Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0017-0018

Czasopismo

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska

Tytuł artykułu

Analiza nośności normowej drogowych obiektów mostowych wyznaczonej według PN-85/S-10030 I PN-EN 1991-2

Autorzy Rymszy, J. 
Treść / Zawartość http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei
Warianty tytułu
EN Standard load capacity analysis for road bridge objects, set out in accordance with PN-85/S-10030 and PN-EN 1991-2 standards
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN Pursuant to the EN 1991-2 European standard on traffic loads for bridges, adjustment factors equaling 1.00 are to be used during the design phase. Under the standard, such a factor corresponds to international traffic load values with a considerable share of heavy weight vehicles. The minimum value of the CCqi concentrated force factor equals 0.8, while the a^ equal load factor value amounts to not less than 1.00. Results of the analysis presented in the article indicate that the value of adjustment factors provided for in the standard should be higher.
Słowa kluczowe
PL normy   nośność   obiekty mostowe   wartość obciążenia  
EN standards   bridges  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
Rocznik 2010
Tom Nr 8
Strony 245--258
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Rymszy, J.
  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).
2. Polska Norma PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
3. Polska Norma PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. Warszawa 2007.
4. Polska Norma PN-EN 1991-20. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome Mostów. Warszawa 2007.
5. Rybak M.: Porównanie skutków normowych obciążeń ruchomych mostów drogowych, wg PN-85/S-10030) i ENV 1991-3. rozdział 4 (model nr l Eurokodu). Prace IBDiM, nr 1-2 1998 r., s. 123-176.
6. Rymsza J.: Analiza porównawcza obciążenia obiektów mostowych według polskiej normy i prenormy europejskiej. X Seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów". Poznań, 6-7 czerwca 2000 r., s. 226-231.
7. Rymsza J., Zasady określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych metodą uproszczoną RYM-IBDiM. XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Problemy naukowo-badawcze budownictwa". Opole-Krynica, 15-20 września 2002 r., t. 4, s. 191-198.
8. Rymsza J.: Identyfikacja nośności normowej drogowych obiektów mostowych na podstawie ich nośności projektowej. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Studia i materiały, zeszyt 61. Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0017-0018
Identyfikatory