Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0005-0077

Czasopismo

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Tytuł artykułu

Wysokociśnieniowe aseptyczne nastrzykiwanie filetów rybnych płynami technologicznymi

Autorzy Balejko, J.  Majewski, J.  Nowak, Z. 
Treść / Zawartość http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Warianty tytułu
EN High-pressure aseptic injection of fish fillets with technological solutions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaprezentowano wyniki pomiarów ilości podawanej solanki oraz głębokości jej penetracji w głąb surowca, podczas bezdotykowego i bezigłowego nastrzyku filetów rybnych. Filety nastrzykiwano strugą w szerokim zakresie ciśnień za pomocą dysz o średnicy d = 0,6-10-3m dla ciśnienia od 2,5 do 6106Pa, oraz średnicy c/ = 1,0-10 m dla ciśnienia od 1,5 do 310 Pa. Badania przeprowadzono na przykładzie troci bałtyckiej (Salmo Trutta Morfa Trutta). Nowoczesna metoda bezdotykowego i bezigłowego nastrzyku płynów technologicznych w zakresach ciśnień od 2,5-10-3> do 6x10-3Pa oraz od 1,5-106do 3-10-3Pa, odpowiednio dla dysz o średnicy 0,6-1063 i 1,0-103m, zapewnia skuteczność procesu, gwarantując jednocześnie czystość mikrobiologiczną.
EN The effect of nozzle diameter and pressure value on injection parameters of a new, touchless and needleless method was investigated. Raw material (fish fillets) was injected with the injection pressure ranged from 2.5 to 6-106Pa for nozzles of diameter 0.6-103m, and 1.5 to 3-106Pa for nozzles of diameter 1.0-103m. The amount of brine introduced during single injection with the needleless method was largely influenced by the nozzle outflow diameter. A slight change of diameter from 0.6-103m to 1.0-10-3m resulted in about fivefold increase in flow intensity. An influence of correct choice of nozzle diameter and its proper technical maintenance was much more important than the influence of feeding pressure. The depth of stream penetration into raw material showed the linear dependence on feeding pressure for both types of nozzles. The wider the nozzle outflow, the higher the difficulty in obtaining precise depth penetration of brine into the raw material.
Słowa kluczowe
PL nastrzyk bezigłowy   solanka   peklowanie  
EN touchless injection   needleless injection   curing  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rocznik 2010
Tom Nr 6
Strony 32--34
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Balejko, J.
autor Majewski, J.
autor Nowak, Z.
  • Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, jerzy.balejko@zut.edu.pl
Bibliografia
[1] J.M. Barat i in.: Journal of Food Engineering, 73, 9 (2006).
[2] F. Świderski: Towaroznawstwo żywności przetworzonej. SGGW Warszawa, 2003.
[3] M. Słowiński: Mięso i wędliny, nr 3, 16 (1997).
[4] P. Pawłowski: Magazyn Przemysłu Mięsnego, nr 6, 30 (2007).
[5] R.A. Tikhomirov i in.: High-Pressure. Jetcutting. Asme Pre, New York 1992.
[6] J. Eicher i in.: Patent międzynarodowy nr WO0l/64268. PCT Gazette, nr 36, (2001).
[7] J. Balejko, J. Majewski: Zgłoszenie patentowe nr P.388248. Urząd Patentowy RP 2009.
[8] E. Czetwertyński, B. Utrysko: Hydraulika i hydromechanika. PWN, Warszawa 1969.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0005-0077
Identyfikatory