Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0093-0077

Czasopismo

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Tytuł artykułu

Charakterystyki czasowe przesycenia w roztworach wodnych i wodno-alkoholowych witaminy C podczas procesu izohydrycznej krystalizacji okresowej

Autorzy Wierzbowska, B.  Piotrowski, K.  Hutnik, N.  Matynia, A. 
Treść / Zawartość http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Warianty tytułu
EN Time characteristics of supersaturation in water and water-alcohol solutions of vitamin C during batch isohydrical mass crystallization process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki pomiarów przesycenia w szczepionych wod-no-etanolowych roztworach kwasu L(+)-askorbinowego w trakcie procesu krystalizacji okresowej z regulowaną szybkością chłodzenia, zapewniającą liniową zmianę temperatury badanego układu w czasie. Stwierdzono, że przesycenie roztworu w układach trójskładnikowych osiąga stosunkowo duże wartości, większe niż uzyskiwane w roztworach wodnych w porównywalnych warunkach procesowych. Obecność etanolu powoduje, że przesycenie roztworu maleje gwałtownie zaraz po zarodkowaniu fazy stałej, a następnie osiąga praktycznie stałą wartość utrzymywaną aż do uzyskanie temperatury końcowej procesu. Wartości przesycenia porównano z danymi odpowiadającymi roztworom wodnym i wodno-metanolowym.
EN The experimental data concerning supersaturation profiles in seeded water-ethanol solutions of L(+)-ascorbic acid during batch mass crystallization process with the adjustable cooling rate providing linear decrease in the system temperature with time are presented. It was concluded that supersaturation in ternary systems reaches the relatively high values compared to the ones observed in binary water systems for the same process conditions. Ethanol's presence causes characteristic sudden decrease in the supersaturation level just after nuc-leation event, followed by its practically stable value till the process end (final process temperature). The experimental data were compared with the data sets corresponded to binary water solutions and ternary systems with methanol.
Słowa kluczowe
PL witamina C   przesycenie roztworu   etanol   metanol   krystalizacja okresowa   chłodzenie  
EN vitamin C   supersaturation of solution   ethanol   methanol   batch crystallizer   cooling  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rocznik 2009
Tom Nr 3
Strony 161--165
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz.
Twórcy
autor Wierzbowska, B.
autor Piotrowski, K.
autor Hutnik, N.
autor Matynia, A.
  • Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Bibliografia
1. T. Reichstein, A. Grussner: Helv. Chim. Acta 17, 311 (1934).
2. J. Boudrant: Enzyme Micr. Techn., 12, 322 (1990).
3. M.B. Davies, J. Austin, D. Partridge: Vitamin C: Its Chemistry and Biochemistry, Cambridge, The Royal Society of Chemistry 1991.
4. L.O. Šnajdman: Proizvodstvo Vitaminov, Moskva, Piśćevaja Promyšlennost 1973.
5. A. Matynia, B. Wierzbowska: Przem. Chem. 65, 613 (1986).
6. A. Matynia, B. Wierzbowska: Przem. Chem., 65, 672 (1986).
7. A. Matynia, B. Wierzbowska: Przem. Chem., 66, 288 (1987).
8. A. Matynia, B. Wierzbowska: Inż. Ap. Chem., 26, nr 4, 15 (1987).
9. A Matynia, B. Wierzbowska: Przem. Chem., 68, 81 (1989).
10. A. Matynia, B. Wierzbowska: Przem. Chem., 68, 128 (1989).
11. W. Omar, J. Ulrich: Cryst. Res. Technol., 41, 431 (2006).
12. W. Omar: Chem. Eng. Technol., 29, 119 (2006).
13. N. A. Suprunov, A. P. Lymar, V. V. Varentsov, V. V. Streltsov, N. Ju. Smirnov: Massov. Kristall., 3, 45 (1994).
14. A. Matynia, B. Wierzbowska, Z. Bechtold, E. Kozak: 14th Symposium on Industrial Crystallization, CD ROM No. 0090, Cambridge, Inst. Chem. Eng., 1999.
15. A. Matynia, B. Wierzbowska, Z. Bechtold: Inż. Ap. Chem., 37, nr 6, 3 (1998).
16. A. Matynia, B. Wierzbowska, E. Szewczyk: Poi. J. Chem. Technol., 2, nr l, 14 (2000).
17. B. Wierzbowska, A. Matynia, K. Piotrowski, J. Koralewska: Chem. Eng. Proc., 46, 351 (2007).
18. A. Matynia, B. Wierzbowska, E. Szewczyk: Inż. Ap. Chem., 39, nr l, 12 (2000).
19. B. Wierzbowska, A. Matynia, E. Ćwiertnia, Z. Bechtold: Inż. Ap. Chem., 43, nr 4/5, 48 (2004).
20. B. Wierzbowska, A. Matynia, Z. Bechtold, M. Małasińska: Inż. Chem. Proc., 25, 1771 (2004).
21. B. Wierzbowska, J. Koralewska, K. Piotrowski, A. Matynia, K. Wawrzyniecki: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Rzeszów 2007, 279.
22. B. Wierzbowska, J. Koralewska, K. Piotrowski, A. Matynia, K. Wawrzyniecki: Chem. Proc. Eng., 28, 475 (2007).
23. B. Bodor, S. Halasz, L Yassanyi: 12th Symposium on Industrial Crystallization, Warsaw, 1993, 4.065.
24. B. Bodor, I. Dodony: Hung. J. Ind. Chem., 23, 289 (1995).
25. B. Bodor, B.G. Lakatos: Hung. J. Ind. Chem., 27, 297 (1999).
26. A. M. B. Freitas, M. Giulietti: 15th Symposium on Industrial Crystallization, CD ROM No. 232, Sorrento, 2002.
27. J. W. Mullin: Crystallization, Oxford, Butterworth-Heinemann 1992.
28. Z. Rojkowski, J. Synowiec: Krystalizacja i krystalizatory, Warszawa, WNT 1991.
29. N. Kubota, H. Karasawa, T. Kawakami: J. Chem. Eng. Jpn., 11, 290 (1978).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0093-0077
Identyfikatory