Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0099-0001

Czasopismo

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Tytuł artykułu

Intensyfikacja procesów prowadzonych w reaktorach trójfazowych ze stałym złożem poprzez zastosowanie operacji periodycznych

Autorzy Bartelmus, G.  Gancarczyk, A.  Krótki, T. 
Treść / Zawartość http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Warianty tytułu
EN Intensification of processes carried out in trickle-bed reactor applying periodic operations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyznaczono eksperymentalnie podstawowe parametry hydrodynamiczne i współczynniki wnikania masy na granicy ciecz - ciało stałe w reaktorze trójfazowym pracującym w reżimie wymuszonego przepływu pulsacyjnego indukowanego metodą BAZA-IMPULS. Pomiary wykonano dla cieczy o różnych właściwościach fizykochemicznych. Opracowano uniwersalne mapy przepływu oraz równanie korelujące zmierzone wartości zawieszenia cieczowego. Wykazano korzyści wynikające ze zmiany sposobu zasilania złoża cieczą.
EN Basic hydrodynamic parameters and liquid-solid mass transfer coefficients in a trickle-bed reactor working in the forced pulse flow regime induced by BASE-IMPULSE method were experimentally determined. The measurements were made for liquid of different physicochemical properties. The universal flow maps and equation correlating the measured values of liqu_ id holdup were developed. Advantages resulting from a change of liquid feeding method were shown.
Słowa kluczowe
PL reaktor trójfazowy   operacje periodyczne   hydrodynamika   wnikanie masy   granica ciecz / ciało stałe  
EN trickle-bed reactor   periodic operation   hydrodynamics   liquid / solid mass transfer  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rocznik 2010
Tom Nr 1
Strony 15--16
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Bartelmus, G.
autor Gancarczyk, A.
autor Krótki, T.
Bibliografia
[1] A. Gancarczyk: Praca doktorska, IlCh PAN, 2009
[2] G. Bartelmus, A. Burghardt, A. Gancarczyk, E. Jarosławska: Inż. Ch i Proc. 27, nr 1, 107 (2006)
[3] A. Gancarczyk, G. Bartelmus, T. Krótki: Chem. Proccss Eng., 28, nr 4, (2007)
[4] B. Aydin, D. Fries, R. Lange, F. Larachi: Chem. Eng. Sei., 62, nr 18- 5554 (2007)
[5] B. Aydin, D. Fries, R. Lange, F. Larachi: Chem. Eng. Sei., 63, nr 6, 1 (2008)
[6] J.G. Boelhouwer, A.A. Piepers, A.A.H. Drinkenburg: Chem. Eng. Sei., nr 20,4661 (1999)
[7] J.G. Boelhouwer, A.A. Piepers, A.A.H. Drinkenburg: Chem. Eng. Sei., nr 8, 2605 (2001)
[8] J.G. Boelhouwer, A.A. Piepers, A.A.H. Drinkenburg: Chem. Eng. Sei., nr 16, 3387 (2002)
[9] G. Bartelmus, T. Krótki, A. Gancarczyk. Chem. Proccss Eng. 29, nr 3, (2008)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0099-0001
Identyfikatory