Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0020-0066

Czasopismo

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska

Tytuł artykułu

Badania edometryczne niesortu kamiennego

Autorzy Pawłowski, M. 
Treść / Zawartość http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano przebieg i rezultaty laboratoryjnych testów niesortu kamiennego. Opisano badania wstępne mające na celu identyfikację cech testowanego kruszywa. Przedstawiono badania zasadnicze, w których przeprowadzono serię oznaczeń wartości wskaźników zagęszczenia i skonsolidowania metodą edometryczną. Na podstawie wyników testów opracowano zależność wskaźników zagęszczenia i skonsolidowania. Podano wnioski wynikające z prze-prowadzonych doświadczeń.
EN The paper presents laboratory test results of a mineral mixture (0-31.50 mm). It describes a preliminary study identifying the characteristics of the tested aggregates, presents principal research, in which a determination is made of values of density ratio and consolidation ratio using oedometric method. The results were used to determine a relationship between compaction ratio and the consolidation ratio. Finally, results of the experimental tests were concluded.
Słowa kluczowe
PL badania edomertyczne   niesort kamienny  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
Rocznik 2011
Tom Nr 11
Strony 21--32
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Pawłowski, M.
Bibliografia
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania. PKN, Warszawa 1998.
2. Id-3. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2009.
3. Pawłowski M.: Zależność wskaźnika zagęszczenia i wskaźnika odkształcenia kruszyw na podstawie próbnych obciążeń płytą statyczną. Rozprawa doktorska Politechnika Poznańska, Poznań 2010.
4. Pawłowski M.: Badania na wielkowymiarowym modelu podtorza kolejowego. Technika Transportu Szynowego nr 4/2010, str. 44-48.
5. Pawłowski M.: O badaniach wielkowymiarowych modeli podtorza kolejowego. Przegląd Komunikacyjny 11-12/2010, s. 28-33.
6. Pawłowski M.: Zależność wskaźnika zagęszczenia i wskaźnika odkształcenia z próbnych obciążeń modeli podtorza z piasku średniego. Przegląd Komunikacyjny 9-10/2011, s. 92-97.
7. Pawłowski M.: Zależność wskaźnika zagęszczenia i wskaźnika odkształcenia z próbnych obciążeń modeli podtorza z niesortu kamiennego. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. Rok 2011, nr 96, z. 158 „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", s. 411-424.
8. PN-EN 932-2 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pomniejszania próbek PKN, Warszawa 1999.
9. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczenie składu ziarnowego - Metoda przesiewania. PKN, Warszawa 2000.
10. PN-EN 933-2 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczenie składu ziarnowego - Nominalne wymiary otworów sit badawczych PKN, Warszawa 1999.
11. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody - Zagęszczanie metodą Proctora. PKN, Warszawa 2007.
12. Volk W.: Statystyka stosowana dla inżynierów. WNT, Warszawa 1973.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0020-0066
Identyfikatory