Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0015-0071

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Zielone dachy jako jeden z elementów retencji wód opadowych terenów zurbanizowanych

Autorzy Szajda, E.  Pęczkowski G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Green roofs as one of elements of precipitation waters retention
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sztuczne profile glebowe(zielone dachy) zapewniają optymalne warunki powietrzno-wodne szacie roślinnej dla jej rozwoju. Szata roślinna na fasadach czy dachach zabudowań umożliwia w pewnym stopniu niwelowanie uciążliwości klimatu wielkomiejskiego: kurz, hałas, przesuszenie powietrza pełniąc tym samym na terenach zabudowanych wszelkie funkcje powierzchni czynnych biologicznie tj. asymilacja CO2, produkcja O2, eliminacja metali ciężkich czy w końcu poprawa bilansu wodnego.
EN Artificial soil profiles (green roofs) ensure optimal air and water conditions for growth of plants. Plants growing on buildings' faćades or roofs enables to some extent to diminish city climate drawbacks, like dust, noise or air dryness and in built-in areas they have all functions of biologically active surfaces (elimination of CO2and heavy metals, production of O2, improvement of water balance).
Słowa kluczowe
PL zielone dachy   wody opadowe   retencja wód opadowych  
EN green roofs   retention   water  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2010
Tom Nr 7-8
Strony 31--35
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Szajda, E.
autor Pęczkowski G.
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
Bibliografia
[1] Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau FLL e. V. 2002. Richtlinie fuer Planung, Ausfuehrung und Pflege von Dachbegruenungen, Bonn, s. 43-46.
[2] Liesecke H.-J. 2007. Jaerliche Wasserrueckhaltung durch extensive Dachbegruenungen, Neue Landschaft z. 5, s. 42-46.
[3] Drożdżal E. 2004. Wykorzystanie „Dachu zielonego" do retencjonowania wód deszczowych na terenach zurbanizowanych, Politechnika Krakowska, s. 2 i 16-20.
[4] Liesecke H. J, Krupka B., Loesken G., Brueggemann H., 1989. Grundlagen der Dachbegruenungen, Berlin, s. 17-19, 170.
[5] Roth-Kleyer S. 2005. Wasserhaushalt und Abflussverhalten von Dachbegruenungen. Welt Gruendach-Kongress, Basel, s. 214-226.
[6] Marcilonek S., Kostrzewa S., Pływaczyk A. 1980. Oddziaływanie drenowania na stosunki wodne gleb ornych średnio zwięzłych w latach 1970-1978. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Melioracje XXII Nr 128, s. 81-84.
[7] Drozd J., Licznar M., Licznar S.E., Weber J. 1998. Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. Wyd. AR Wrocław, s. 124-126.
[8] Trzecki S. 1976. Możliwości wyznaczania wilgotności trwałego więdnięcia roślin na podstawie maksymalnej higroskopijności i zawartości części spławialnych w glebach mineralnych. Roczn. Glebozn 27, s. 4 i 11-18.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0015-0071
Identyfikatory