Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0099-0017

Czasopismo

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Tytuł artykułu

Badanie profili stężeń wody w złożu adsorbentu podczas osuszania parowej mieszaniny etanol - woda

Autorzy Gwadera, M.  Kubala, A.  Kupiec, K. 
Treść / Zawartość http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Warianty tytułu
EN Study of water concentration profiles in the adsorbent bed during dehydration of vapour ethanol - water mixture
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnego usuwania wody z roztworów etanolu za pomocą zeolitów. W badaniach wyznaczano krzywe przebicia oraz profile stężenia wody w złożu po etapie próżniowego płukania złoża (etap regeneracji). Wykonano obliczenia bilansowe dla etapów adsorpcji oraz płukania. Przeanalizowano straty ciśnienia fazy gazowej podczas próżniowego płukania złoża.
EN The results of studies of the adsorptive removal of water from ethanol solutions using zeolites are presented. During the research, breakthrough curves and profiles of water concentration in the bed after vacuum purge step (regeneration step) were determined. Balance calculations for adsorption and purge steps were made. Pressure drop of gas phase during vacuum purge of the bed was analysed.
Słowa kluczowe
PL odwadnianie adsorpcyjne etanolu   profile stężeń wody w złożu  
EN ethanol dehydration by adsorption   profiles of water concentration in the bed  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rocznik 2010
Tom Nr 1
Strony 49--50
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Gwadera, M.
autor Kubala, A.
autor Kupiec, K.
Bibliografia
[ 1 ] K. Kupiec, J. Rakoczy, E. Lalik, Chemical Engineering and Processing, 48, 1199 (2009).
[2] K. Kupiec, A. Kubala, Environment Protection Engineering, 1,151 (2006).
[3] M. Simo, C.J. Brown, V. Hlavacek, Computers and Chemical Engineering, 32, 1635 (2008).
[4] K. Kupiec, J. Rakoczy. Inż. Ap. Chem., 40, nr 5, 69 (2009).
[5] W.J. Thomas, B. Crittenden, Adsorption Technology & Design, Butte-worth Heinemann, 1998.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0099-0017
Identyfikatory