PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ optymalizacji procesów produkcyjnych na stan środowiska objętego oddziaływaniem przemysłu

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Effect of optimization of productive processes on condition of environment influenced by industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Do głównych czynników antropogenicznych powodujących wzrost koncentracji metali ciężkich w środowisku rolniczym zaliczyć można emisje z hutnictwa metali nieżelaznych. Gazy i pyły metalonośne emitowane do atmosfery przez przemysł hutniczy w wielu przypadkach przyczyniają się do skażenia agrocenoz w najbliższym sąsiedztwie emitorów zanieczyszczeń. Źródłem metali ciężkich dla roślin uprawianych w rejonie emisji jest zanieczyszczona gleba i atmosfera. Zakłady przemysłowe emitujące substancje toksyczne zobowiązane są do podjęcia działań proekologicznych, takich jak zmiana technologii produkcji oraz wprowadzenie skutecznych urządzeń oczyszczających. Przykładem zakładu, który ostatnio znacznie ograniczył emisję gazową i pyłową jest Huta Miedzi GŁOGÓW.
EN
Emissions from the metallurgy of non-ferrous metals can be included to main anthropogenic factors causing increased heavy metal concentrations in the agricultural environment. Gases and metal-containing dusts emitted into the atmosphere by the metallurgical industry contribute very frequently to the contamination of agrocenoses situated in the closest neighbourhood of pollutant emitters. Both soil and atmospheric air are sources of heavy metals for crop plants cultivated in the region of emissions. The membership of Poland in the European Union requires adaptation of the Polish ecological law to the Union's regulations. Industrial plants emitting toxic substances have been obliged to take up eco-friendly activities, such as the change of production technology and introduction of effective purifying equipment. Copper Smelter GŁOGÓW which has recently considerably decreased air and dust emissions can serve as an example.
Czasopismo
Rocznik
Strony
95--99
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., 3 rys.
Twórcy
autor
autor
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
Bibliografia
 • 1. Grzesiak R: 30 lat rozwoju technologii produkcji kwasu siarkowego w Hucie Miedzi Głogów. Rudy i Metale Nieżelazne, 2001, 6, 260-263.
 • 2. Grzesiak R, Woźniak A., Hłyń T.: Przeprowadzenie oceny technologicznych warunków pracy urządzeń instalacji kwasu siarkowego Wydziału P-6 HMG. Sprawozdanie ZKS 4125/1998.
 • 3. Grzesiak R: Kwas Siarkowy. Tom 3. Rozwój produkcji kwasu siarkowego w Polsce. Instytut Ochrony Roślin Poznań, 2004.
 • 4. Hłyń T., Grzesiak R, Woźniak A.: Usuwanie związków fluoru w węźle myjącym FKS Huty Miedzi GŁOGÓW II. Kwas Siarkowywczoraj - nowe możliwości. Instytut Ochrony Roślin Poznań, 2008, 179-282.
 • 5. Grzesiak R: Kwas Siarkowy. Tom 2. Najlepsze dostępne techniki BAT w produkcji kwasu siarkowego. Instytut Ochrony Roślin Poznań, 2004.
 • 6. Grzesiak R, Hłyń T., Woźniak A., Schroeder G., Domka R, Warmuz M.: Wpływ moderatorów fazowych na kinetykę reakcji utleniania S02 na katalizatorze wanadowym w aspekcie emisji związków siarki do atmosfery. Kwas Siarkowy wczoraj - dziś - jutro. Instytut Ochrony Roślin Poznań, 2000, 301-318.
 • 7. Grzesiak R: Możliwości zwiększenia wydajności utleniania S02 i absorpcji S03 poprzez optymalizacje procesu. Przemysł Chemiczny, 2006, 85, 8-9, 819 -822.
 • 8. Pilc L., Rosada J., Siepak J.: The Influence of Dust Emission from the „Głogów" Copper Foundry on Heavy Metal Concentrations in Agrocenoses. Pol. J. Environ Stud., 1999,8(2): 111-114.
 • 9. Rosada J.: Concentrotion of heayy metals (Cu, Pb, Zn, Cd) and arsenic (As) in soils and plants in agricultural areas threatened by emissions from non-ferrous metallurgy. Pol. J. Chem. Technol., 2005, 7 (2): 50-53.
 • 10. Rosada J., Chudziński B.: Copper and Lead - the Main Reasons for Plants Pollution in the Emission Region of Copper Foundr „Głogów". Biol. Bull. Poznań, 1996, Vol. 33:53-54.
 • 11. Rosada J., Chudziński B.: The potential pathways of plants contamination in the emission region of Copper Foundry „Głogów". "Contaminated Soils: 3rd International Conference on Biogeochemistry of Tracę Elements". 15-19 May 1995, Paris, INRA ed, 1997.
 • 12. Szerszeń L., Chodak T., Kabała C.: Monitoring zawartości pierwiastków śladowych w glebach przylegających do hut miedzi w Głogowie i Legnicy, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 1999, 467, 405-412.
 • 13. Baluk A., Chudziński B., Dec J.: Skażenie gleb metalami ciężkimi wokół Huty Miedzi „Głogów" i wynikająca stąd fitotoksyczność. Substancje Toksyczne w Środowisku, ART Olsztyn, 1991, 1,7-10.
 • 14. Kabata-Pendias A., Pendias H.: Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa, 1993.
 • 15. Maciejewska A.: Problematyka rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi w świetle literatury. „Obieg Pierwiastków w Przyrodzie". Monografia Tom II. Dział Wydawnictw IOŚ, Warszawa, 2003, 539-550.
 • 16. Rosada J., Chudziński B., Nijak K.: Zanieczyszczenie roślin uprawnych metalami ciężkimi pochodzącymi z gleby oraz bieżącej emisji Huty Miedzi „Głogów". Materiały 35 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, cz. l Referaty, 1995,236-243.
 • 17. Rosada J.: Przyczyny zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi w rejonie oddziaływania Huty Miedzi „Głogów" - skażone powietrze czy gleba? Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 1996, 36 (2), 351-353.
 • 18. Terelak H., Motowicka-Terelak T, Stuczyński T, Pietruch Cz.: Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski. Państw. Insp. Ochr. Śród., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, 2000.
 • 19. Grzesiak R, Schroeder G., Hopke W: Degradation of the natural environment resulting from the presence of sulfur compounds in the atmosphere. Pol. J. Environ. Stud., 1997, 4, 45-48.
 • 20. Baluk A.: Oddziaływanie emisji Huty Miedzi „Głogów" na kultury rolne. Pr. Nauk. Inst. Ochr. Rosi., 1985, 27 (2), 51-91.
 • 21. Rosada J.: Influence of Eco-friendly Activities of Copper Foundry „Głogów" on Condition of Agricultural Environment.„Chemicals in Sustainable Agriculture" Chemistry for Agriculture, Czech-Pol-Trade, Prague-Brussels, 2003, Vol. 4, 426-429.
 • 22. Rosada J.: Positive changes in agricultural environment as a result of reduction of industrial emissions. „New Agrochemicals and their Safe Use for Health and Environment" Chemistry for Agriculture, Czech-Pol-Trade, Prague-Brussels, 2004a, Vol. 5, 704-707.
 • 23. Rosada J.: Plant Protection and Foodstuff Production in the Areas Threatened by Industry. Poi. j. Hum. Nutr. Metab., 2004b, 31 (l), 178-179.
 • 24. Grzesiak R, Schroeder G.: Możliwości ograniczenia emisji związków siarki z fabryk kwasu siarkowego w aspekcie ochrony środowiska. „Chemiczne aspekty badań środowiska", UAM Poznań, Tom 2, 2004, 115-141.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0091-0065
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.