Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0020-0065

Czasopismo

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska

Tytuł artykułu

Wpływ oporu podłużnego podłoża podsypkowego na przemieszczenia osiowe bezstykowego toru kolejowego wskutek lokalnej różnicy temperatury

Autorzy Bednarek, W. A. 
Treść / Zawartość http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W szynach toru bezstykowego największe znaczenie dla jego pracy mają osiowe naprężenia podłużne powstające wskutek zmian temperatury i pełzania [8]. Trwałe podłużne przemieszczenia szyn (tzw. pełzanie toru), stanowi podsta-wowy czynnik wpływający na dodatkowe siły podłużne powstające w torze bez- stykowym [4], W przypadku dużej ilości ciężkich pociągów, przy dużych siłach hamowania, rozruchu oraz przy spadkach niwelety powyżej 10 %o, w niekorzystnej ich koincydencji, trwałe przemieszczenia szyn mogą osiągać 500 mm/rok [4,10,11], W pracy przeanalizowano wpływ różnych charakterystyk oporu podłużnego podłoża na osiowe przemieszczenia toru wskutek jego lokalnej różnicy temperatur. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że najmniejsze przemieszczenia lokalne bezstykowego toru kolejowego otrzymujemy dla modelu plastycznego przy zagęszczonej podsypce.
EN In rails of CWR track for its work an axial longitudinal stresses arise due to temperature change and creep are of great importance [8], Rail permanent longitudinal displacement (creep) constitutes a basic factor on additional longitudinal force arise in jointless track [4]. In the case of number of heavy trains with large braking, start-up forces and formation line decreases over 10 %o in unfavourable of their coincidence a permanent displacements of rails are able to reach 500mm/year [4,10,11], In the paper an influence of various characteristics of roadbed longitudinal resistance on axial displacements due to local temperature change were analysed. From carried out calculations show that smallest local displacements of jointless track can be obtained for plastic model with compacted ballast.
Słowa kluczowe
PL opór przedłużony   tory kolejowe  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
Rocznik 2011
Tom Nr 11
Strony 5--20
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
autor Bednarek, W. A.
Bibliografia
1. Bednarek Wł.: Wpływ wybranych modeli oporu podłużnego podłoża podsypkowego na strefę centralną i końce oddychające w bezstykowym torze kolejowym. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej 3/2007 (materiały XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Drogi Kolejowe 2007"), Poznań-Rosnówko, 2007.
2. Bednarek Wł.: Influence of ballast longitudinal resistance on axial displacement state in CWR track due to local rail temperature changes. Foundations of Civil and Environmental Engineering, Poznań University of Technology, 12/2008,
3. Bogdaniuk B.: Stateczność toru bezstykowego w procesie jego eksploatacji. Praca doktorska, Poznań 1972.
4. Czyczuła W., Sołkowski J.: Dodatkowe siły podłużne w szynach toru bezstykowego oraz efektywność ich zmniejszenia wskutek pracy podbijarki. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Budowa i utrzymanie toru bezstykowego", Kraków-Zakopane, 1996.
5. Czyczuła W., Towpik K.: Problemy modelowania oraz identyfikacji modeli toru bezstykowego. Problemy kolejnictwa, zeszyt 128, Warszawa 1998.
6. Frýba L.: Distribution " ąuasi-statique" des forces de démarrage et de freinage dans les rails et les ponts. Rail international, Févrie 1975.
7. Huber M. T.: Pisma. Zagadnienia kolejowe. Tom III, dział VIII, PWN, Warszawa 1957.
8. Łoś M.: Wpływ temperatury na pracę toru kolejowego. WKiŁ, Warszawa 1974.
9. Railway Applications - Track - Fastening Systems Part 8: Fastening systems for track with heavy axle loads. Standard EN13481-8:2006, Comitée Européen de Normalisation (CEN), Brussels, 2006.
10. Rhodes D.: Designing track for heavy haul. Railway track&Structures, April 1995,
11. Rhodes D., Coats B.: Resistance to rail creep-what do rail fastenings really have to do? AREMA, Railway Track&Structures, 2008.
12. Stoer J.: Wstęp do metod numerycznych. PWN, Warszawa 1979, tom I.
13. Stoer J., Bulirsch R: Wstęp do metod numerycznych. PWN, Warszawa 1980, tom II.
14. Szumierz W., J. Stefanek: Model współdziałania mostu z torem bezstykowym w warunkach zmian temperatury. Drogi i mosty, nr 2,2004.
15. Szumierz W.: Statyka budowli liniowych poddanych działaniu sił poziomych od pełzania podłoża górniczego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1980.
16. Szumierz W.: Warunki stosowania torów bezstykowych na terenach ekaploatacji górniczej. Temat 3001/16, 1972.
17. Van M. A.: Stability of continuous welded rail track Delft 1995.
18. Zand J. van 't, Moraal J.: Ballast Resistance under Three Dimensional Loading. Report 7-97-103-4, Roads and Railways Research Laboratory, TU Delft, April 1997.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0020-0065
Identyfikatory