Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0093-0045

Czasopismo

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Tytuł artykułu

Zintegrowany proces biodegradacji lotnych związków organicznych

Autorzy Noworyta, A.  Trusek-Hołownia, A.  Szydełko, A.  Mizer, P. 
Treść / Zawartość http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Warianty tytułu
EN Hybrid process of volatile organic compounds biodegradation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaproponowano zintegrowany proces oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych. Do usuwania danego zanieczyszczenia z powietrza zastosowano procesy sorpcyjne, a do jego degradacji przemianę mikrobiologiczną. Wykazano skuteczność regeneracji sorbentu zarówno stałego jak i ciekłego oraz wymagany stopień degradacji zanieczyszczeń. Powolny przebieg biodegradacji wymaga jednak aparatury wielkogabarytowej.
EN An integrated process of purifying air from volatile organic compounds was proposed. Sorption processes were applied to remove pollutants from air whereas the microbiological transformation to degrade them. The effectiveness of sorbent regeneration, both solid and liquid, was demonstrated and the required degree of pollutant degradation was achieved. Nevertheless, slow biodegradation processes require large scale apparatus.
Słowa kluczowe
PL związki organiczne lotne   biodegradacja   bioreaktor membranowy  
EN volatile organic compounds   biodegradation   membrane bioreactor  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rocznik 2009
Tom Nr 3
Strony 77--78
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Noworyta, A.
autor Trusek-Hołownia, A.
autor Szydełko, A.
autor Mizer, P.
  • Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Bibliografia
1. R.E. Hester and R.M. Harrison: Volatile Organie Compounds in the Atmosphere, Cambridge, The Royal Society of Chemistry, 1992.
2. Dyrektywa Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach.
3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181).
4. J. Warych: Oczyszczanie Gazów. Procesy i Aparatura, Warszawa, WNT, 1998.
5. A.L. Kohl, R.B. Nielsen: Gas purification, Houston, Teras. Gulf Publishing Comp., 1997.
6. R.W. Rousseau: Handbook of separation process technology, Canada, John Wiley & Sons, Inc., 1987.
7. M.L. Paderewski: Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, Warszawa, WNT, 1999.
8. R. Zarzycki, A. Chacuk, M. Starzał: Absorpcja i absorbery, Warszawa, WNT, 1995.
9. Ki-Joong Kim, Chan-soon Kang, Young-Jae You i inni: Cat. Today, 111,223(2006).
10. G. Bercie, A. Pintar: Ind. Eng. Chem. Res., 35, 4619 (1996).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0093-0045
Identyfikatory