Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0087-0056

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Tytuł artykułu

Metodyka projakościowego organizowania systemu utrzymania ruchu

Autorzy Jasiulewicz-Kaczmarek, M. 
Treść / Zawartość http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN Methodology of proqualitative organizing of the maintenance system in the industrial company
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem artykułu jest metodyka projakościowego organizowania systemu utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie przemysłowym. Główne założenia i zasady metodyczne przedstawionej metodyki wyprowadzono na podstawie analizy dotychczasowego dorobku teoretycznego dyscypliny naukowej organizacja i zarządzanie oraz eksploatoryki, a także wieloletnich badań praktycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach przemysłowych.
EN A subject of the thesis is the methodology of proqualitative organizing of the maintenance system in the industrial company. The main assumptions and methodological rules of the elaborated methodology were developed on the basis of the theoretical output of the scientific discipline of organization, management and exploitation, as well as long-term practical research conducted in the industrial companies.
Słowa kluczowe
PL utrzymanie ruchu   jakość  
EN maintenance system   quality  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
Rocznik 2006
Tom Nr 45
Strony 27--36
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Jasiulewicz-Kaczmarek, M.
  • Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
[1]Brassard M., Ritter D., Pomocnik pamięci (kieszonkowe kompendium narzędzi do stałego ulepszania oraz efektywności planowania), Wyd. Polskie Forum ISO 9000, Warszawa 1994.
[2]Gattis G.F., Total Quality Management. A Total Quality Approach, Management Skills Series, Cassell in association with the ISM, London 1996.
[3]Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa-Poznań 1998.
[4]Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław-Kraków-Warszawa 1961.
[5]Martyniak Z., Elementy metodologii organizowania, PWN, Warszawa 1976.
[6]Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1994.
[7]Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie, PWN, Warszawa 1979.
[8]Trocki M., Gruczna B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
[9]Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa, red. J. Łańcucki, Tonik - OPO, Bydgoszcz 1997.
[10]Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, praca zbiorowa; red. E. Konarzewska-Gubała, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
[11]Zbichorski Z., Metody graficzne w zarządzaniu i organizacji produkcji, WNT, Warszawa 1997.
[12]ZieleniewskiJ., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0087-0056
Identyfikatory