Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0074

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Nowa metoda oznaczania zdolności spiekania ubijanych mieszanek węglowych

Autorzy Solovyov, M. A.  Shmalko, V. M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determination of caking properties for stampted coal blends with a new method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Aktualnie istnieje wiele metod określania zdolności spiekania węgli i mieszanek węglowych. Większość z nich wykorzystuje właściwości termoplastyczne masy węglowej, nie uwzględniając wpływu ubijania wsadu. W niniejszej publikacji zaprezentowana została nowa metoda wyznaczania wskaźnika spiekania, w której uwzględniono wpływ ubijania, a efektem końcowym jest wskaźnik wytrzymałości poprzecznej δshift. Wyniki wytrzymałości zostały skorelowane z wskaźnikami Micum M25i M10uzyskując współczynniki korelacji odpowiednio r = 0,9897 i r = 0,9887.
EN There exist many different methods for evaluation of caking ability of coals and coal blends. Most of them is based on thermoplastic characteristics of plastic mass where there is not considered influence of charge compacting. There is presented new method for caking ability assessment which includes effect of compacting and gives index δs- shift strength value. Results of shift strength δswere well correlated with Micum indices M25and M10with correlation coefficients respectively r = 0,9897 and r = 0,9887.
Słowa kluczowe
PL mieszanka węglowa   ubijanie   spiekalność  
EN coal blend   stamping   caking ability  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2008
Tom Nr 3
Strony 157--160
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., 4 rys., 2 tabl.
Twórcy
autor Solovyov, M. A.
autor Shmalko, V. M.
Bibliografia
1. Соловьев М.А., Методы оценки спекаемости и спекающей способности углей (Аналитический обзор). Углехимический журнал, 2002, №5-6.
2. Groß Н., Die Entwicklung der Saarberg-Stampftechnik zur Leistungsteigerung und zum Einsatz von OroBraumoten im Stampfbetrieb im Vortag zum „Tag der Technik", 08.12.1982. Trienec, CSSR.
3. Chati H.K., Kamat G.P., D”Lima P.F.X., Sesa coke making technology. Updated and upgraded. Intertech Chicago Conference, 2004.
4. Prasad H.N., Chatterjee A., Dhillon A.S., Coals for coke-making in stamp charged batteries at Tata Steel. Ironmaking & Steelmaking 1997, vol. 24, p. 293.
5. Нестеренко JI.JI., Бирюков Ю.В., Лебедев В.А., Основы химии и физики горючих ископаемых. Киев: „Вища школа", 1987.
6. ГОСТ 9318-91 (ИСО 335-74). Уголь каменный. Метод определения спекающей способности по Рога.
7. Мирошниченко A.M., Составление угольных шихт для коксования. Техника, 1965.
8. Скляр М.Г., Физико-химические основы спекания углей. Москва: „Металлургия", 1984.
9. Пат. № 1013456, СССР: Способ определения спекаемости и спекающей способности углей. A.c.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0074
Identyfikatory