Imove, TU Kaiserslautern, 2008.
21. Materiały od firmy Fojud.
22. Materiały od firmy MSR Traffic.
23. Materiały od firmy Vialis Polska.
24. Polityka transportowa miasta Poznania, Poznań 1999.
25. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Poznań 2008.
26. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania. Załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 z późniejszymi poprawkami. Dz. U. 220 (2003) poz. 2181.
27. Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. 98 (1997) poz. 602.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0020-0067
Identyfikatory