Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0005-0070

Czasopismo

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Tytuł artykułu

Wpływ zatrzymania biomasy na warunki pracy kolumnowych bioreaktorów barbotażowych z recyrkulacją

Autorzy Tabiś, B.  Grzywacz, R. 
Treść / Zawartość http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Warianty tytułu
EN Influence of biomass hold-up on bubble column bioreactors with recirculation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Najprostszym sposobem zwiększenia stężenia biomasy w reaktorach przepływowych, w których prowadzi się procesy mikrobiologiczne z aktywnym osadem jest recyrkulacja części strumienia. Wtedy strumień zasilający aparat zawiera już pewną ilość mikroorganizmów. Jest to korzystne z procesowego punktu widzenia, bowiem zwiększa odporność aparatu na wymycie biomasy. Przedstawiono metodę modelowania i wyniki symulacji numerycznej wieżowych reaktorów barbotażowych, w których prowadzony jest proces aerobowej biodegradacji toksycznego substratu węglowego. Analizie poddano bioreaktor o przepływie tłokowym z częściowym zagęszczaniem i recyrkulacją biomasy. Omówiono wpływ stopnia zatrzymania biomasy w takich bioreaktorach na ich podstawowe właściwości procesowe w warunkach ustalonych.
EN Partial recirculation is the simplest way of increasing the biomass concentration in continuous reactors in which microbiological active sludge processes occur. Then a feed stream contains already a certain amount of microorganisms. This is advantageous from a technological point of view because it increases the bioreactor resistance to wash out of microorganisms. The method for modelling as well as results of numerical simulations are presented for bubble column bioreactors in which aerobic biodegradation of toxic carbonaceous substrate is carried out. A bioreactor with plug flow and with partial thickening and recirculation of biomass is analysed. The influence of biomass hold-up on basic technological properties at steady state conditions of such bioreactors is discussed.
Słowa kluczowe
PL reaktor przepływowy   kolumnowy   barbotażowy   symulacja numeryczna   biodegradacja   recyrkulacja   mikroorganizmy   stopień zatrzymania biomasy  
EN flow   column   bubble reactor   numerical simulation   biodegradation   recirculation   microorganisms   biomass hold-up  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rocznik 2010
Tom Nr 6
Strony 8--10
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz.
Twórcy
autor Tabiś, B.
autor Grzywacz, R.
  • Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Krakowska, Kraków, btabis@usk.pk.edu.pl
Bibliografia
[1] Y. Chisti: Airlift bioreactors, Elsevier, New York 1989.
[2] A. Ajbar: Wat. Res., 35, 1201 (2001).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0005-0070
Identyfikatory