Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0011-0017

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją

Tytuł artykułu

Budowa i badania stanowiska do kalibracji czujników temperatury

Autorzy Żaba, M. 
Treść / Zawartość http://www.zn.dmef.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN Construction and testing of temperature sensor calibrator
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono budowę oraz wyniki badań metrologicznych stanowiska do kalibracji elektronicznych czujników temperatury. Dedykowany zakres temperatury kalibracji wynosi od 0 do 50 °C. Kalibracja polega na równoczesnym odczycie wartości temperatury cieczy kalibracyjnej przez umieszczone obok siebie czujniki: referencyjny i badany. Dokładność termistorowego czujnika referencyjnego wynosi 0,002 K, zaś rozdzielczość odczytu 0,0001 K. Ciecz kalibracyjna jest stabilizowana termicznie z wykorzystaniem elektronicznej pompy ciepła jaką jest moduł Peltier'a. Niestabilność temperatury cieczy wynosi maksymalnie 0,005 °C/h. Zaś gradienty temperatury w odległości 15 mm od czujnika wzorcowego nie przekraczają 0,003 °C. Objętość cieczy kalibracyjnej wynosi 15 dm3. Dane do kalibracji zbierane są w wielu, ustalonych przez operatora punktach temperatury, co umożliwia przeprowadzenie późniejszej analizy z użyciem programów statystycznych. Porównanie wskazań obu czujników z określonego zakresu temperatury przy pomocy regresji liniowej umożliwia wyznaczenie wszystkich współczynników kalibracyjnych czujnika badanego. Pełna obsługa stanowiska odbywa się poprzez program stworzony w środowisku Lab VIEW.
EN This paper presents the construction and the results of metrological tests calibrator temperature sensors. Calibration temperature range is from 0 to 50 °C. Calibration is the simultaneous reading of liquid temperature calibration of sensors placed side by side: the reference and tested. The accuracy of the reference sensor is 0,002 K, while the reading resolution of 0.0001 K. The liquid calibration is thermally stabilized using an electronic heat pump that is the Peltier module 'a. The instability of liquid temperature is up to 0.005 °C/h. And temperature gradients at a distance of 15 mm from the sensor model does not exceed 0.003 °C. Calibration volume of liquid is 15 dm3. The data for calibration are collected in a number of fixed points of temperature by the operator, which allows you to perform a subsequent analysis using statistical programs. Comparison of the two sensors indicated a range of temperatures using linear regression to the designation of all the factors examined sensor calibration. Full support for the position held by a program created in Lab-VIEW environment.
Słowa kluczowe
PL mostek Whitston`a   moduł Peltiera   regresja liniowa   modulacja PWM  
EN Whistone`s bridge   Peltier module   linear regression   PWM modulation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
Rocznik 2010
Tom Nr 14
Strony 96--102
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.
Twórcy
autor Żaba, M.
Bibliografia
[1] Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, „Exit", Warszawa 2001.
[2] Górecki P., Mikrokontrolery dla początkujących, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2006.
[3] http://pl.wikipedia.org/wiki/Modu%C5%82_Peltiera
[4] Kuźma E., Termometria termistorowa, PWM, Warszawa 1974.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0011-0017
Identyfikatory