Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0004-0065

Czasopismo

Gospodarka Wodna

Tytuł artykułu

Antropogeniczne zmiany reżimu odpływu rzecznego w zlewni Bierawki

Autorzy Czajkowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Anthropogenic changes in river in the Bierawka river basin regime
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zmiany odpływu rzecznego w zlewni rzeki Bierawki, zachodzące pod wpływem czynników antropogenicznych. Zamieszczono charakterystykę wybranych elementów hydrometeorologicznych w wieloleciu 1956-2000, wykonaną na podstawie danych pomiarowych IMGW. Tendencje zmian opadów i przepływów w zlewni Bierawki określono za pomocą liniowej analizy trendów, a charakter tych zmian oceniono na podstawie analizy wskaźników okresowości zjawisk. Początek zauważalnych zmian w odpływie rzecznym określono na podstawie metody krzywej kumulacyjnej przepływów. Uwzględniając rosnącą tendencję odpływu i spadkową tendencję opadów w zlewni, oszacowano wielkość antropogenicznej składowej odpływu oraz określono tendencję rozwojową jej przebiegu.
EN The article presents water outflow changes in the Bierawka river basin, occurring as a result of anthropogenic factors. It contains the characteristics of the chosen hydrometerological elements in the years between 1956-2000, realised on the basis of the Institute of Meteorology and Water Management measurement data. The tendencies of precipitations and flow changes in the Bierawka river basin were determined with the use of linear trends analysis and the character of these changes was evaluated on the basis of the analysis of the phenomena periodicity indicators. The beginnings of noticeable changes in the river outflow were determined at the basis of the flow cumulative curve. Taking into consideration the tendency of increasing outflow and decreasing precipitations in the basin, the value of the anthropogenic component in the outflow was determined and the development tendency of its progress was defined.
Słowa kluczowe
PL odpływ rzeczny   czynniki antropogeniczne   spadkowa tendencja opadów   rosnąca tendencja odpływu  
EN water outful   anthropogenic factors   precipitations changes   flow changes  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gospodarka Wodna
Rocznik 2009
Tom Nr 4
Strony 163--171
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Czajkowska, A.
  • Instytut Geologii Stosowanej, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, Gliwice
Bibliografia
1. S. CZAJA, 1999: Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji (na przykładzie konurbacji katowickiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1782, Katowice.
2. S. CZAJA, A.T. JANKOWSKI, 1989: Zastosowanie modelu wahań w czasie do oceny antropogenicznych zmian odpływu rzek województwa katowickiego w dwudziestoleciu 1961-1980. Geographia. Studia et Dissertationes, tom 13, Uniwersytet Śląski, Katowice.
3. A. CZAJKOWSKA, 2006: „Wpływ antropopresji ze szczególnym uwzględnieniem działalności górnictwa na jakość wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni rzeki Bierawki" - praca doktorska, materiały niepublikowane, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice.
4. I. DYNOWSKA, A.T. JANKOWSKI, R. SOJA, 1985: Metody oceny wpływu gospodarczej działalności człowieka na odpływ. Folia Geographica, Series Geographica - Physica, vol. XVII.
5. A.T. JANKOWSKI, 1986: Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze uprzemysławianym i urbanizowanym (na przykładzie Rybnickiego Okręgu Węglowego). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 868, Katowice.
6. A.T. JANKOWSKI - red., 1996: Tendencje zmian obiegu wody w zlewni górnej Odry. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec.
7. J. KAŇOK, 1993: Rozbory a odvozeni vztahů pro korekci srážek při wýpočtech ovlivněných a neovlivněných průtoků pomoci podvojné součtové čary. W: Změny geografického prostředl v pohraničnich oblastech ostravského a hornoslezského regionu. Ostravská Univerzita, Přirodovědecká fakulta, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Ostrava.
8. M. POZZI, E. CEMPIEL, A. CZAJKOWSKA, 2007: Ochrona terenów górniczych przed zalewiskami i profilaktyka przeciwpowodziowa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Górnictwo z. 278, Gliwice.
9. J. SZTURC, 1995: Hydrologia stosowana w zarysie. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej filii w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
10. Wyniki pomiarów przepływów i stanów wód oraz wielkości opadów atmosferycznych z posterunków wodowskazowych i opadowych z obszaru zlewni Bierawki za okres 1956-2003 - materiały niepublikowane. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Katowice.
11. I.S. ZAJCEVA, 1984: Metody analiza gidrologičeskich riadov s celju ocenki antropogennych izmienienii (na primierie Volgi). Izv. AN SSSR, Ser. Geogr. 1.1. S. CZAJA, 1999: Zmiany stosunków wodnych w warunkach silnej antropopresji (na przykładzie konurbacji katowickiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1782, Katowice.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0004-0065
Identyfikatory